Et av Norges største advokatfirmaer, Bahr, har digitalisert og automatisert driften og slanker nå administrasjonen.

Vi har gjennom de siste månedene klart å kombinere et høyt aktivitetsnivå med en helt annen arbeidsform enn den tradisjonelle, og det bekrefter behovet vi har for å tilpasse oss den nye hverdagen, skriver managing partner Thomas K. Svensen til DN.

Bahr fastholder at nedbemanningen ikke handler om kostnader.

– Denne prosessen handler ikke om kostnader, men om å gjøre nødvendige tilpasninger for å sikre at vi til enhver tid har riktig kompetanse og kapasitet for å opprettholde Bahrs markedsposisjon i en stadig mer digitalisert verden. For øvrig er vår ambisjon å opprettholde vår gode inntjening, skriver Svensen i en epost.

Permitteringsvarsel til 40

Ifølge statistikk fra Nav sendte Bahr i april ut permitteringsvarsel til 40 av sine ansatte. På spørsmål om hvor mange av de 40 som faktisk har vært permittert under koronakrisen svarer Svensen følgende:

– Deler av kontorstøtte ble helt eller delvis permittert som følge av forventet langvarig nedstenging av kontoret. Alle ble kalt tilbake da vi startet gradvis gjenåpning.

Selv om Bahr på nåværende tidspunkt ikke klarer å si noe om antallet som får tilbud om sluttpakke, forsikrer Svensen til DN at selskapets nedbemanning vil være langt under størrelsesorden til permitteringsvarslene.

Flere arbeidsoppgaver faller bort eller endres som følge av den pågående automatiseringen og digitaliseringen, ifølge selskapet.

Hva slags type teknologisk utvikling har gjort at administrasjonen har fått mindre å gjøre?

– Fremover vil vi jobbe i en struktur med færre manuelle operasjoner og grensesnitt, og økt utnyttelse av eksisterende og nye digitale verktøy, skriver Svensen.

12,5 mill. per partner

Advokatfirmaet hadde ifølge årsregnskapet for 2019 en omsetning på 760 millioner kroner, og et overskudd på 460 millioner kroner.

– Fordelt på 37 partnere gir dette et gjennomsnitt på om lag 12,5 millioner kroner, skriver kommunikasjonsdirektør i Bahr, Knut T. Traaseth, i en epost.

Bahr opplyser også at det har hatt en solid start på 2020 med flere viktige og store oppdrag.

Ønsker rask gjennomføring

Nedbemanningsprosessen startet ifølge Svendsen høsten 2019, og Bahr ønsker nå å få en fortgang i prosessen. Det er ifølge selskapet ikke mulig på nåværende tidspunkt å fastslå hvor mange ansatte som vil få tilbud om sluttpakke. Selskapet understreker at de ønsker en prosess med frivillige ordninger og fastholder at de berørte vil få profesjonell bistand til de finner nye jobber.

– Vi har et oppdemmet behov for å gjøre tilpasninger, og vi vet at slike prosesser er krevende. Etter å ha arbeidet med denne prosessen siden høsten 2019, ønsker vi nå en rask gjennomføring. Samtidig skal vi gjøre dette på en måte som i størst mulig grad tar hensyn til dem som blir berørt, sier Svensen.

Har den pågående nedbemanningsprosessen ført til uro blant de ansatte?

– Endringsprosesser er alltid krevende, og dette gjelder selv om rasjonalet er fornuftig og vil bidra til å posisjonere firmaet for fremtiden. Vi ønsker derfor å gjennomføre prosessen raskt, men forsvarlig og basert på frivillighet. På denne måten vil vi unngå en lengre tid med usikkerhet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.