RETTELSE: I en tidligere versjon av denne saken sto det at Berge Gerdt Larsen hadde brukt 32 millioner kroner på privatetterforsker Ola Thune. Dette er feil. Det riktige er at Larsen har brukt 3,6 millioner kroner på privatetterforskeren. DN beklager feilen.

Oljeveteranen Berge Gerdt Larsen har i mange år kjempet mot staten i en rekke rettssaker, og ble i 2016 frikjent i lagmannsretten i det som den den gang ble beskrevet som en av landets mest omfattende, økonomiske skattesaker. Han hadde da vært tiltalt for økonomisk utroskap, skatteunndragelse og for å ha gitt ufullstendige opplysninger om formuen.

Etter frifinnelsen har oljeinvestoren på nytt kjempet mot staten, og har blant annet krevd 900 millioner kroner i økonomisk erstatning og oppreisning etter straffeforfølgingen mot ham. Det beløpet ble raskt avvist. I stedet ble Gerdt Larsen tilkjent 50.000 kroner i oppreisning gjennom Statens sivilrettsforvaltning.

Tapte nytt søksmål

Men Larsen stoppet ikke der. Han stevnet på nytt staten, ved Finansdepartementet og Justisdepartementet, og krevde oppreisning og økonomisk erstatning for straffeforfølgningen mot ham.

Ifølge en fersk dom fra Oslo tingrett frifinnes staten på alle punkter. Larsen og selskapet hans er dømt til å betale saksomkostningene på til sammen 1,5 millioner kroner. Retten skriver blant annet i dommen at det veier særlig tungt at straffesaken mot Larsen omhandlet meget kompliserte saksforhold, der en forklaring fra investoren selv var viktig for opplysning av saken og frifinnelsen.

– I stedet for å gjøre det han kunne for å renvaske seg for mistanken og begrense ressursbruken, valgte han å legge hindringer i veien for politiet og påtalemyndigheten med forklaringsnekt og prosessuelle innvendinger, skriver retten.

Larsen er ikke forundret over rettens konklusjon.

– Nå er det så mange rettsskandaler at dette ikke forundrer meg. Sånn er rettssystemet i Norge for skattebetalerne. Konklusjonen er at selskapseiere og skattebetalere bare må flytte ut av Norge. Hadde jeg vært tyve år yngre ville jeg være ute av Norge for mange år siden, sier Berge Gerdt Larsen til DN.

Advokat Arne Johan Dahl, som representerte staten, skriver i en kommentar at det er en klar og tydelig dom og at staten er fornøyd med utfallet.

– Tingretten var enig med staten i at det ikke forelå uforsvarlig opptreden fra Skatteetaten og politi/påtalemyndighet, og videre at Larsen ved å benytte seg av sin rett til å nekte å forklare seg under hele straffesaken var nærmest å bære den økonomiske risikoen for strafforfølgningen mot ham. Tingretten er også enig med staten i at det ikke foreligger krenkelse av EMK, skriver Dahl.

3,6 mill. til privatetterforsker

Berge Gerdt Larsen har tatt tidlig juleferie på Geilo og er ute på tur med hunden når DN ringer. Han døyver nederlaget med litt galgenhumor, men er klinkende klar på at det blir anke, selv om han ikke har fått lest hele dommen ennå.

– Jeg har tro på at den norske stat gir erstatning til slutt. Det er mange som sliter med å forstå dette, men dommeren er jo ansatt i staten. Med alle rettsskandalene som er i Norge, så er jo ikke rettssikkerheten noe å skryte av for oss skattebetalere. Dette ankes hele veien oppover, sier Larsen.

Hovedsaken i denne rettsrunden er erstatningssøksmålet fra Larsen mot staten ved Justisdepartementet, der Larsen søker erstatning for det han mener er uberettiget straffeforfølging over ti år.

Kravet er sammensatt av flere komponenter, hvor brorparten er basert på et formuestap som han har beregnet ved å se på hva lignende forretningsmenn hadde i formuesøkning i perioden der Larsen ble «forfulgt og hindret i normal forretningsdrift», opplyser Larsens advokat Eirik Øverland.

Ellers besto kravet av de kostnadene og utgiftene som Larsen hadde pådratt seg underveis. Larsen brukte blant annet 3,6 millioner kroner på privatetterforskeren Ola Thune, går det frem av rettsdokumentene. Thune har blant annet bistått Larsen i rettsprosessene han har vært involvert i. I dommen står det også at Thuna har samarbeidet med Larsen om boken «Byen vest for loven» fra 2016.

Totalt ble kravet etter rettens skjønn vurdert til 200–300 millioner kroner, ifølge Øverland. Larsen mener man burde kunne forvente såpass.

– Det er den største skattestraffesaken som har vært. De laget et voldsomt spetakkel av helt normal forretningsdrift. Jeg ble frikjent etter ti år med forfølgning, og så får jeg ikke engang dekket advokatkostnadene. Jeg fikk 50.000 kroner!

Vil anke

Advokat Øverland lar det ikke være noen tvil om at det kommer anke, og viser til at de mener tolkningen og anvendelsen av erstatningsbestemmelsen i straffeloven er feil.

– En forutsetning for at erstatning skal falle bort er at straffeforfølgningen er blitt forvansket eller forhindret. Vi mener det ikke foreligger – at Larsen ikke har foretatt seg noe som har forhindret etterforskning, sier Øverland.

Et spørsmål i saken er hvorvidt rett til erstatning falt bort som følge av at Larsen nektet å la seg avhøre av politiet.

– Det er det dummeste jeg har hørt. De sier at hvis jeg hadde gitt politiforklaring ville de droppet saken, det er det mest tullete sprøyt. Det er de som skal finne bevis, og det forelå ikke, sier Larsen.

Videre sier advokat Øverland at Skatteetaten og påtalemyndighetens håndtering av saken «neppe kan sies å være helt etter boken». Tingretten mente håndteringen ikke var gjort på en måte som kunne kunngjøre et ansvar for staten.

– Det er en omfattende sak med veldig mye informasjon, men dommen er ikke på mer enn 42 sider, der forside, innledning og ankeinformasjon utgjør en vesentlig del. Det er ikke mye igjen til drøfting og domsbegrunnelse. Vi mener at dommen er mangelfull når det kommer til begrunnelse på noen sentrale punkter, sier Øverland.

Tvist om saksbehandlingen

Larsen mente blant annet at saksbehandlingen har sviktet i alle skattesakene som er ført mot ham og hans selskaper. I DNO-saken mener retten at dette er en for streng kritikk.

– I lys av hvordan saksforholdet med faktum og rettsregler ble vurdert av Skatteklagenemnda og domstolene, mener retten at saksbehandlingen holdt mål, skriver retten.

Retten mener også at Larsen og hans selskap Kver selv må ta mye av skylden for den lange saksbehandlingstiden. Det vises til at transaksjoner og eierforhold var svært komplekse og at det var veldig krevende å undersøke faktum knyttet til Jersey og De britiske Jomfruøyer.

– Samtidig ble fremdrift og tilgang til informasjon i betydelig grad vanskeliggjort av Larsen og Kver, står det i dommen. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.