Tusenvis av dokumenter, hundretalls sms-er og eposter, timevis med avhør og en rekke vitner dannet grunnlaget for en omfattende rettssak mot fem menn som var tiltalt for grov korrupsjon og hvitvasking i forbindelse med eiendomssalg for flere hundre millioner kroner til Oslo kommune i perioden mellom 2015 og 2017.

Nå foreligger dommen i det som omtales som den største korrupsjonssaken i Oslo kommune noensinne.

Geir Fredriksen, Carl Thomas Andersson, Geir Normannseth og Per Øivind Martinsen dømmes for blant annet grov korrupsjon, mens Niels Waldre Wiig dømmes for hvitvasking. Dommen, som ikke er rettskraftig, er i tråd med aktoratets påstand.

  • Fredriksen dømmes til fengsel i tre år og seks måneder.
  • Andersson dømmes til fengsel i tre år.
  • Normannseth og Martinsen dømmes til fengsel i ett år og åtte måneder.
  • Wiig dømmes til fengsel i seks måneder.

– Dommen viser alvorligheten av korrupsjon innenfor offentlig virksomhet. Vi kommer til å prioritere høyt å etterforske korrupsjon, særlig i det offentlige, videre. Dommen viser også at det er viktig at vi har brukt ressurser på etterforskning av saken, sier førstestatsadvokat Håvard Kampen i Økokrim.

Vil anke

Fredriksen og Andersson slipper å betale saksomkostninger på grunn av personlig økonomi, men mister samtidig retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet i tre og fem år. I tillegg får de henholdsvis inndratt 1,66 millioner og 1,14 millioner kroner.

Fredriksens forsvarer Trond Aansløkken opplyser til DN at dommen, som ikke er rettskraftig, vil ankes i sin helhet.

– Min klient er svært skuffet over resultatet, og vi legger til grunn at saken slipper inn til behandling i lagmannsretten og at det derfor blir en full ny prøving av saken.

Geir Fredriksen er dømt til fengsel i tre år og seks måneder.
Geir Fredriksen er dømt til fengsel i tre år og seks måneder. (Foto: Aleksander Nordahl)

Petar Sekulic, Anderssons forsvarer, sier følgende om dommen:

– Andersson er domfelt på tross av at han ikke har erkjent straffskyld. Vi vil nå gjennomgå dommen grundig for å se om det er grunnlag for å anke. Ettersom han ikke har erkjent straffskyld så ligger det an til en anke, men vi vil ta stilling til dette etter at vi har lest dommen grundig. Andersson er naturligvis skuffet over resultatet.

Carl Thomas Andersson fikk tre år.
Carl Thomas Andersson fikk tre år. (Foto: Gorm K. Gaare)

Normannseth, Martinsen og Wiig dømmes til å betale sakskostnader på 120.000 kroner hver.

Normannseths forsvarer, Ole Petter Drevland, sier følgende:

– Han er selvfølgelig forferdelig skuffet over resultatet og det å ikke bli trodd. Vi skal gå grundig gjennom dommen, og det er sannsynlig at den vil bli anket.

Christian Våland, Martinsens forsvarer, sier følgende om dommen:

– Klienten min er naturligvis skuffet over resultatet. Vi vil nå gjennomgå rettens begrunnelse grundig, og anser det som sannsynlig at dommen vil bli anket. Ut over det har vi foreløpig ingen kommentarer til enkelte detaljer.

Wiigs advokat Bernt Heiberg sier hans klient er dypt skuffet.

– Han mener tingretten har konkludert feil når den har lagt til grunn at overføringene til ham ikke er betalinger av eldre gjeldsforpliktelser. Vi går nå gjennom dommen i detalj og vurderer om den skal ankes eller ikke. Det er det sannsynlig at den blir, sier Heiberg.

Transaksjonene

De to mest omtalte i saken, Boligbyggs tidligere eiendomskjøper Geir Fredriksen og den svenske snekkeren Carl Thomas Andersson, ble begge tiltalt for grov korrupsjon.

