Mannen har hele tiden nektet for å ha begått overgrep mot jenta, men ble ikke trodd, hverken i tingretten eller i lagmannsretten.

Borgarting lagmannsrett dømte mannen i 30-årene til ett år og ti måneders fengsel, samt 100.000 kroner i oppreisningserstatning, for seksuell omgang med en syv år gammel jente. Handlingen fant sted på skolen hvor mannen arbeidet som SFO-ansatt, skriver Budstikka.

Han ble også dømt i tingretten, men anket og lagmannsretten skjerpet straffen med to måneder og økte oppreisningserstatningen med 25.000 kroner.

Overgrepet mannen er dømt for, skjedde i 2010, men jenta fortalte ikke om saken før i 2016. Da startet politiet etterforskning mot mannen, som ett år tidligere var frifunnet i Asker og Bærum tingrett for tilsvarende forhold.

«I skjerpende retning må det for det første legges vekt på at (...) grovt utnyttet sin stilling som ansatt på SFO for å skaffe seg seksuell omgang med et syv år gammelt barn. I tillegg til eget hjem er skolen et sted hvor de yngste barna har et særskilt krav på å kunne føle seg trygge», står det i lagmannsrettens dom.

Offeret har senere fått alvorlige psykiske ettervirkninger av overgrepet, noe retten også finner skjerpende.(Vilkår)

Elbilen som skal erstatte din konvensjonelle bil
Det norske markedet skriker etter elbiler med lang rekkevidde. Her er den de skriker høyest etter.
02:33
Publisert: