Forsvarer mener at sentrale bevis i Boligbygg-saken bør kunne ansees som tilfeldigheter

Forsvarerne til fire av de tiltalte i Boligbygg-saken sier at bevisgrunnlaget ikke holder.

Petar Sekulic er forsvarer for Carl Thomas Andersson, bak ham er forsvarer for Per Martinsen, Christian Stang Våland.
Petar Sekulic er forsvarer for Carl Thomas Andersson, bak ham er forsvarer for Per Martinsen, Christian Stang Våland.Foto: Mikaela Berg

– Det sentrale spørsmålet er om hvorvidt midlene er gitt i anledning Fredriksens utøvelse av vervet og oppdraget. Dette dreier seg om fordeler mottatt som privatperson, sier Carl Thomas Anderssons forsvarer Petar Sekulic under sin sluttprosedyre.

Utbetalinger, møter, smser, avtaler og faktura er alle bevis på det Økokrim mener har vært en del av en stor korrupt avtale mellom den tidligere Boligbygg-konsulenten Geir Fredriksen og den svenske snekkeren Carl Thomas Andersson.

Andersson er tiltalt for grov korrupsjon fordi han ifølge Økokrim samarbeidet med Boligbygg-konsulenten da han solgte leiligheter og bygårder dyrt til Oslo kommune. Etter salgene skal utbyttet ha blitt delt ut, mener Økokrim.

Aktoratet mener at summen av bevis som peker i retningen av at Andersson og Fredriksen samarbeidet, er altfor sterke til å kunne vurderes som tilfeldigheter. Forsvarer Sekulic tok derimot til orde for noe annet.

– Påtalemyndigheten har sagt at det er jammen meg litt av en tilfeldighet av at så mange ting skjer samtidig, men tilfeldigheter er på en måte ting som stadig skjer, sier Sekulic.

– Stor tilfredshet

Ifølge Økokrims tiltale har korrupsjonen foregått på følgende måte: Boligbyggs Geir Fredriksen og vennen Carl Thomas Andersson inngikk en «skjult avtale» om at Fredriksen skulle få en del av gevinstene Andersson oppnådde ved å selge boliger til Oslo kommune.

Sekulic mener Andersson ikke oppnådde en uvanlig stor fortjeneste fra salgene til Oslo kommune.

– Det foreligger ikke noen ekstraordinære fortjenester på disse eiendommene. Noen har kalt dette for ville priser, men det var stor tilfredshet med eiendomskjøpene fra kommunens side, sier han.

Økokrim mener Andersson overførte et millionbeløp sommeren 2017 til en forretningsmann i Moss, Niels Johan Waldre Wiig, som igjen overførte 1,1 millioner kroner videre til Geir Fredriksen. På den måten ble Fredriksens utbytte av korrupsjonen hvitvasket gjennom Wiig, ifølge tiltalen. Aktoratet har også påpekt at overføringen til Fredriksen skjer samtidig som Andersson får et oppgjør fra et salg til Oslo kommune.

En tilfeldighet, mener Sekulic, som påpeker at det er en rekke ting som skjer samtidig som påtalemyndigheten ikke setter søkelys på. Han trekker blant annet frem at en annen ansatt i kjøpsteamet var i New York samtidig som Andersson i 2017.

Både Andersson og Fredriksen har forklart at pengene som overføres fra Wiig er et lån slik at Fredriksen kunne kjøpe seg båt.

Bernt Heiberg er forsvarer for Moss-investor Niels Wiig.Foto: Mikaela Berg

– Wiig forespør Andersson om Fredriksen er en person han kan stole på og låne til, og får et positivt svar. Mulig han kunne bedt om en høyere rente, men han opplever ikke Fredriksen som desperat etter lån. For Wiig er det sentrale å opprette et kontaktpunkt med noen i eiendomsbransjen, sier Bernt Heiberg som er forsvarer for hvitvaskingstiltalte Niels Wiig.

Oppussing

Også oppussing av Fredriksens bolig for 250.000 kroner er en del av tiltalen. Økokrim mener Andersson har betalt for oppussingskostnadene, som del av avtalen. Sekulic forteller at oppussingen ikke har noe sammenheng med Fredriksens rolle i Boligbygg å gjøre.

– Andersson har sagt at han ikke har pusset opp, annet enn begrenset formidling eller bistand på bakgrunn av at han kjente både Woitek (håndverker jour. anm.) og Fredriksen, som kontaktet Andersson for å få litt hjelp. Andersson bodde i nærheten og kunne lett kjøre innom for å se an hvordan det gikk med arbeidet.

Regningene Andersson betalte i forbindelse med oppussingen, sier han er oppgjør fra tidligere låneforhold mellom de to.

Andersson har allerede erkjent straffskyld for ett av forholdene i tiltalen, som omhandler brudd på bokføringsloven etter å ha bokført kostnader på til sammen 150.000 kroner som var uriktig bokført på hans selskap, Alpha Group. Dette var også, ifølge tiltalen, penger til oppussingen av Fredriksens bolig.

Den summen, forteller Sekulic, er oppgjør nettopp fra et lån mellom de to mennene.

Konsulentoppdraget

– Let og du skal finne, heter det i Matteus-evangeliet. Men her har man ikke funnet noe – rett og slett fordi det ikke er noe å finne.

Det sier Christian Stang Våland som er forsvarer for korrupsjonstiltalte Per Martinsen i Mano Eiendom. Martinsen er sammen med sin kompanjong Geir Normannseth tiltalt for grov korrupsjon etter salget av en bygård i Neuberggata på Majorstuen.

Christian Stang Våland er forsvarer for den korrupsjonstiltalte Per Martinsen.Foto: Mikaela Berg

– Mano Eiendom solgte kun én bygård til Oslo. Dersom det har vært korrupsjon som fant sted, ville det vært sannsynlig at Mano Eiendom ville ha solgt flere boliger inn til kommunen. Det er heller ikke rasjonelt å betale Fredriksen forbundet med et vedtak han i begrenset grad kan påvirke, sier Våland, som påpeker at Fredriksen ikke hadde noen fullmakter innad i Boligbygg og at kjøpet av Neuberggata ble godkjent av flere instanser.

Korrupsjonen skal ha skjedd i form av at kjøpsteamets Geir Fredriksen mottok 250.000 kroner fra Mano Eiendom fordekt som et konsulentoppdrag, mener Økokrim.

Aktoratet mener at det lille som finnes av dokumentasjon på at Fredriksen bidro som konsulent hos Mano Eiendom i forbindelse med et byggeprosjekt i Nedre Eiker kommune er altfor svakt og oppkonstruert i ettertid.

Forsvarer for Normannseth i Mano Eiendom, Ole Petter Drevland, trekker frem at det er manglende bevis på at Fredriksen ikke gjennomførte et slik konsulentoppdrag.
Ole Petter Drevland er forsvarer for korrupsjonstiltalte Geir Normannseth.Foto: Mikaela Berg

– Fredriksen hadde lignende problemstillinger tidligere og hadde kunnskap om dette. Jeg vil hevde at det ikke er ført et eneste bevis som undergraver forklaringen til Normannseth om at dette konsulentoppdraget skjedde.

Risikerer fengsel

Tidligere denne uken la aktoratet ned påstand om fengselsstraff for samtlige av de tiltalte mennene i saken. Videre ble det også lagt ned påstand om inndragning av flere millioner, samt forbud for samtlige til å drive med selvstendig næringsvirksomhet.

Alle de tiltalte har nektet straffskyld.

Retten skal nå ta stilling til hvorvidt bevisene som aktoratet har presentert gir grunnlag for en dom.

Rettssaken i Boligbygg-saken har pågått til sammen i 23 dager i Oslo tingrett etter en etterforskning som har fire år. Ifølge Økokrim er det snakk om Oslohistoriens største korrupsjonsskandale.

Publisert 30. January 2022, kl. 10.59Oppdatert 30. January 2022, kl. 10.59