Hotellansatte vant frem i Borgarting lagmannsrett om retten til å beholde all tips uten at arbeidsgiver skal kunne trekke arbeidsgiveravgift og administrasjonskostnader, ifølge en pressemelding fra Parat. De hotellansatte tapte saken da den gikk for tingretten i juni 2021.

– Hotellene har trukket omtrent 10,5 prosent av tipsen til arbeidsgiveravgift. Oslo Plaza Hotel har trukket 10 prosent til administrasjon, mens hotell Bristol har trukket 5 prosent. I tillegg har hotellene trukket fra skatt, pensjon og feriepenger. Blir denne dommen stående har ansatte rett til å beholde alle pengene, sier Parat-advokat Grete Dieserud.

Parat førte saken for sine medlemmer på Oslo Plaza Hotel, mens Fellesforbundet kjørte saken for sine medlemmer på Hotel Bristol.

Ikke grunnlag

Hovedspørsmålet retten skulle ta stilling til, var hvorvidt Bristol og Plaza hadde rett til å foreta trekk i mottatt tips for å dekke arbeidsgiveravgift som skal beregnes av tipsen og administrasjonskostnader som påløper som følge av at hotellene fra 1. januar ble pålagt en rekke plikter knyttet til tips.

«Retten har kommet frem til at de ansatte har et rettskrav på å få utbetalt mottatt tips, og at arbeidsgivers styringsrett ikke gir Bristol og Plaza rettslig grunnlag for å foreta trekk i tipsen for å dekke egne kostnader til arbeidsgiveravgift og administrasjon», heter det i dommen.

Lovendringen som trådte i kraft 1. januar 2019 endret ifølge Parat arbeidsgivers plikter til å innberette tips de ansatte mottar på jobb. Dieserud i Parat mener dommen kan bli viktig.

– Blir dommen stående vil den få stor betydning for alle ansatte i hotell- og restaurantbransjen i Norge, sier Dieserud.

– Mye penger

Servitørene på Hotel Bristol er de som hadde størst tipsinntekter, på omtrent 75.000 kroner per år for servitører i full stilling, ifølge Parat.

– Konsekvensene av trekkene for disse ansatte utgjør omtrent 11.600 kroner i året, sier Parat-advokaten.

Oslo Plaza Hotel og Hotel Bristol må tilbakebetale beløpene som tidligere er trukket, heter det i dommen, og de må i tillegg dekke saksomkostningene.

– Dommen fra lagmannsretten er enstemmig og for mange av våre medlemmer er dette mye penger, sier hun.

Sannsynlig med anke

– Vi er selvfølgelig skuffet over resultatet, men også overrasket. Vi mener at rammene Høyesterett har lagt for styringsretten, tilsier at hotellene har hatt rettslig adgang til å gjøre det de har gjort, sier advokat Kjell Ola Berg i NHO Reiseliv.

Han representerer de to hotellene, og har ikke hatt anledning til å snakke med sine klienter per nå.

– Det er nærliggende å tro at vi vil anke saken til høyesterett, legger han til.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.