Det er i en fersk dom fra Bergen tingrett at Berge Gerdt Larsen og hans tidligere nære medarbeider Lars Moldestad er frikjent i et nær 160 millioner kroner stort søksmål knyttet til det engang Berge Gerdt Larsen-tilknyttede riggselskapet Petrojack. Petrojack ble slått konkurs i 2010. Saksøker er et selskap i skatteparadiset Cayman Island kontrollert av fire fond forvaltet av det New York-baserte hedgefondet QVT. I 2014 kjøpte QVT-selskapet eventuelle krav mot Berge Gerdt Larsen og Larsens nære medarbeider Lars Moldestad for 100.000 dollar.

QVT snudde seg rundt og saksøkte Berge Gerdt Larsen og Lars Moldestad for 15 millioner dollar pluss renter, totalt 19 millioner dollar eller nær 160 millioner kroner. QVT mener Larsen var illojal mot selskapet Petrojack som han var styremedlem i, da han inngikk en kontrakt med et verft i Singapore i 2005.

– Vi tar til etterretning at tingretten har vurdert det annerledes enn vår klient. Vår klient vurderer en anke til lagmannsretten. Vi mener det er feil i både rettsanvendelsen og bevisbedømmelsen i dommen, og vi mener derfor det er grunnlag for en anke. Vi vil vurdere dette frem til ankefristen går ut, sier Atle Skaldebø-Rød. Han er advokat i BA-HR og har representert QVT-selskapet.

– Vi mener at det var illojalt

Det var i 2004 Berge Gerdt Larsens private selskap Larsen Oil & Gas inngikk kontrakt om bygging av én rigg med opsjon på to til ved Singapore-verftet Jurong. Disse kontraktene var grunnlaget for Petrojack. I 2005 fikk Larsen Oil & Gas en såkalt «slot» for bygging av en fjerde rigg for 165 millioner dollar.

Men istedenfor å gi Petrojack, hvor Berge Gerdt Larsen var styremedlem, tilbud om «slot-en» ble den overdratt til selskapet Network Drilling, et selskap basert på De britiske jomfruøyer hvor Larsen eier 32 prosent av aksjene. Network Drilling inngikk i neste omgang kontrakt med verftet før kontrakten ble solgt videre til Petrojack for 180 millioner dollar et drøy halv år etter.

– Vi mener at det var illojalt av Berge Gerdt Larsen å ikke forelegge denne muligheten for styret i Petrojack da han fikk tilbudet fra verftet i august 2005, sier QVT-advokat Atle Skaldebø-Rød.

– I forbindelse med prosjektfinansiering er det ofte en reder eller eier som er drivkraften, den som har ideene. Det kan ikke være slik at denne personen er forpliktet til å gi selskapet alle de forretningsmulighetene han kommer over. Det er å trekke lojalitetsplikten for langt og vil gjøre det umulig for personer som Berge Gerdt Larsen å sitte i noe styre, sier Anders Brosveet i advokatselskapet Elden. Han var advokat for Berge Gerdt Larsen sammen med kollega Erik Ulvesæter.

– I tillegg kommer det at Petrojacks finansielle situasjon i 2005 var slik at det var helt umulig for Petrojack å påta seg ytterligere byggeforpliktelser. Situasjonen endret seg forsommeren 2006 etter at riggmarkedet hadde gått kraftig opp og Petrojack var i forhandlinger om å selge to av sine rigger til meget gunstig pris, legger Brosveet til.

Må betale 250.000 dollar

Etter at riggen ble solgt fra Network Drilling til Petrojack for 180 millioner dollar, fikk Lars Moldestad en million dollar i honorar fra Network Drilling til sitt selskap på Jersey. Lars Moldestad var på det tidspunktet administrerende direktør i Petrojack. I retten er Moldestad dømt til å betale QVT-selskapet 250.000 dollar.

– Jeg var innleid som administrerende direktør, men hadde ikke lønn fra Petrojack. Jeg hadde lønn fra andre selskaper i Berge Gerdt Larsens nettverk, blant andre Network Drilling. Slik jeg leser denne dommen skulle jeg ha opplyst om konsulentavtalen med Network Drilling til styret i Petrojack. Jeg har ikke tatt stilling til en eventuell anke, sier Lars Moldestad.

Lars Moldestad fikk tilkjent nesten alle sine saksomkostninger.(Vilkår)

Oljegründere trosser krisen dn+ Berge Gerdt Larsen vant igjen Fri mann etter 11 år dn+ Anker ikke frifinnelsen av Berge Gerdt Larsen Rettsfeide for 100 mill. dn+ Svarteperspillet dn+