I 2012 ble Bjørn Sellæg (54) dømt til fengsel i fem og et halvt år for utroskap og brudd på ligningsloven. Straffen ble i 2013 redusert til tre år ubetinget og to år betinget i lagmannsretten.

Han mistet retten til å arbeide som aksje- og derivatmegler og å inneha ledende stilling som megler av verdipapirer og derivater for alltid.

I 2018 ble det klart at Sellæg og hans forsvarer John Christian Elden jobbet for gjenopptagelse av saken.

– Saken ligger i gjenopptagelseskommisjonen. Med det materialet som finnes i dag, vil det være overraskende om han ikke blir frifunnet til slutt, sa Elden til DN den gangen.

Benådet i juni

Fredag fikk DN bekreftet av Justisdepartementet at Sellæg er benådet av Kongen i statsråd.

– Jeg kan bekrefte at Bjørn Sælleg er benådet. Han ble benådet ved kongelig resolusjon 23. juni 2020, skriver Kommunikasjonssjef Trude Larstad i Justis- og beredskapsdepartementet i en epost til DN.

En benådningsprosess er hemmelig og taushetsbelagt. Den straffedømte sender en søknad om benådning til det politidistrikt han er dømt. Deretter sender påtalemyndigheten søknaden med sin påtegning til Justisdepartementet. Søknaden blir her enten avslått eller godkjent. Hvis den blir godkjent, er det Kongen i statsråd som foretar det formelle vedtaket.

Det er ikke vanlig praksis å oppgi begrunnelse for hvorfor straffedømte blir benådet av Kongen i statsråd.

Sellæg har hatt den profilerte forsvarsadvokaten John Christian Elden som advokat. Elden skriver følgende i en melding til DN fredag:

«Det fremsto som naturlig ut fra sakens bevisbilde og den lange tid som er gått uten avklaring. Sellæg velger nå å se fremover, og konsentrerer seg om bærekraftige prosjekter.»

Elden bekrefter også at Sellæg ikke har noen form for yrkesforbud.

Dømt for grov utroskap og skattejuks

Sellæg var derivatsjef i SEB Enskilda, men ble i april 2012 dømt til fem og et halvt år ubetinget fengsel, etter å ha blitt funnet skyldig i grov utroskap vedrørende 11 millioner kroner, og grov skatteunndragelse for å ha unnlatt å oppgi nær 43 millioner kroner for inntektsårene 2000–2004 til beskatning.

Dommen ble anket til lagmannsretten, og straffeutmålingen ble endret til tre år ubetinget og to år betinget fengsel.

I ankesaken argumenterte Sellæg blant annet med at han burde få lavere straff ettersom han helt eller delvis hadde daglig omsorg for flere av sine tre barn.

Han fortalte at han tidligere bodde i et hus på 1100 kvadratmeter med 12 bad, men at han nå leide en 78 kvadratmeters leilighet.

Han ble dømt for skatteunndragelse av en lang rekke utgifter, som blant annet privatfly til skiferier til Aspen og St Moritz og en rekke ferieturer til Sør-Europa, leie av luksusyacht, leie av musikkgruppen Gipsy Kings for å spille under en hagefest, kjøp av dress på Savile Row, utgifter i forbindelse med bryllupsplanlegging og kjøp av diamant-øreringer.

I perioden 2000–2004 hadde Enskilda-toppen en skattelignet inntekt på nær 20 millioner kroner. Statsadvokaten mente at Sellæg i tillegg hadde inntekter på over 40 millioner kroner, som han ikke innberettet til skattemyndighetene.

DN har i skrivende stund ikke lykkes med å komme i kontakt med Bjørn Sellæg. Aktor i saken, både i tingretten og i lagmannsretten, Ragnvald Brekke, ønsker ikke å kommentere saken.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.