Geir Fredriksen hadde en sentral rolle i kommunale Boligbyggs kjøpsteam, selskapet som fikk i oppdrag å handle leiligheter for 900 millioner.

47-åringen var innleid for å handle eiendommer fra konsulentselskapet WSP og hadde bred bakgrunn innen eiendom da han kom inn i kjøpsteamet. Det var han som håndterte flere av de store transaksjonene når kjøpsstrategien skulle settes ut i livet.

Boligbygg-skandalen

Her finner du DNs artikler om Boligbygg-skandalen fra oktober og frem til i dag.

Les alt om saken

I granskningsrapporten fra Deloitte som ble presentert tirsdag, beskrives det nære forbindelser mellom Fredriksen privat og eksterne eiendomsaktører:

  • Forretningssamarbeid: I rapporten fremkommer det at den innleide konsulenten i Boligbyggs kjøpsteam hadde et forretningsmessig samarbeid med en eiendomsaktør som solgte en bygård til Boligbygg. Dette skjedde samtidig som Fredriksen på vegne av Boligbygg inngikk avtale med selger om kjøpet av eiendommen for cirka 140 millioner kroner. Salget av gården var ikke annonsert i det åpne markedet. Boligbygg har etter Deloittes vurdering kjøpt eiendommen til en pris på 9–16 millioner kroner over markedsverdi. Fredriksen har forklart i intervjuer med granskerne at han gikk på tidsbestemte kontrakter og at han derfor søkte nye relasjoner hele tiden. Han så det som en mulighet til å kunne bli prosjektleder den dagen engasjementet i Boligbygg var over.
  • Konsulentoppdrag: Fredriksen har ifølge granskerne mottatt honorar for et konsulentoppdrag fra en eiendomsaktør mens han var innleid i Boligbygg. Eiendomsaktøren har solgt eiendom til Boligbygg. Granskningen viser at det ikke er samsvar mellom enkelte spesifikasjoner i faktura og enkelte oppgitte faktiske handlinger tilknyttet konsulentoppdraget.
  • Lån: Den innleide konsulenten har mottatt et beløp som han oppgir er et lån fra en eiendomsaktør. Eiendomsaktøren har solgt eiendom til Boligbygg. Beløpet ble ifølge Fredriksen utbetalt i juni 2017, og ifølge både ham selv og eiendomsaktøren tilbakebetalt til eiendomsaktøren i desember 2017.

Nekter straffskyld

Fredriksen har nektet straffskyld både når det gjelder den opprinnelige siktelsen for grov utroskap og den gjeldende siktelsen for grov korrupsjon. Mens Økokrim fortsetter sin etterforskning, har Boligbyggs granskere Deloitte intervjuet blant andre Fredriksen som del av sitt arbeid. Granskerne la tirsdag frem en omfattende rapport.

47-åringens forsvarer Trond Eirik Aansløkken kommenterer granskningsrapporten på følgende måte:

– Min klient ble av ledelsen i Boligbygg hentet inn til kjøpsteamet blant annet på grunn av sin brede kontaktflate i eiendomsbransjen. Han var ikke tilknyttet kjøpsteamet i 2017. Min klient har ikke mottatt noen økonomisk fordel som følge av sitt engasjement i Boligbygg utover den lønn han har mottatt som innleid konsulent i Boligbygg. Han har aldri inngått noen avtaler eller forpliktet Boligbygg på noen måte, svarer Aansløkken.

Forsvareren har ikke besvart oppfølgingsspørsmål om hva som var Fredriksens rolle i kjøpsteamet i 2017.

Drev eget selskap

Fredriksen har drevet sitt eget investeringsselskap parallelt med engasjementet i Boligbygg.

Tre av eiendomsaktørene som har solgt til Boligbygg er blitt kontaktet om et mulig investeringskonsept, ifølge Deloitte.

– Virksomheten har involvert de samme aktører som Innleid A (Geir Fredriksen, red.anm.) har forhandlet med i relasjon til sitt engasjement for Boligbygg, påpeker granskerne i sin rapport.

I rapporten trekkes det frem et eiendomsprosjekt på ti mål til en mulig verdi på 100 millioner kroner. Prosjektet var ikke aktuelt for Boligbygg.

Ut fra forklaringene som er gitt fra Fredriksen og to overordnede i Boligbygg, hersker det fortsatt tvil om sideengasjementet var avklart med hans overordnede i Boligbygg.

Tidligere har DN omtalt at Geir Fredriksen presenterte planer for fire ulike prosjekter for eiendomsutvikler Remi Lurud. Sistnevnte solgte eiendommer til Boligbygg for totalt 321 millioner kroner.

– Fredriksen fortalte meg at han ønsket å gjøre egne investeringer på prosjekter som ikke Boligbygg var interessert i. Dette var ifølge Fredriksen avklart med Boligbygg, forklarte Lurud til DN.

Eksponerte Boligbygg for risiko

Deloitte mener at eksterne aktører og medarbeidere i kjøpsteamet har tilpasset seg Boligbyggs behov for kjøp av boliger på en måte som har medført at foretaket er blitt eksponert for risiko for brudd på normer og standarder. Granskerne har ikke tatt stilling til det strafferettslige.

Granskerne mener at enkelte eiendomsaktører har fått kjennskap til Boligbyggs verktøy for lønnsomhetsberegninger og har hatt mulighet til å tilpasse seg det aktuelle prisnivået.

Ved minst ett tilfelle skal selgeren ha fått denne kalkulatoren oversendt.

I rapporten fremkommer det også at den innleide konsulenten delte informasjon om ønsket standard med flere av selgerne.

– Dette var (hans) måte å arbeide på, og (han) så det som nødvendig ettersom han jobbet off-market, fremkommer det i granskningsrapporten.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Bård Bjerkholt: – Det er på mange måter en bitter sorti i dag
Avgangen til Berit Svendsen bekrefter inntrykket av at når hun ikke fikk toppjobben, så kunne det være det samme, mener DNs kommentator Bård Bjerkholt.
01:12
Publisert: