På Flåklypa Grand Prix' egne Facebook-side, som er likt av over 91.000, publiserte Caprino Filmcenter en pressemelding torsdag kveld en pressemelding der det kommer frem at det vil anke dommen fra lagmannsretten tidligere i måneden.

Dommen slår fast at Caprino ikke har rett på en del av lisensinntektene Aukruststiftelsen mottar fra Hunderfossen familiepark for bruken av symboler fra Flåklypa-universet – deriblant Il Tempo Gigante.

– Lagmannsrettens dom er et slag i mellomgulvet, for å si det sånn, spesielt fordi den føles så inderlig urettferdig. Saken dreier seg om et vesentlig prinsipp: Det som er skapt i fellesskap skal forvaltes i fellesskap! Dette avgjørende prinsippet har Caprino Filmcenter og jeg alltid forholdt oss til. Det er også et standpunkt jeg er villig til å ofre både tid og penger. Jeg har ikke råd til å la være, skriver Caprino i meldingen.

Saken ble først omtalt i lokalavisen Gudbrandsdølen Dagningen.

Har allerede vært i Høyesterett

Anken er den siste i rekken av det som har vært en årelang konflikt mellom Caprino Filmcenter, Aukruststiftelsen og Hunderfossen familiepark. Årsaken til konflikten er Hunderfossens bygging av en berg-og-dal-bane der en versjon av Il Tempo Gigante blant annet er med.

Caprino Filmcenter krevde erstatning for etterligning, men Høyesterett ga Hunderfossen og Aukruststiftelsen medhold i spørsmålet om opphavsrett og tittelvern.

Til tross for dette, gikk Caprino Filmcenter til nytt søksmål mot de to motpartene for brudd på markedsføringsloven og brudd på avtaleretten.

Det er dette søksmålet Eidsivating lagmannsrett nå har avvist anken til. Samtidig har lagmannsretten tilkjent Hunderfossen saksomkostninger på drøyt 900.000 kroner og Aukruststiftelsen saksomkostninger på snaut to millioner kroner.

– Det viktigste spørsmålet er knyttet til opphavsretten. Det har Høyesterett gitt oss medhold i. Remo Caprino må lese den dommen og ta innover seg hva den sier. Lagmannsretten har også veldig tydelig gitt oss medhold i de subsidiære kravene. Dette er Caprino i sin fulle rett til å anke, og jeg vil ikke kommentere det før det er avklart i rettssystemet, sier Lars Espen Aukrust, leder i Aukruststiftelsen.

Han understreker at det er slått fast i Høyesterett at opprinnelsen til Flåklypa-universet kom fra Kjell Aukrust. Samtidig er han klar på at det oppsto et nytt visuelt uttrykk da Aukrust og Caprino samarbeidet om å lage en film.

– Men det er Kjell alene som står for det originale visuelle uttrykket, og det er dette uttrykket vi lisensierer ut, noe Høyesterett har bekreftet, sier Aukrust.

«Fullstendig ute av proporsjoner»

NRK skrev tidligere i desember at partene har brukt opp mot 17 millioner kroner på hele rettstvisten. DN har tidligere skrevet at rettstvisten har gjort betydelige innhugg i Caprino Filmcenters egenkapital. Den var i 2013 på 7,8 millioner kroner. Ved utgangen av 2017 var egenkapitalen på 0,5 millioner kroner.

– Det er fullstendig ute av proporsjoner. Lisensinntektene fra Hunderfossen er på 250.000 kroner i året. Det å bruke så mye penger på en ankesak og rettssystemet er meningsløst. Det ville vært bedre for Caprino og oss å bruke pengene og menneskelige ressurser på å skape nye prosjekter og nye verdier, sier Aukrust.

DN har forelagt uttalelsene til Aukrust for Remo Caprino. Han ønsker kun å kommentere spørsmålet om pengebruk.

– De kunne ha spurt oss på forhånd, så hadde vi sluppet disse rettssakene, sier Caprino, før han henviser til advokat Tage Brigt A. Skoghøy i Simonsen Vogt Wiig.

Holdt på i snart 50 år

Skoghøy sier til DN at lagmannsretten i denne omgangen ikke har tatt stilling til opphavsrett. Spørsmålene om opphavsrett ble avgjort av Høyesterett i november i fjor. Høyesterett tok da hverken stilling til kontraktene mellom partene eller vernet etter markedsføringsloven.

– Det har aldri vært uenighet om at Kjell Aukrust tegnet et Flåklypamiljø, noe Ivo Caprino og hans stab bygget videre på når de laget Flåklypa Grand Prix. Når Lars Espen Aukrust snakker om et nytt visuelt uttrykk, mener vi at det nettopp er Flåklypa Grand Prix-uttrykket som Aukruststiftelsen kommersialiserer på. Denne saken er viktig for alle tre parter fordi den handler om markante endringer i hvordan partene har drevet virksomhet i snart 50 år, sier Skoghøy.

Han mener at lagmannsretten ikke tar stilling til avtalene mellom Kjell Aukrust og Ivo Caprino, og at dette er en saksbehandlingsfeil. I tillegg mener han at lagmannsretten har dratt inn opphavsrettslige betraktninger i spørsmålene om brudd på markedsføringsloven, utover det som det er grunnlag for.

– Markedsføringsloven ivaretar andre hensyn enn åndsverkloven. Anken til Høyesterett vil konsentrere seg om både de kontraktsrettslige og markedsføringsrettslige anførslene i saken, sier Skoghøy.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Stig Ove sover fire timer hver natt. Se hva han rekker før du har kommet deg på jobb.
03:48
Publisert: