Arne Vigeland står tiltalt for grovt skadeverk etter at han i 2014 fikk fjernet halve uthuset til naboene Wenche og Roger Waage, samt skal ha fått fjernet en eldre mur, flere frukttrær og noen bærbusker tilhørende brødrene Helge og Walther Medin.

Tirsdag forklarte Walther Medin seg om hva som ledet opp til nabokrangelen som er blitt nyhetssak og hvordan han opplever situasjonen.

– Det er bevisst trakassering over tid, sa Medin og gikk inn på flere av de sivile rettssakene som har versert i det ellers fredelige nabolaget på Nesøya i Asker utenfor Oslo. Vigeland har tapt de aller fleste sakene han har vært part i knyttet til nabokonflikten. 

– Han brukte rundt en million kroner bare på den siste saken. Vi opplever dette veldig tungt. Når skal han stoppe? Når skal han gi seg? I den saken her er det etter mitt syn, ingen formildende omstendigheter, men det er jommen meg mange skjerpende omstendigheter, sa en fattet men preget Walther Medin.

Var alles tillitsmann

Medin fortalte at han opplevde at Vigeland, som de først hadde god dialog med, hadde gått bak ryggen til naboene i forbindelse med et eiendomskjøp i 2010.

Opprinnelig hadde Vigeland representert naboskapet i dialog med en BPA Nesøya, en eiendomsbesitter som eide noen tomtearealer. Arealene inkluderte veien alle bruker som adkomst til sine boliger, samt restarealer som lå mellom tomtene deres, utkjørsler og den nevnte veien. Avtalen innebar at de sammen skulle få kjøpt teigen veien lå ved og sammen vedlikeholde dette.

– Vi fikk ikke vite før august 2011 at han hadde kjøpt det for seg selv. Han hadde kjøpt det i 2010. Han har lurt oss, konkluderte Medin, som fortalte hvordan Vigeland i etterkant fortsatte å utgi seg som tillitsmann både overfor kommunen og BPA Nesøya.

– Han opptrer som vår tillitsmann og får gjennom at vi ikke skal ha bruksrett. Det er ganske fantastisk, sa Medin.

I ettertid har naboene fått rettskraftig dom for at de har bruksrett til veien og at de har eksklusiv bruksrett på de tilgrensende arealene mellom deres eiendommer og veien. Den siste saken søker Vigeland å få gjenåpnet, etter at den nylig ble rettskraftig.  

– Hvis han hadde forholdt seg til avtalen hadde ikke vi hatt denne nabokonflikten i millionklassen i 7–8 år, sa Walther Medin før han rettet blikket mot Vigeland.

– Så kan du si at dette går så mye inn på deg som du vil, men du har nøkkelen.

Tirsdag dro også partene ut på befaring i området på østsiden av Nesøya. I en større, hvit minibuss leid fra Avis kom delegasjonen på rundt et dusin mennesker til Vendlafaret. Etter en rask orientering fra rettens administrator gikk alle mot Walther Medins eiendom for å se på de gjenværende delene av steinmuren, som Vigeland er tiltalt for å ha fjernet deler av. 

– Rettferdiggjøre

I forbindelse med den pågående straffesaken har Vigeland forklart at han ikke har fått fjernet den nærmere 70 år gamle steinmuren som gikk langsmed oppkjørselen til brødrenes tomt. Vigeland hevder muren snarere er dekket av matjord som han har fått lagt over i forbindelse med opprydning av eiendommen.

Dette avviste Medin under sin vitneforklaring.

– Det er noe han fabrikkerer nå for å rettferdiggjøre at han har gjort hærverk, det er det han gjør, sa Medin.

Under befaringen viste Medin det han mener er tydelig høydeforskjell på den gjenværende muren og der deler skal være fjernet.

– Han har gjort det for å gjøre skade, fremholdt Medin.

Rettens aktører gikk videre til høyden foran Waages hus, der halvparten av familiens «hytte», det omtalte uthuset fortsatt står. Tre år etter at Vigelands arbeidere fikk fjernet halve huset og terrassen på fremsiden, står det fortsatt åpent mot vær og vind.

– Han har lurt oss

Etter lunsj inntok Martin Bjørn Stensaker vitneboksen i tinghuset i Sandvika. Som daglig leder i BPA Nesøya var det han som undertegnet salgsavtalen som gjorde Vigeland til eier av veien og grensearealene mot naboene, der konfliktene senere har eskalert. Prisen Vigeland betalte var 425.000 kroner, ettersom de ikke kunne bebygges. Ifølge Stensaker var planen at de som allerede brukte veien skulle få kjøpe den og arealene mot veien, slik at reguleringsplanen kunne oppfylles. Slik ble det ikke. 

– Han har ikke oppfylt første del av avtalen. Han og alle visste at disse arealene ble brukt av naboene. Han har lurt oss. Vi mente de enten skulle fortsette å bruke som de alltid har gjort, om de ikke ville betale sin andel av de 425.000 kronene. Ellers kunne de betale sin andel og sammenføye det med sine tomter, slik intensjonen var, sa Stensaker.

Ole Kristian Roald, en av de andre naboene som selv har ligget i konflikt med Vigeland, deltok også på befaringen og vitnet for retten tirsdag.

Han fortalte om årelange strider med Vigeland for å få rettskraftig dom for veiretten. 

– Arne Vigeland må lære seg at han ikke behøver å anke alt. Dette har med personligheten hans å gjøre. Samfunnet må vernes og han må beskyttes mot seg selv også, sa Roald, som jobber som lege ved Aker sykehus. 

Roald, Waage og Medin har parallelt med straffesaken bedt Asker kommune om å ekspropriere eiendommen Vigeland kjøpte uten deres medvirkning i 2011. Håpet er at de skal få eierskapet til veien og grenseområdene mot den. Kommunen har vedtatt ekspropriasjon, med det er ikke gjennomført foreløpig.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Slik ble hun Europas beste fotballspiller
1. juni spiller Ada Hegerberg (21) Champions League-finale med franske Lyon.
02:11
Publisert: