– Granskningen beskriver en alvorlig svikt i styring og kontroll, sier Boligbyggs styreleder Stig Bech etter å ha fått overlevert granskningsrapporten fra Deloitte.

Granskerne i Deloitte har brukt de åtte siste månedene til å gå gjennom måten Boligbygg har handlet bygårder og leiligheter. Saken ble rullet opp etter at DN publiserte dokumentaren "Kommunehaiene".

Som en del av arbeidet, har granskerne sett spesielt på kjøp som ikke er annonsert og gjort utenfor budrunde.

Nå viser det seg at en rekke direktekjøp har skjedd til betydelig over markedsverdi.

Det totale avviket er estimert til 80-115 millioner kroner, ifølge Thorvald Nyquist som er partner og advokat i Deloitte.

– Det er en dårlig anvendelse av penger som kunne vært brukt annerledes, kommenterer Boligbyggs styreleder.

Det er blant annet avdekket brudd på fullmakter, eierskapsbegrensinger og anskaffelsesregelverket knyttet til enkeltkjøp.

Granskerne har avdekket en rekke svakheter i ledelsen av kjøpsteamet som håndtert kjøpene. Ledelsen har blant annet ikke vært i stand til å gi kjøpsteamet korreksjoner.

Deloitte-granskerne kommer med skarp kritikk både mot styret og den avsatte administrerende direktøren Jon Carlsen.

– Administerende direktør sørget ikke for betryggende kontroll i kjøpslinjen, uttaler Deloitte-gransker Stein Ove Songstad.

To personer er fortsatt siktet for korrupsjon, deriblant en tidligere medarbeider i kjøpsteamet.

Granskerne tar ikke stilling til om det har skjedd korrupsjon. Saken er fortsatt under etterforskning.

Svekker omdømme

– Saken har svekket ikke bare foretakets omdømme, men også tilliten til at våre felles offentlige midler brukes på en forsvarlig måte som politikeren sier de skal brukes til, sier styreleder Bech.

Personene som har jobbet i kjøpsteamet er nå midlertidig omplassert.

- Dette er alvorlig. Det er en alvorlig svikt i det vi ønsket skulle være kontrollert gjennomføring

Det viser seg også at Boligbygg har mottatt for mye i tilskudd fra Husbanken.

– De feilene som er gjort, har medført at Boligbygg har mottat for mye.

Det er også avdekket et bilde med utenforstående aktører som tredjemenn, selgere og takstfolk

– Boligbygg har kontakt med Økokrim og skattekrim slik at de får opplysningene de trenger.

13 millioner til granskning

Granskningen har kostet over 13 millioner kroner. Det er heller ikke etablert tilstrekkelig rutiner for å forhindre misligheter og korrupsjon.

- Dette er avrundingen av et svært omfattende arbeid, sa styreleder Stig Bech.

På forhånd har styrelederen varslet at flere medarbeidere kan måtte gå som følge av granskningen.

– Mulige arbeidsrettslige konsekvenser er blant det som vurderes nå, uttalte Bech til DN.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Ser livsgrunnlaget smelte bort
Hotelleier og fjerde generasjons istunnelmaker i Rhônebreen, Philipp Carlen, ser nå isbreen smelte bort under føttene.
01:16
Publisert: