Advokat Frode Vilster Sørli har tjent 16 millioner på å håndtere salg til Oslo kommune de siste par årene. Han mener selgere av bygårder forventer høyere pris når det er kommunen som kjøper.

– Boligbygg KF har en svak forhandlingsposisjon. Når private aktører gjør eiendomstransaksjoner, går prosessen over dager eller uker. Når Boligbygg KF kjøper en eiendom, går det inntil fem måneder fra avtalen er signert til transaksjonen faktisk blir gjennomført. Årsaken er de nødvendige godkjennelsene og interne prosessene i kommunen. Selger venter å bli kompensert for å gi kommunen en slik opsjon.

Sørli har vært involvert i salg av hver femte leilighet som kommunen har kjøpt de siste årene.

– På de aktuelle tidspunktene var boligmarkedet i Oslo opphetet, og private eiendomsinvestorer solgte med gevinst også til andre private investorer. Det påvirket prisen på kommunens tidsopsjon, skriver han i en epost til DN.

Sørli påpeker at det er skapt et nytt marked for salg til kommunen.

– Kommunen er ingen vanlig boligkjøper. Boligene skal brukes av beboere som av ulike årsaker må ha spesialtilpassede leiligheter. Renovasjon og oppgradering er mer tidkrevende for kommunen enn for private aktører på grunn av saksbehandlingstid. Derfor har Boligbygg ønsket å kjøpe leiligheter som er innflyttingsklare i henhold til kommunens særegne krav til tilpasset innredning og fasiliteter. Det har skapt et marked for å tilpasse leiligheter til kommunens behov for videresalg, sier han.

Advokaten hevder at en skatteeffekt også bidrar til å øke prisen kommunen må ut med.

– Ved salg av eiendom som ligger i selskap, ligger det ofte en latent skatt på eiendommen i selskapet, grunnet lav bokført verdi. Derfor er det vanlig å gi kjøper en skatterabatt. I bygårder kan den latente skatten være relativt stor. Ettersom kommunen ikke er et skattesubjekt, vil den latente skatten ikke komme til anvendelse overfor kommunen. Dermed er det ikke naturlig at rabatten videreføres ved salg til kommunen. En ikke ubetydelig andel av prisdifferansen på transaksjonene DN har omtalt, har utspring i denne skatterabatten.(Vilkår)