Henning E. Jensen (62) forlot et bildelselskap i krise, da han måtte gå på dagen fra børsnoterte Kongsberg Automotive i september 2020. Selskapet hadde da falt nær 90 prosent på børsen og tapt milliardbeløp.

Selskapet ble tvunget til å hente penger på verst mulig tidspunkt. Syv milliarder nye aksjer ble utstedt, til en tegningskurs på ti øre i det som ble omtalt som «norgesrekord i utvanning».

Krevde nær 16 mill.

Jensen fikk totalt utbetalt 9,5 millioner kroner i 2020 fra Kongsberg Automotive. Beløpet inkluderte blant annet pensjon og aksjekompensasjon. Men krangelen mellom Jensen og selskapet han ledet, fortsatte. Nesten to år etter at Jensen gikk, ble sluttavtalen fortsatt diskutert mellom partene.

– Det har vært en lang diskusjon frem og tilbake. Da er det vel på tide å komme til en eller annen konklusjon, så det var grunnen til at dette søksmålet kommer opp nå, sa Jensen til DN i fjor sommer.

Jensen krevde nær 16 millioner kroner i forbindelse med søksmålet mot sin gamle arbeidsgiver. Saken ble behandlet i Oslo tingrett i oktober.

Da Jensen sluttet, hadde han krav på nær 5,9 millioner aksjer gjennom selskapets incentivprogram. Som en følge av en sammenslåing av alle selskapets aksjer, ble ti aksjer slått sammen til én aksje. Det førte til at Jensens aksjepost ble redusert til 586.269 aksjer. Denne sammenslåingen mente Jensen ikke gjaldt for ham, og viste til sluttavtalen som anga et bestemt antall aksjer han skulle motta. 62-åringen mente det ikke var grunnlag for noen reduksjon i aksjer han skulle motta, aksjespleis eller ikke. Jensen krevde derfor gjennom søksmålet dom for verdien av aksjene han skulle fått, uavhengig av spleisen. I tillegg krevde den tidligere Kongsberg Automotive-sjefen kompensasjon for at selskapet gjennom det han kalte en illojal omgåelse, hadde utelatt ham fra et bonusprogram.

Selskapet selv avviste alle Jensens krav i retten.

Jensen må bære risikoen

Heller ikke hos dommeren møtte Jensen forståelse for sine krav. Retten mener Jensen må bære risikoen for at han i forbindelse med forhandlingene om sin sluttavtale ikke problematiserte følgen av aksjepleisen og fikk presisert en løsning slik han ønsket i sluttavtalen.

– Han kunne for eksempel foreslått, eventuelt krevd, at eventuelle beslutninger om aksjespleis ikke skulle få virkning for ham, heter det i dommen.

Dommeren mener det ikke er rimelig at antallet aksjer Jensen skulle få lå fast, uavhengig av generelle justeringer av antall aksjer etter incentivprogrammene, som ved en aksjespleis. I dommen heter det at retten mener det både vil være utilsiktet og urimelig hvis Jensen skulle vunnet frem med sitt syn om at hans antall aksjer ikke skulle påvirkes av aksjespleisen. Retten skriver at det ville ledet til at Jensens eierandel og verdien av denne ble tidoblet.

– Det ville forrykke balansen mellom aksjeeierne og utgjøre en tilfeldig fordel. Igjen fremhever retten at dersom Jensen mener han skulle oppnå slike rettigheter etter avtalen, er han nærmest til å ta konsekvensene av at dette ikke ble presisert i sluttavtalen, heter det i dommen.

Videre avviser også retten at Jensen hadde noen rett til å delta i et bonusprogram Kongsberg opprettet over fire måneder etter inngåelsen av sluttavtalen med den tidligere sjefen.

– Retten er ikke enig i at manglende innlemmelse av Jensen i bonusprogrammet for 2020 er en illojal omgåelse av hans rettigheter etter sluttavtalen, heter det i dommen.

Høye timepriser

Retten konkluderer med at Jensen har tapt saken på alle punkter i retten og må derfor dekke Kongsberg Automotives saksomkostninger på 352.113 kroner. Wikborg Rein-advokat Jørgens Vangsnes førte saken for selskapet. I tillegg må Jensen dekke egne saksomkostninger på til sammen 740.000 kroner. Det var Thomas Frøberg som representerte Jensen i saken. Dermed koster saken Jensen til sammen nær 1,1 millioner kroner. Retten viser til at begge parters advokater har hatt en timesats som er meget høy, mellom 6500 kroner og 6950 kroner.

– Med en slik sats stilles det særlige krav til effektivitet, noe retten mener advokat Vangsnes har utvist gjennom å fakturere nærmere halvparten av antall timer advokat Frøberg har brukt. Saken gjaldt riktignok avtaletolkning som i utgangspunktet ikke regnes som et særlig komplisert rettsområde, heter det i dommen.

DN har bedt Jensen om en kommentar til dommen, uten å få svar. Også Jensens advokat Thomas Frøberg er kontaktet, men også her har det så langt vært tyst.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.