En fersk dom fra Oslo tingrett beskriver hvordan en kvinne skal ha tappet samboerens konto og tatt opp lån i hans navn. Totalt er fire millioner kroner blitt tappet fra bankkontoer og kredittkort. I tillegg er det blitt tatt opp lån fra ulike banker på til sammen fire millioner kroner.

Møttes på nett

Det hele skal ha startet tilbake i 2015 da mannen møtte en kvinne gjennom datingsiden «Sugardaddy.com».

– Dette er datingsiden for deg hvis du finner velstående, suksessfulle menn attraktive, skriver nettstedet om seg selv.

En «sugardaddy» er et begrep som brukes om velstående menn med store økonomiske muskler som han gjerne bruker på en partner, kalt for «sugarbaby».

«Tilgang på passord»

Under ett år etter at mannen og kvinnen fant hverandre på nettstedet, skal han ha oppdaget at kontoen hans var blitt tappet for rundt 200.000 kroner. Mannen mistenkte raskt at det var hans nye kjæreste som hadde gjort uttaket. Dette skal hun også ha erkjent, ifølge mannen.

I månedene som fulgte ble flere lån tatt opp, og kontoer og kredittkort skal ha blitt tappet for til sammen fire millioner kroner.

– Han har vært utsatt for id-tyveri og svindel i tilknytning til totalt 14 banker og finansinstitusjoner, står det i mannens sluttinnlegg.

Flere av de påståtte bedragene skal ha blitt gjort ved hjelp av mannens bank-id kodebrikke. Kvinnen skal også ha fått tilgang til mannens passord.

– Han har erkjent at han ikke har forsøkt å skjule passordene for kvinnen når han har tastet de inn, og at kodebrikken har ligget åpent tilgjengelig hjemme, står det i dommen.

Flere av forholdene ble anmeldt, men senere henlagt av politiet. DN har forsøkt å komme i kontakt med kvinnen, men har foreløpig ikke lyktes.

I dommen kommer det også frem at mannen og kvinnen har brutt forlovelsen.

«Identitetstyveri»

Det er en av bankene det er blitt tatt opp lån hos som har gått til rettssak for å kreve pengene tilbake. Og det er i dommen fra denne saken opplysninger om de påståtte bedrageriene kommer frem.

I slutten av mars 2016 ble det tatt opp et lån i Monobank i mannens navn. Mannen nektet for at det var han som hadde tatt opp lånet, og ville ikke betale for det. Banken gikk derfor til rettssak for å kreve pengene tilbake. Totalt krevde de 750.000 kroner av mannen.

Det sentrale spørsmålet i saken er hvorvidt mannen har tatt opp lånet, og hvorvidt han er erstatningspliktig om retten kommer frem til at mannen ikke tok lånet.

I dommen kommer det frem at retten tror på at mannen har vært utsatt for et identitetstyveri.

– Retten har kommet til at det ikke er sannsynlighetsovervekt for at mannen selv har inngått låneavtalen, eller for at han eksplisitt har samtykket til at andre har inngått låneavtalen, står det i dommen.

Dømt til å betale

Banken mener likevel han er ansvarlig for lånet fordi han lot bank-id og passord være tilgjengelig for en annen part.

Mannen mener selv at det er helt normalt å la bankbrikken ligge åpent i hjemmet, og at han ikke kan klandres for det. I tillegg skal han ha endret passord flere ganger.

– Det faktum at kvinnen har fått tak i passordene også etter at de er blitt endret, viser at mannens manglende vern om bank id-en ikke var en engangshendelse, står det i dommen.

Retten kommer frem til at mannen har handlet uaktsomt, og må tilbakebetale banken. I tillegg blir han dømt til å betale Monobank saksomkostninger på 200.000 kroner.

DN har vært i kontakt med mannen. Han sier han vil anke dommen, men vil ikke kommentere saken utover det.(Vilkår)

Er lege i ferd med å bli et lavstatusyrke?
Andelen kvinnelige leger øker. Gjør det noe med yrkes status?
01:33
Publisert: