Kryptobørsen Omni Matrix hadde begjært en midlertidig forføyning mot Bank Norwegian med krav om at banken opphevet blokkeringen av betaling med kredittkort for kjøp av kryptovaluta.

Kryptobørsen argumenterte med at blokkeringen måtte oppheves raskt. Blant annet fordi en normal tvistesak med anker kunne ta halvannet år og at inntektssvikten fra blokkerte kredittkort kan føre til konkurs lenge før den tid.

Ringerike, Asker og Bærum tingrett ga i en kjennelse Bank Norwegian fullt medhold i at banken kan beholde denne blokkeringen. Retten besluttet også at Omni Matrix må betale Bank Norwegians saksomkostninger på 382.500 kroner, og i tillegg dekke sine egne saksomkostninger på over en halv million kroner.

Retten mener det fra Omni Matrix ikke er sannsynliggjort noen grunn til at blokkeringen bør oppheves nå og at dette derfor er en sak som eventuelt må fremmes som en alminnelig tvistesak. Kjennelsen plukker også fra hverandre argumentasjonen fra Omni Matrix og toppsjef Kaari Nairismägi i retten om at blokkeringen fra Bank Norwegian kan føre til konkurs innen halvannet år, og stiller generelt spørsmål ved flere av kryptobørsens antagelser og beregninger.

«Retten ser ingen holdepunkter for å konstatere at norske kunder som forsøker å handle kryptovaluta av Omni Matrix med Bank Norwegians kredittkort, og som blir avvist på grunn av bankens blokkering, oppsøker andre tilbydere av kryptovaluta. Det er etter bevisførselen ikke mulig å si noe om adferden til kunder som får betalingen avvist hos Omni Matrix. En kunde som forsøker å kjøpe kryptovaluta med Bank Norwegians kredittkort, vil få betalingen avvist hos samtlige aktører som selger kryptovaluta», heter det i kjennelsen.

Retten mener regnestykkene fra Omni Matrix om blant annet tapt transaksjonsvolum på grunn av blokkeringen ikke holder mål, og at dette heller skyldes de store kurssvingningene i bitcoin som på kort til er halvert i verdi.

Videre anfører retten at renten på Bank Norwegians kredittkort, på over 23 prosent, gjør at det er tvilsomt at mange kunder ønsker å kjøpe kryptovaluta med kredittkort. Spesielt når de heller kan handle med debetkort eller Vipps.

Banken er svært fornøyd

Bank Norwegians advokat Nanette Arvesen er naturlig nok fornøyd med at retten ga banken medhold.

Advokat Nanette Arvesen (til venstre) og hennes kollega Nina Ramleth fra advokatfirmaet Thommessen vant saken mot kryptobørsen Omni Matrix.
Advokat Nanette Arvesen (til venstre) og hennes kollega Nina Ramleth fra advokatfirmaet Thommessen vant saken mot kryptobørsen Omni Matrix. (Foto: Gunnar Lier)

– Bank Norwegian er naturligvis svært fornøyd med kjennelsen og at retten har tatt innover seg at dersom Omni Matrix hadde fått medhold ville det innebære at banken tvinges til å legge til rette for at bankens kunder kan brukes bankens penger uten sikkerhet til å spekulere i kryptovaluta. Det ville være en ikke-ubetydelig kredittrisiko for banken som kunne ført til vesentlig skade og et vesentlig inngrep i avtalefriheten som banken har overfor sine kunder, sier Arvesen.

Tar en tenkepause

Kryptobørsens advokat Peter Hallsteinsen fremholdt i retten at saken mot Bank Norwegian er prinsipiell, da også flere andre banker, som Sparebank 1, også har lagt inn slike sperrer på sine kredittkort.

– Det er behov for en avklaring før Omni Matrix mister mesteparten av kundene. Dette er en viktig prinsipiell sak, ifølge advokat Hallsteinsen.

Omni Matrix argumenterte i retten med at blokkeringen var i strid med finansavtaleloven, markedsføringsloven, konkurranseloven og EØS-avtalen, uten å bli hørt av retten.

Nå tar Omni Matrix en tenkepause etter nederlaget.

– Vi tar til etterretning at tingretten mener saken heller bør behandles som en alminnelig tvistesak, og vil nå vurdere veien videre i samråd med klienten, sier Hallsteinsen til DN.

DNB er blant de store norske bankene som ikke har valgt å blokkere sine kredittkort for kryptokjøp.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.