Bank Norwegian var saksøkt av Komplett Bank, Ikano Bank og Monobank etter å ha kjøpt annonseplass på Google på konkurrentenes kjennetegn.

Dersom man søker på en av de andre bankene på Google, dukker nemlig reklame for Bank Norwegian opp øverst i søkeresultatene.

I fjor tok konkurrentene saken til Næringslivets konkurranseutvalg, som konkluderte med at Bank Norwegian hadde opptrådt illojalt og snyltet på andres innsats gjennom å kjøpe deres annonseplass på søkeord som innhold bankenes kjennetegn – for eksempel på søkeord som «monobank» og «komplett bank».

Ikke snylting

Etter at Bank Norwegian ikke endret praksisen etter konkurranseutvalgets uttalelse, valgte konkurrentene å ta saken til retten - og ville ha tingretten til å forby Bank Norwegian fra å annonsere på denne måten.

Men tingretten gir i stedet Bank Norwegian medhold - og mener Bank Norwegian ikke har brutt markedsføringslovens paragraf 25 om god forretningsskikk.

«Retten er kommet til at den aktuelle praksis ikke utgjør en snylting i egentlig forstand og da heller ikke utnyttelse av andres goodwill. Retten kan etter dette ikke se at markedsføringsloven setter grenser for Bank Norwegians praksis; en praksis heller ikke spesiallovgivningen beskytter varemerket mot, og Norwegian Bank as frifinnes».

Bank Norwegian argumenterte gjennom rettssaken med at deres praksis var med på å fremme konkurranse, ved å gi potensielle kunder flere tilbud å velge mellom i Google-søk.

I dommen skriver retten at det å forby en slik annonsepraksis kan gi en begrensning «teknisk utvikling som forbrukerne kan være tjent med».

«Markedsføring gjennom bruk av betalte søkeord kan fremstå aggressivt, men det fører til søkeresultat med antatt høy relevans for forbrukerne», skriver retten i sin vurdering.

Må betale

Bank Norwegian må imidlertid betale egne saksomkostninger.

«Saken reiser spørsmål av prinsipiell interesse, og det er god grunn til å få saken prøvd for domstolene. Det er behov for en rettslig avklaring når det gjelder bruken av varemerker som betalte søkeord. Tungtveiende grunner taler for at risikoen bør fordeles mellom partene ved at hver av dem bærer sine egne sakskostnader. Sakskostnader tilkjennes derfor ikke».

DN har vært i kontakt med de tre bankenes advokat, Lars Erik Steinkjer. Han sier at dommen nettopp er kommet og at han og klientene må lese gjennom den før man gir en kommentar.

Leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Bank Norwegian, Kai-Morten Terning, reagerer slik på dommen:

– Dette er ikke en sak med en vinnere eller tapere, men en viktig prinsipiell avklaring som ikke har blitt behandlet i norske domstoler før. Vi er fornøyd med frifinnelsen og at retten konkluderer med at dette ikke er brudd på markedsføringsloven og god forretningsskikk. Samtidig har vi respekt for at våre konkurrenter ønsket en prinsipiell avklaring, skriver han i en epost til DN.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.