Andersson ble i tillegg tiltalt for grov økonomisk utroskap og grov regnskapsovertredelse. Påtalemyndigheten mener at korrupsjonen mellom disse foregikk på følgende måte:

Fredriksen og Andersson inngikk en «skjult avtale» om at Fredriksen skulle få en del av gevinstene Andersson oppnådde ved å selge boliger til Oslo kommune, ifølge Økokrim. Deretter overførte Andersson et beløp på 1,1 millioner kroner til forretningsmannen Niels Johan Waldre Wiig, som igjen overførte summen til Boligbyggs Geir Fredriksen. På den måten ble Fredriksens utbytte av korrupsjonen hvitvasket gjennom Wiig. I tillegg til dette, skal Andersson også ha gjennomført en omfattende oppussing av Fredriksens hjem, ifølge tiltalen.

«Retten er ikke i tvil om at Fredriksens handlinger skyldtes avtalen han hadde om å motta en andel av Anderssons gevinster ved handlene.» heter det i dommen på 96 sider.

Men det er ikke kun transaksjonene mellom Fredriksen og Andersson som var en del av tiltalen. Økokrim mener de korrupsjonstiltalte eiendomsinvestorene Geir Normannseth og Per Øivind Martinsen i Mano Eiendom betalte Boligbyggs tidligere boliginnkjøper Geir Fredriksen 250.000 kroner i forbindelse med et bygårdssalg på 128 millioner til Boligbygg i 2016. De tiltalte mener 250.000 kroner ble betalt ut som honorar for konsulentoppdraget Fredriksen skal ha utført for eiendomsinvestorene. Økokrim mener derimot at det ikke finnes tilstrekkelig med bevis for at et sånt konsulentoppdrag fant sted.

«Korrupsjonshandlingene påførte Boligbygg risiko for betydelig skade, så vel økonomisk som omdømmemessig» står det i dommen.

Nektet straffskyld

Alle de tiltalte i Boligbygg-saken nektet straffskyld.

Fredriksens forsvarer, Trond Aansløkken, mener at hans klient oppfylte Boligbyggs mandat om å skaffe kommunale boliger. Han ba om full frifinnelse av den tidligere konsulenten.

– Basert på bevisene ser vi at det ikke var noen skriftlige retningslinjer for kjøpsteamet. Fredriksens oppdrag var å anskaffe bygårder ved å bruke nettverket sitt. Han har handlet i Boligbyggs interesse, nemlig ved å oppfylle politikernes krav om å anskaffe over 200 enheter på kort tid, sa Aansløkken i sin sluttprosedyre.

Niels Johan Waldre Wiig.
Niels Johan Waldre Wiig. (Foto: Jonas Klint/Nya Wermlands-Tidningen)

Også Anderssons forsvarer, Petar Sekulic, ba om frifinnelse i forbindelse med korrupsjonstiltalen og forklarte at transaksjonene mellom de to tiltalte måtte anses som tilfeldigheter og tjenester mellom venner. Overføringen mellom Niels Johan Waldre Wiig og Fredriksen ble forklart som et ordinært lån mellom to parter slik at Boligbygg-konsulenten kunne kjøpe ny båt.

Geir-Åge Normannseth er dømt til fengsel.
Geir-Åge Normannseth er dømt til fengsel. (Foto: Fredrik Solstad)

– Jeg fortalte ham at jeg ville være i posisjon å låne ham de pengene i slutten av juni, og at de skulle være tilbakebetalt mot slutten av året, sa Wiig i sin forklaring.

Mano Eiendom-toppenes forsvarere tok til orde for at de mangler bevis på at Fredriksen ikke utførte konsulentoppdrag for selskapet. Selv sa Normannseth at Geir Fredriksen bidro med verdifull kompetanse innenfor kommunale byggeregelverk til ett av Manos eiendomsprosjekter.

– Geir Fredriksens råd kom som en konsekvens av kreative samtaler vi hadde, de var særdeles verdifulle, sa Normannseth da han avga sin frie forklaring i retten.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.