– Jeg kan ikke instruere hovedstyret i denne saken. Samtidig har jeg registrert at Hans Andreas Limi på vegne av Frp har uttrykt et ønske om at jeg skal ta initiativ til en dialog med hovedstyret i etterkant av finanskomiteens behandling av saken knyttet til brevet fra Norges Banks representantskap til Stortinget om ansettelse av ny daglig leder av SPU (Oljefondet, red.anm.), sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

– Jeg vil ta et slikt initiativ, men selvsagt innenfor de formelle rammene som gjelder for denne saken, sier Sanner.

Det er nytt at Sanner sier han vil ta et slikt initiativ for å forsøke å løse den fastlåste konflikten i ansettelsen av påtroppende oljefondssjef, milliardæren Nicolai Tangen.

– Vi er glade for at finansministeren har lyttet til Fremskrittspartiet og velger å gå i dialog med hovedstyret i Norges Bank, sier stortingsrepresentant Hans Andreas Limi (Frp), og legger til:

– Konflikten mellom representantskapet og hovedstyret i Norges Bank er så stor at Fremskrittspartiet er bekymret for at denne situasjonen kan skade omdømmet og forvaltningen av Oljefondet. Denne konflikten må løses umiddelbart av hensyn til Norges Banks og Oljefondets legitimitet og tillit i markedet. Det var årsaken til at vi ba finansministeren ivareta sitt oppfølgingsansvar som overordnet styret i Norges Bank og overordnet ansvarlig for forvaltningen av Oljefondet.

Norges Bank har foreløpig ikke besvart DNs spørsmål om hvordan sentralbanksjefen stiller seg til en slik dialog og om det kan være aktuelt å gjøre endringer i Tangens ansettelsesavtale.

Sendte bestilling sent onsdag kveld

Onsdag ba også Sanner lovavdelingen i Justisdepartementet om å undersøke om han kan instruere hovedstyret. Vurderingen er ventet å være klar allerede torsdag ettermiddag, ifølge NTB, som først meldte om saken.

Klokken 22.07 onsdag kveld sendte Finansdepartementet over bestillingen via epost til lovavdelingen.

«Departementet ber om en uttalelse også fra Lovavdelingen om den rettslige adgangen til å instruere hovedstyret i Norges Bank om ansettelsen av daglig leder for bankens forvaltning av Statens pensjonsfond utland», heter det i e-posten.

Departementet ber om en uttalelse også fra Lovavdelingen om den rettslige adgangen til å instruere hovedstyret i Norges Bank om ansettelsen av daglig leder for bankens forvaltning av Statens pensjonsfond utland. I lys av den korte tiden som er til rådighet, bør Lovavdelingen prioritere å beskrive de overordnede vurderingene som må foretas i en situasjon der ansettelsesforholdet allerede er etablert i samsvar med sentralbankloven § 2-13.– Finansdepartementet burde ha sendt bestillingen til Lovavdelingen fra start. Dette er en sak som berører både grunnlovsmessige og forvaltningsrettslige spørsmål og lovavdelingen er forvaltningens fremste ekspertorgan. De er også kjent for å ha høy integritet og uavhengighet, sier jusprofessor Hans Petter Graver ved Universitetet i Oslo.

– Hva tror du blir konklusjonen?

– Det er vanskelig å si noe om utfallet uten å kjenne bestillingen, svarer Graver.

Nylig konkluderte en juridisk utredning som Finansdepartementet bestilte fra advokatfirmaet Arntzen de Besche, med at finansministeren ikke har lov til å gripe inn i ansettelsen av Tangen.

Samtidig skrev DN i går at flere jusprofessorer mener finansminister Jan Tore Sanner (H) har mulighet til å gripe inn i ansettelsen.

Blant dem er professor Benedikte Moltumyr Høgberg ved Universitetet i Oslo, som slakter konklusjonen til advokatfirmaet og Finansdepartementet:

– Vurderingen til advokatfirmaet Arntzen de Besche er feil. Det er åpenbart at finansminister Jan Tore Sanner kan overstyre ansettelsen av Tangen. Advokatfirmaets vurdering viser blant annet til Christian Vs Norske Lov om at avtaler skal holdes, men dette blir for enkelt. Av denne loven følger det at avtaler skal holdes så langt de ikke strider mot lov eller ærbarhet. Å la avtalen trumfe alt annet, blir som å sette den over Grunnloven, sier Høgberg til DN.

Finansministeren «har rett til å instruere Norges Bank»

Jusprofessor Ola Mestad, som er ekspert på sentralbankloven, mener også at Sanner kan gripe inn i ansettelsen av ny oljefondssjef.

– Selv om banken har kompetanse og plikt til å ansette daglig leder, kan ikke det i seg selv hindre instruksjonsretten om hvordan kompetansen skal brukes og plikten gjennomføres. Konklusjonen er at Finansdepartementet har rett til å instruere Norges Bank, også i tilsettingsspørsmålet av daglig leder av Nbim (Oljefondet, red.anm.), sier Mestad ved Universitetet i Oslo.

En vurdering fra lovavdelingen i Justisdepartementet vil imidlertid veie tungt.

— Det er naturlig å spørre lovavdelingen som har høy integritet, sier Mestad.

— Hvem veier tyngst, lovavdelingen eller advokatfirmaet Arntzen de Besche?

— Det vil være naturlig at departementet lytter til det lovavdelingen her sier, svarer Mestad.

— Regner du med at lovavdelingen kommer til samme konklusjon som deg, nemlig at finansministeren kan instruere hovedstyret?

— Det tør jeg ikke si, men det er ikke omtalt noe sted at departementet ikke kan instruere hovedstyret i ansettelsen av daglig leder i Oljefondet. Da mener jeg det blir feil å si at departementet ikke kan instruere, svarer Mestad.

Strid om eierskap

Det er sentralbanken som har ansvaret for ansettelsen av Nicolai Tangen som ny sjef for Oljefondet. Ansettelsen er for tiden gjenstand for intens politisk oppmerksomhet, etter at Norges Banks representantskap rettet skarp kritikk mot ansettelsesprosessen.

Stridens eple er om milliardær Nicolai Tangen fortsatt kan eie 43 prosent av forvalterselskapet Ako Capital samtidig som han er oljefondssjef.

Ifølge Norges Banks etiske retningslinjer skal ingen ansatte ha eierinteresser som kan være i konflikt med Oljefondets interesser.

Finanskomiteen på Stortinget behandler nå kontrollorganets kritiske rapport. Komiteen møtes på nytt torsdag klokken 12 og har da ett døgn på seg til å komme frem til en innstilling i saken.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.