Byrådsleder Raymond Johansen varslet kjempekrav mot investorer som hadde solgt bygårder til Oslo kommune i den såkalte Boligbygg-saken.

Oslo kommune har forsøkt å få tilbake nærmere 100 millioner fra investorer som kommunen mener beriket seg på å selge eiendommer til kommunale Boligbygg.

– Rettferdighet skal skje, uttalte Johansen til DN.

Kommunen varslet til sammen fire rettssaker mot eiendomsinvestorer som hadde solgt bygårder til Boligbygg. Hensikten var å få tilbake nærmere hundre millioner kroner som kommunen mente var betalt i overpris.

Nå har kommunen satt de to siste av de fire sakene på vent etter å ha tapt de to første sakene i tingretten.

– De to andre sakene er satt på vent inntil de to første er rettskraftig, sier advokat Ane Grimelid hos Kommuneadvokaten.

Ikke bare er kommunens krav om å få tilbakebetalt titalls millioner i overpris blitt avvist i tingretten. Kommunen er også dømt til å betale nærmere ti millioner kroner i saksomkostninger i de to sakene som så langt er behandlet av retten.

Grimelid hos kommuneadvokaten ønsker ikke å gå inn på premissene i dommen utover at den vil bli anket.

– Kommunen er ikke enig i resultatet, og dommen vil bli anket.

Ukritisk fra kommunen

Partner Robert Lund i advokatfirmaet Kvale har vært selgernes prosessfullmektig i begge sakene kommunen har ført. Han er ikke overrasket over at kommunen gikk på et nytt nederlag.

– Vi mener at Oslo kommune ikke har gjort tilstrekkelig god jobb for å undersøke om disse gårdene ble kjøp for dyrt. Da ville de ha konkludert med at bygårdene ble kjøpt til markedsmessige vilkår, sier Lund.

Oslo kommune har støttet seg på en granskning bestilt fra Deloitte som konkluderte med at kommunen samlet hadde betalt 80-115 millioner kroner i overpris for en lang rekke enkeltleiligheter og bygårder.

– Fra vårt ståsted ser det ut til at Oslo kommune har støttet seg blindt og ukritisk på Deloittes vurderinger. Det er dokumentert at denne inneholder en rekke feil, og for øvrig er lite konkret.

Advokaten synes det er oppsiktsvekkende at Oslo kommune tidlig i prosessen angivelig avslo å gå i rettsmegling for å se om det var mulig å komme til en minnelig løsning

– Kommunen støtter seg til EØS-regelverket om statsstøtte. Selgerne var åpne for å forsøke rettsmegling for eventuelt å reversere salget. Dette ville jo ha rettet opp i det bruddet kommunen selv mener å ha begått. Likevel var ikke kommunen villige til å se på en slik løsning – trolig fordi kommunen gjorde et godt kjøp.

Selgernes advokat fastholder at temperaturen i markedet var ekstraordinær da avtalene ble inngått og fastholder at det ikke var noen overpris.

– Det er et behov som må dekkes for byens trengende, og de som handlet disse boligene gjorde så godt de kunne i det ekstraordinære markedet som var i 2016. Historien har jo vist at de gjorde en veldig god jobb.

Korrupsjonstiltale

I fjor høst gikk kommunen på det første nederlaget i Oslo tingrett mot Mano eiendom og de to investorene Per Øivind Martinsen og Geir-Åge Normannseth. De sistnevnte er tiltalt av Økokrim for grov korrupsjon i en straffesak som går parallelt med kommunens søksmål. Begge har nektet straffskyld.

Nylig tapte kommunen også en rettssak mot Gustav Holding, som er eid av investor Remi Andre Lurud. Her mente Deloitte at gården var solgt 13-17 millioner i overpris for de 16 aktuelle leilighetene.

Nye runder i retten

Den første ankesaken skal behandles i lagmannsretten i november, ifølge Grimelid hos Kommuneadvokaten.

– Viser ikke denne dommen at det var feil av kommunen å gå til rettssak for å få avklart disse spørsmålene?

– Det har jeg ikke lyst til å kommentere. Det er mer naturlig at de spørsmålene rettes mot byråden og byrådsavdelingen, svarer Grimelid.

– Har disse sakene vært godt nok juridisk forankret?

– Det har jeg ikke lyst til å gå inn på. Det er naturlig å ta med politikerne.

Plikt til å gjøre det de kan

Byrådsleder Raymond Johansen ønsker ikke å kommentere rettsprosessen.

Byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen(Ap), svarer følgende i en epost.

– Granskningen til Deloitte viste at Boligbygg betalte overpris for disse eiendommene. Vi mener at overprisen er ulovlig offentlig støtte. Vi mener derfor at disse selgerne fikk en ulovlig økonomisk fordel finansiert ved bruk av kommunens midler. Byrådet mener kommunen har plikt til å gjøre det vi kan for å søke å få ulovlig støtte tilbakebetalt, opplyser Evensen.

Så lenge sakene er til behandling i rettssystemet, er det ikke naturlig at kommunen uttaler seg nærmere om de spørsmål retten skal ta stilling til eller påstander fra motparten i media, ifølge Evensen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.