I 2009/2010 overførte Coast Seafood-gründerne Sverre Søraa (52) og Odd Martin Øvrebø (49) store andeler av sine respektive holdingselskaper til barna. I etterkant hevder begge gründerne at de ikke ville foretatt generasjonsskiftet om de hadde fått bedre råd fra sin revisor.

Måløy-baserte Coast Seafood har vært som en drøm for gründerne Sverre Søraa og Odd Martin Øvrebø. Selskapet omsetter oppdrettslaks og oppdrettsørret for mer enn tre milliarder kroner i 2015 og resultatet før skatt endte på 58 millioner kroner. Etter et år der kiloprisen har skutt til værs blir sannsynligvis tallene enda bedre i 2016. 

Begge har opparbeidet seg betydelige formuer siden Coast ble startet i 1994. Selv etter generasjonsskiftet i holdingselskapene Eili Invest og Maan Invest hadde Sverre Søraa en ligningsformue på 58 millioner kroner ved utgangen av 2015, mens Odd Martin Øvrebø kunne skilte med en formue på 105 millioner kroner.

10 millioner

Sammen med sine totalt seks barn har gründerne saksøkt revisor Odd Monsen og revisjonsselskapet Ernst& Young. De krever erstatning på nærmere 10 millioner kroner inkludert renter.

Av kravet utgjør den totale arveavgiften de seks barna må betale knappe to millioner kroner, mens resten er utbytteskatt, gevinstskatt og tilleggsskatt fedrene måtte betale.

Advokat Dag Steinfeld hos advokatfirmaet Wikborg og Rein representerer sjømatgründerne og deres barn. Han ønsker ikke å uttale seg om saken, som skal opp retten i februar. Av sluttinnlegget Steinfeld har sendt til Bergen tingrett kommer det imidlertid frem at Søraa og Øvrebø hevder de ikke ville foretatt generasjonsskiftet om revisoren hadde fremskaffet korrekte skattetall.

Skattevilje

«Det fremskutte generasjonsskiftet ville ikke ha blitt foretatt dersom saksøkerne hadde fått informasjon om hvilken skatt dette ville resultere i», skriver Steinfeld. Forutsetningen var at «generasjonsskiftet kunne gjennomføres uten at det påløp skatt». 

Advokat Hanne Skaarberg Holen hos advokatfirmaet Thommessen representerer Monsen og Ernst& Young. Hun viser også til sitt sluttinnlegg. Der avvises kravet tvert med henvisning til at det delvis er foreldet og at revisor ikke er ansvarlig for feilene i selskapets aksjonærregister, som utløste deler av skattekravet. I tillegg mener revisor at arveavgiften som påløp var i tråd med det man var forespeilet.

Hennes klienter mener de aldri har påtatt seg oppdraget med å kvalitetssikre grunnlaget for generasjonsskiftet eller gjennomføringen av det. Holen viser til at reglene for revisors uavhengighet gjør at man ikke kan påta seg slike oppdrag.  

Det er satt av tre dager til saken hvor både Øvrebø og Søraa vil forklare seg for retten.

Da Sverre Søraa ble intervjuet i DN i april 2016 mente han det var viktig og riktig å betale skatt.

– Jeg er stolt av hver skattekrone jeg betaler, det er viktig for å drive nasjonen Norge, sa han da.

Søraa har ikke svart på DNs spørsmål om hvorvidt han har endret mening siden den gang.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Fredrik (7) trener 12 ganger i uken: Norske idrettsbarn møter spesialisering og oppmøtekrav i ung alder.
– På mandager og onsdager trener jeg tre ganger om dagen, forteller Fredrik Engh (7). – Og om natten? Da drømmer jeg om hockey og fotball.
03:40
Publisert: