Slettede eposter, tette forbindelser med selgere og «Gentlemens agreement».

DN avdekket i oktober i fjor hvordan investorer hadde videresolgt bygårder og leiligheter til Boligbygg med milliongevinst. Granskningen av Boligbygg har avdekket en rekke nye detaljer om hvordan kjøpsteamet i Boligbygg opererte.

Deloitte-granskerne har avdekket 249 direktekjøp utenom det åpne markedet. Mange av disse kjøpene har skjedd betydelig over markedsverdi. Samlet overpris kommunen måtte betale: 80–115 millioner kroner.

– Dette er potensielt 115 millioner kroner av skattebetalernes midler som har gått i enkeltpersoners lommer etter et prestisjeprosjekt som har krasjlandet, sier Øystein Sundelin (H), som er nestleder i finanskomiteen i Oslo kommune.

Boligbyggs styreleder Stig Bech, som har bestilt granskningen, er nådeløs i sin beskrivelse av måten kjøpsteamet fikk operere på.

– Kjøpsteamets sammensetning bar preg av begrenset erfaring, kompetanse og opplæring. I tillegg har det vært mangelfull ledelse og kontroll, slik at teamet har måttet operere svært fritt.

Boligbygg sliter med et vedlikeholdsetterslep på over én milliard kroner.

– Foretaket har ikke gjort jobben sin ved utførelse av kjøpsoppdraget, konstaterer styrelederen som ble hentet inn kort tid etter at DN hadde skrevet om hvordan Boligbygg handlet i et opphetet eiendomsmarked.

Gentlemens agreement

Mannen som har solgt flest eiendommer til Boligbygg, har i intervju med Deloitte-granskerne fortalt at han hadde en «gentlemen's agreement» om å selge eiendom til det kommunale foretaket.

Boligbygg-skandalen

Her finner du DNs artikler om Boligbygg-skandalen fra oktober og frem til i dag.

Les alt om saken

Mannen gjorde søk på Finn.no og informerte de kommunale boligkjøperne om aktuelle leiligheter. Hvis svaret var at Boligbygg ikke hadde behov for boliger i den bydelen, lot han være å kjøpe. Fikk han napp hos Boligbygg, kjøpte han med en klar forutsetning om at leilighetene skulle videreselges til kommunen. Noen ganger fikk han også tips om aktuelle leiligheter direkte fra de kommunale boligkjøperne, skriver Deloitte-granskerne.

Ifølge mannen, gikk den uformelle avtalen ut på at han skulle pusse opp leilighetene slik at de tilfredsstilte kommunens krav. I tillegg skulle han ha en gevinst på rundt 200.000 kroner per leilighet.

Han har hatt «forutsigbarhet» og «minimal risiko», konkluderer granskerne, som mener kontakten mellom kommunens boligkjøpere og mannen har vært altfor tett og uformell. Det eksisterer knapt eposter eller annen skriftlig dokumentasjon som viser hva som har foregått. Takster ble bestilt etter at kontraktene var signert.

Granskerne mener Boligbygg ved denne praksisen har brutt anskaffelsesreglementet for offentlige virksomheter. Oppgradering av leilighetene skulle ikke ha vært bakt inn i kjøpesummen på denne måten. Kjøpene kan ikke «etterprøves», de er ikke «transparente» og de er ikke basert på «konkurranse mellom potensielle tilbydere», konkluderer Deloitte.

Sjefer mot boligkjøpere

I intervjuer med Deloitte har boligkjøpere i Boligbygg fortalt at praksisen med å kjøpe ferdigoppussede leiligheter var forankret hos lederne i foretaket. Hverken tidligere administrerende direktør eller den nå omplasserte eiendomssjefen er enig i dette.

På flere steder i den 600 siders granskningsrapporten fremgår det at ledelsen og de ansatte i kjøpsteamet gir ulike forklaringer på hvem som har visst hva om de mange kjøpene. Den tidligere toppsjefen mener sjefen for kjøpsteamet «burde ha håndtert flere kjøpsprosesser på en bedre måte» og henviser til at det er umulig å gardere seg «100 prosent mot utro tjenere eller mot leverandører som opptrer kritikkverdig».

Lederen av kjøpsteamet mener på sin side at kjøpspraksisen «ikke var kjøpsteamets alene, men forankret og kjent i Boligbygg».

Ble grillet på rådhuset

Rapporten avdekker at det i flere av kjøpene har vært tett kontakt mellom medarbeidere i Boligbygg og aktører på andre siden av forhandlingsbordet. I ett av tilfellene har medarbeideren i Boligbygg delt intern informasjon i forbindelse med bystyrebehandling.

– Boys, godt stoff, fremkom det i eposten fra medarbeideren i Boligbygg til selger.

– Da har jeg blitt «grillet» på rådhuset. I hovedsak gikk dette greit. Dog er det noen punkter vi må ta tak i, skrev han i en annen epost.

Flippet over til Boligbygg

I rapporten fremgår det hvordan salgsmulighetene til Boligbygg spredte seg blant investorene.

En av selgerne som har solgt mest til kommunen har forklart i intervju med granskerne at han hadde som mål å «flippe» en eller to bygårder i året til Boligbygg på sikt.

Da han fikk mulighet til å kjøpe en bygård, kontaktet han en innleid konsulent i Boligbyggs kjøpsteam og informerte om at denne ville være en god investering for Boligbygg.

Slettede e-poster forsøkt rekonstruert

I forbindelse med at Deloitte har analysert datamaskinen til ansatte i Boligbygg, har konsulentselskapet avdekket at medarbeidere i Boligbygg har slettet relevante e-poster. Disse epostene har Deloitte forsøkt å rekonstruere, forteller Thorvald Nyquist i Deloitte. Han fortalte på pressekonferansen at Deloitte i forbindelse med granskningen har søkt i 2,2 millioner e-poster, og at 65.000 av disse epostene er blitt åpnet og blitt gjenstand for systematiske søk.

Det viste seg å være lite forhandlinger og korrespondanse mellom kjøpsteamet i Boligbygg og selgerne i den store mengden eposter. I tilknytning til direktekjøpene har kontakten med selgeren i hovedsak vært muntlig på telefon, har medarbeiderne i kjøpsteamet fortalt granskerne.

Men som DN tidligere har beskrevet, er også e-poster blitt slettet. Deloitte påpeker i rapporten at de startet granskningen først i slutten av november og at de derfor ikke fikk mulighet til å sikre bevis før etter at saken ble offentlig kjent.

Medarbeidere i Boligbyggs kjøpsteam har fortalt granskerne at epostene er blitt slettet på grunn av dårlig lagringsplass. Arkivverdige eposter er ikke slettet bevisst, ifølge en medarbeider. Granskningen viser også at flere sentrale e-poster som kunne belyst forhandlinger er slettet på grunn av at kjøpene ble vurdert å være av eldre dato.

Dette er ikke greit, ifølge Deloitte, som skriver at slik dokumentasjon skal arkiveres uavhengig av hvorvidt kjøpene ligger noe tid tilbake eller ikke. «Det er en svakhet at Boligbyggs ansatte ikke har sikret etterprøvbarhet av transaksjoner», står det i rapporten.

Omgikk fullmakter

Styreleder Stig Bech mener at mange av problemene Boligbygg kom opp i, kunne vært løst med større juridisk forståelse.

– De omgåelsene av fullmakter som Deloitte beskriver – er noe av det jeg reagerer mest på i rapporten, sier Bech.

Han påpeker at det granskningen begrenser seg til kjøpsaktiviteten. Styret har imidlertid også jobbet med den generelle styringen, ledelsen og internkontrollen i foretaket – blant annet for å sikre seg mot at de kritikkverdige forholdene Deloitte beskriver begrenser seg til kjøpsaktiviteten.

– Dette vil foretaket jobbe videre med.

Hvordan var det mulig at ledelsen hadde så dårlig kontroll med kjøpsteamet?

– Deloitte påpeker at man ved etableringen av kjøpsteamet ikke tok nok høyde for det store volumet som skulle kjøpes og oppgavenes kompleksitet. Deloitte beskriver manglende risikovurdering, og en generelt uklar organisering, sier Bech.

Mulige strafferettslige spørsmål var ikke en del av mandatet til Deloitte. Disse spørsmålene etterforskes av Økokrim, som har siktet to personer for grov korrupsjon.

– Mye tyder på at når det kjøpes så mye i en kjempefei, så blir det ikke fulgt opp og kontrollert. Da kan ting gå galt, og det ser vi her, oppsummerer Sundelin (H).(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Bård Bjerkholt: – Det er på mange måter en bitter sorti i dag
Avgangen til Berit Svendsen bekrefter inntrykket av at når hun ikke fikk toppjobben, så kunne det være det samme, mener DNs kommentator Bård Bjerkholt.
01:12
Publisert: