Begge ble også dømt til å tåle inndragning av fem millioner kroner, kommer det frem av den ferske dommen fra Oslo tingrett.

De er begge funnet skyldig i ha begått bedrageri for et samlet beløp av minst 277 millioner kroner av 211 personer gjennom en periode på nærmere fire og et halvt år.

De tre dommeren mener det er bevist at de to har benyttet minst 13 millioner kroner som tilhørte TA Invest til eget forbruk. I tillegg benyttet de vederlagsfritt boliger som delvis var finansiert med medlemmenes penger.

«Retten finner det derfor utvilsomt at hver av de tiltalte i det minste oppnådde et utbytte som tilsvarer påstandsbeløpet», skriver retten.

- Den er litt strengere enn min påstand. Jeg vil gå inn i dommens premisser, og tar den foreløpig til etterretning, sier politiadvokat Christian Stenberg til DN.

- Helt usannsynlig

I dommen står det blant annet at retten mener det er helt usannsynlig  at Eva Karin Haugen, slik hun selv har forklart, ikke var klar over at det ble beregnet for høy avkastning og dermed også for høye beholdninger ut til medlemmene.

«Retten finner det derfor åpenbart at hun også da forsto at hun rapporterte fiktiv avkastning».

Da saken var oppe i retten, erkjente hverken Haugen eller Andersen straffeskyld.

Andersen forklarte i retten at han aldri handlet aksjer på vegne av TA Invest og at han ikke var klar over at avkastningen han rapporterte videre til medlemmene var fiktiv.

Lang erfaring

Forklaringen falt ikke i god jord hos de tre dommerne. I dommen står det at retten ikke fester lit til Andersens forklaring.

«I den forbindelse vises det til at Andersen hadde lang erfaring med egne aksjehandler da han startet TA».

Retten mener også Andersen i vinnings hensikt for seg og sin daværende samboer, forledet medlemmene.

«Retten finner hevet over enhver rimelig tvil at Per Sten Andersens forsettelige forledelse av medlemmene til å investere i TA og til å la investerte midler bli stående der, var motivert ut fra å skaffe seg og Eva-Karin Haugen en uberettiget vinning».

I tillegg til brudd på straffelovens bestemmelser om bedrageri ble de to domfelt for brudd på Verdipapirfondloven og regnskapsloven/bokføringsloven.

Mer enn 100 millioner

Retten har kommet til at medlemmene i aksjespareklubben endelig har tapt mer enn 100 millioner kroner og at det for flere har vært snakk om at tapet har fått en merkbare betydning for deres økonomiske situasjon.

Retten la også til grunn at konkursboet i TA kun ga en dividende på to prosent av netto investerte beløp.

Dommerne mener det i skjerpende retning må legges vekt på at de to viste «et meget sterkt og konsekvent forsette og at de ikke tok hensyn til at flere av de som ble forledet ikke hadde økonomisk evne til å tåle et tap».

I dommen kommer det frem at Haugen hadde oppfordret sin egen kusine til å ta opp lån for å for å investere gjennom TA. Da kusinen i 2008 trengte pengene, og ønsket å ta ut innskuddet, fikk hun ikke pengene ut og måtte i stedet ta opp nok et lån.

Samlet støv

I utgangspunktet mente retten at straffen burde vært syv års fengsel for hver av de dømte. Imidlertid ble den redusert fordi det har tatt tid før saken kom for retten. Dommerne skriver at det gjennom så og si hele 2010 og store deler av 2011 nærmest ikke ble foretatt etterforskningskritt i saken og at den lå ubehandlet hos politiet. Da dette regnes som et brudd på den Europeiske menneskerettskonvensjonens (EMK) rett til rettergang ingen rimelig tid.

Retten mener det ikke er noe annet å bemerke i formildende retning.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.