I 2019 slo Asker og Bærum tingrett fast at forbrukslånsbanken Bank Norwegian ikke snylter på konkurrentene når de kjøper annonseplass med deres kjennetegn i søkeresultater på Google, slik Næringslivets konkurranseutvalg tidligere har konkludert med at de gjør. Konkurrentene leverte inn en anke – som Lagmannsretten nå forkaster.

Bank Norwegian var saksøkt av Komplett Bank, Ikano Bank og Brabank (tidligere Monobank) etter å ha kjøpt annonseplass på Google på konkurrentenes kjennetegn.

Konkurrentene mente denne typen annonsering gir Bank Norwegian et urettferdig konkurransefortrinn. Dersom man søker på en av de andre bankene på Google, dukker nemlig reklame for Bank Norwegian opp øverst i søkeresultatene.

– Lagmannsretten er også enig i at «snylting» er en treffende karakterstikk for det som skjer, men mener samtidig at elementet av snylting ikke er så sterkt at annonsepraksisen etter sin art alltid vil være i strid med «god forretningsskikk». Etter lagmannsretten sitt syn må det skje en bredere vurdering av om en konkret annonse er uttrykk for illojal konkurranse, heter det i dommen.

Jan Magne Langset i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig har representert Bank Norwegian i saken, og sier seg godt fornøyd med utfallet.

– Det er alltid hyggeligere å vinne enn å tape, men vi har hatt stor tro på å nå frem i denne saken, det er det ikke tvil om, og hvis ikke hadde vi valgt en annen strategi, sier han.

DN har vært i kontakt med konkurrentenes advokat, Gunnar Meyer, som henviser til selskapene for kommentar.

Ikano Banks pressekontakt, Lisbeth Kvan, skriver følgende i en epost til DN:

– Ikano Bank er skuffet over utfallet av dommen. Vi har ikke vurdert dommen i detalj ennå. Når vi har gjort det, vil vi avgjøre hvordan vi ønsker å agere

Komplett Bank og Brabank ønsker ikke å gi noen kommentarer på nåværende tidspunkt.

Google bisto som partshjelp for Bank Norwegian, mens Hovedorganisasjon Virke var partshjelp for de ankende partene. Sistnevnte har ingen kommentar til utfallet, skriver kommunikasjonssjef Maria Østerhus Lobo i en epost.

Ikke lovstridig

I 2018 tok konkurrentene saken til Næringslivets konkurranseutvalg, som konkluderte med at Bank Norwegian hadde opptrådt illojalt og snyltet på andres innsats gjennom å kjøpe deres annonseplass på søkeord som innhold bankenes kjennetegn – for eksempel på søkeord som «monobank» og «komplett bank».

Men Asker og Bærum tingrett var ikke enig. Tingretten ga Bank Norwegian fullt medhold. Nå følger altså Lagmannsretten etter, som velger å forkaste anken.

– Lagmannsretten mener at de ankende partene ikke har gjort trolig at annonsepraksisen til Bank Norwegian AS, hverken helt eller delvis, er i strid med markedsføringsloven § 25. Det er derfor ikke grunnlag for å ta til følge den prinsipale påstanden om fullbyrdingsdom for at selskapet skal avstå fra praksisen i fremtiden, heter det i den ferske dommen.

– Lagmannsretten mener at det heller ikke er gjort trolig at Bank Norwegian AS ved noe konkret tilfelle har annonsert på en søkemotor på rettsstridig måte, eller at selskapets praksis innebærer at fremtidig annonsering helt eller delvis vil være rettsstridig. På dette grunnlaget kan heller ikke den subsidiære påstanden til de ankende partene om fastsettingsdom føre frem, står det videre.

Unik i norsk sammenheng

– Lagmannsretten har vært noe i tvil om resultatet, og saken gjelder et spørsmål som ikke tidligere er blitt prøvd av norske domstoler, heter det i lagmannsrettsdommen.

Lagmannsretten har kommet frem til at Bank Norwegian må dekke egne saksomkostninger.

– Særlig på bakgrunn av praksisen til Næringslivets Konkurranseutvalg var det rimelig grunn til å få saken prøvd. Det var av de samme grunnene også rimelig grunn til å anke dommen fra tingretten. Sakskostnader for lagmannsretten blir etter dette ikke tilkjent, heter det i dommen.

Bank Norwegians advokat, Jan Magne Langseth, tror dommen vil være med på å sette en standard.

– Dette er en helt unik sak i norsk sammenheng. Den er med på å sette standarden for all annonsepraksis, ikke bare for banker, men i alle bransjer, sier han. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.