Arne Vigeland (45), mannen som ble beryktet for å ha fått kappet naboens uthus på Nesøya i to, har saksøkt flere tidligere styremedlemmer og to tidligere aksjonærer i RenoNorden. Vigeland beskylder dem for å ha tilbakeholdt negativ informasjon om renovasjonsselskapet i forbindelse med at det hentet penger i 2017.

Onsdag gikk Vigeland ut mot næringslivsnestor og tidligere RenoNorden-styreleder Erik Thorsen. Vigeland mener Erik Thorsen i et møte i april 2017 skulle ha lekket negativ innsideinformasjon, slik at Vigeland etterpå betraktet seg selv som innsider og dermed ikke kunne selge sine aksjer i RenoNorden.

Påstanden kom overraskende på Thorsen, som bekreftet at han hadde hatt et personlig møte og en telefonkonferanse med Vigeland våren 2017, men avviste fullstendig at han skulle ha lekket innsideinformasjon.

– Innsideinformasjon har jeg aldri gitt fra meg. Det er jeg så godt trent på, sa Thorsen under sin forklaring.

La frem egne notater

Thorsen gikk deretter gjennom sine egne notater over dialogen han og Vigeland hadde for to år siden. Fredag fremla advokat Stig Berge to dokumenter for retten. Det ene er Thorsens håndskrevne notater knyttet til et møte med Vigeland 17. mars 2017. Notatene skal være agendaen for møtet, ifølge Thorsen.

Det relativt kortfattede notatet tar for seg at de i en tidligere telefonsamtale skal ha snakket om styrets rolle og perspektiver for selskapet. I mellomtiden skal Vigeland ha vært i dialog med valgkomiteen i RenoNorden, meglerhuset Carnegie og RenoNordens ledelse.

Ifølge Thorsens notat var temaet for dette møtet Vigelands syn på selskapet og utfordringene i bransjen. Videre skal temaet ha vært Vigelands syn på selskapets nøkkelutfordringer, samt hans syn på styrets rolle og sammensetningen av dette.

– Det ble overhodet ikke snakket om selskapets business i dette møtet utover hva som allerede var kjent i markedet, sier Thorsen til DN. Han mener også notatet tidfester at deres møte var en måned før Vigeland selv trakk sin egen kjøpsordre på RenoNorden-aksjer 18. april.

– Vigeland kjøpte aksjer i RenoNorden ved to anledninger etter vårt møte. Dette rimer dårlig med hans påstand om at jeg skal ha gitt ham negativ innsideinformasjon i møtet, sier Thorsen.

Det andre notatet retten fikk fremlagt fredag, var eposten den daværende RenoNorden-styrelederen sendte til valgkomiteen 11. april, etter at Vigeland og Thorsen hadde hatt en telefonkonferanse. Notatet viser at Thorsen opplyser at han etter en lengre telefonsamtale med Vigeland ikke lenger ønsker å ta gjenvalg til styret i RenoNorden.

Arne Vigeland (bak) og hans advokat Nils Christian Langtvedt på vei inn i rettssalen i Oslo tinghus.
Arne Vigeland (bak) og hans advokat Nils Christian Langtvedt på vei inn i rettssalen i Oslo tinghus. (Foto: Elin Høyland)

Ingen kjemi

– At jeg ved denne anledningen skulle dele selskapsinformasjon med Vigeland, henger ikke på greip, understreker Thorsen som har lang fartstid som leder av børsnoterte selskaper, både som konsernsjef i Tomra og Rec.

«Arne og jeg har veldig divergerende syn på helt sentrale spørsmål og jeg ser at dette ikke vil bli fruktbart i et fremtidig samarbeid i RenoNordens styre», skriver Thorsen i eposten til Torbjørn Gjelstad og Svein Jacobsen, som begge satt i valgkomiteen.

Han skriver videre: «Min kjemi med Arne Vigeland er ikke der og dette er en medvirkende årsak til min beslutning».

DN har kontaktet Vigelands advokat Nils Christian Langtvedt for å høre om han eller klienten ønsker å kommentere Thorsens notater. De har ikke besvart DNs henvendelse.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.