Mandag 24. september 2018 ble Ivar Grøneng vinket inn av politiet da han syklet på Mosseveien mot hjemmet sitt på Kolbotn utenfor Oslo. Han ble ilagt en bot på 7.000 kroner. Grøneng brukte kollektivfeltet i noen hundre meter, ifølge NRK. Det var rushtrafikk ut av hovedstaden. Politiet mente syklingen hindret trafikken og medførte at det dannet seg kø bak ham.

Grøneng nektet å vedta boten og påberoper seg fortsatt retten til å bruke kollektivfeltet istedenfor en smal og kronglete gang- og sykkelsti ned mot sjøen.

– Fotgjengere i livsfare

Han ble først frikjent i Oslo tingrett, men i Borgarting lagmannsrett ble han dømt til å betale en bot på 8.500 kroner. Tirsdag kom saken opp for landets øverste domstol, hvor veitrafikklovens krav om aktpågivende og varsom atferd er det sentrale drøftingstemaet.

Advokat John Christian Elden mener det hadde vært verre å sykle på gang- og sykkelveien: – Der utsetter man fotgjengere for livsfare. Det spørs om det er å foretrekke, verken for politikere eller dommere, sier Elden.

– Syklister må ta hensyn

Statsadvokat Monica Krag Pettersen mener spørsmålet er hvordan det vil bli hvis bussene skal vike for syklene i kollektivfeltet på et tidspunkt der det er press på veiene ut av byen.

– At sykling generelt er tillatt på et sted, innebærer ikke at man ikke kan sette begrensninger på og straffebelegge hvordan syklingen konkret foregår på det aktuelle stedet. Syklister har, som andre trafikanter, en plikt til å vurdere sin egen plassering i trafikken opp mot hensynet til andre, sier hun.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.