Carl Olav Løvenstierne (69), som tidligere het Olav Nordås, fikk i fjor fire personer til å investere til sammen 9,1 millioner kroner i sitt prosjekt: Byggingen av et cruiseskip som skulle gå som «kasinobåt» fra Los Angeles i California, USA, med daglige turer til Mexico.

Prosjektet var imidlertid ikke i nærheten av å bli en realitet, fremgår det i en fersk dom fra Oslo tingrett.

– Beløpet har i all hovedsak gått med til å dekke tiltaltes og nærståendes private forbruk, skriver dommeren.

– Min klient er overrasket og skuffet over avgjørelsen og mener tingretten ikke har tatt inn over seg det som kom frem under hovedforhandlingen, sier mannens forsvarer Erling Olav Lyngtveit.

Han slår fast at dommen vil bli anket.

«Kynisk»

Aktor ba opprinnelig om fire års fengsel, og tingretten har nå dømt ham til fengsel i tre år og fire måneder. Retten finner at Løvenstierne har forledet de fire til å investere i prosjektet ved å «fortiet at cruise-prosjektet ikke eksisterte eller var tilnærmet uten verdi.»

– Tiltalte har forledet flere privatpersoner og ett selskap til tapsbringende handlinger ved bruk av sine velutviklede evner til å skape tillit, og har kynisk og grovt utnyttet denne tilliten, heter det i dommen.

Der vises det også til at de fornærmede har lidd betydelige økonomiske tap. Løvenstierne synes heller ikke, ifølge dommen, å ha innsett alvoret i sine handlinger.

– Det foreligger ingen formildende omstendigheter i saken, fastslår de tre dommerne.

Dommen slår også fast at mannen må betale 9,1 millioner kroner i erstatning til fem ulike investorer, og det blir tatt beslag i en Mercedes og en bærbar pc.

Jobbet med cruisedrømmen siden 2002

Løvenstierne er tidligere dømt for blant annet brudd på straffeloven, ligningsloven og regnskapsloven. Han har forklart at han har arbeidet med cruiseprosjektet siden rundt 2002 og at prosjektet var i ferd med å bli løftet fra konseptfasen til en realisering i form av en aksjeemisjon tidlig i 2018.

Høsten 2017 hadde han ifølge dommen kontakt med en investor som var villig til å gå inn med betydelige beløp i prosjektet, og en venn i USA som var villig til å låne ham 12 millioner kroner. I rettssaken ønsket han imidlertid ikke å navngi noen av disse personene.

Han skal også ha uttalt at en rik kinesere var aktuell som investor i kasinobåtprosjektet.

«Et «luftslott»»

– Han har videre forklart at det per desember 2017 bare gjensto å få skaffet en million kroner for å få realisert cruiseprosjektet, står det i dommen.

Løvenstierne erkjente ikke straffskyld ettersom han mener prosjektet i høyeste grad var en realitet. Han avviste også de fornærmedes forklaringer om at prosjektet var et «luftslott», men fikk ikke med tingretten på dette.

– Det er rettens klare oppfatning at prosjektet ikke var i nærheten av en realitet da tiltalte kom i kontakt med de fornærmede, ifølge dommen.

Retten peker på at prosjektet i 2015 og 2017 kun eksisterte som en idé på tiltaltes datamaskin.

– Dette var tiltalte fullstendig klar over, men uten at han formidlet dette videre til de fornærmede, heter det i dommen.

Løy om utdannelse og økonomi

Den tiltalte mannen har overfor investorene hevdet å være utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), kombinert med en mastergrad i jus fra det anerkjente Stanford-universitet i San Francisco på USAs vestkyst.

Blant de øvrige påstandene han har kommet med under innsalget av prosjektet var at han eide et privatfly i utlandet, slott i Skottland og at han var god for flere milliarder kroner etter investeringer i USA, fremgår det av dommen.

69-åringen eide også eiendom i USA, og hadde overført ni milliarder dollar til en bankkonto i Emiratene, heter det videre. Det tilsvarer nesten 70 milliarder kroner.

– I ettertid har det vist seg at det overhodet ikke finnes dokumentasjon for tiltaltes påstander om både utdannelse og arbeidserfaring fra USA. Han hadde heller ikke bankinnskudd eller eiendommer i utlandet, heter det i dommen.

Hevder han var spion

På spørsmål om hvorfor han har snakket usant til de fornærmede, har den bedrageridømte mannen forklart at dette kan være forårsaket av at han tidligere har tjenestegjort i flere år for amerikanske myndigheter med etterretningsoppdrag i det tidligere Sovjetunionen og under Vietnamkrigen på 1970-tallet.

– Det er ikke fremlagt noen form for dokumentasjon som underbygger tiltaltes forklaring på dette punkt. Retten fester heller ikke lit til denne forklaringen, står det i dommen.

Etterforskningen avdekket også at det var flere privatpersoner som i perioden 2005–2012 investerte betydelige beløp i et annet cruiseselskap som tiltalte hadde fått registrert på Marshalløyene. Disse investeringene er ikke omfattet av tiltalebeslutningen i denne saken.(Vilkår)

Skal være så bra at selv de beste fotballspillerne i verden blir bedre av å spille det
- Det vi trener på her er å se vekk fra ballen, sier gründer Odd Skarheim som har utviklet et VR-program for mental trening av fotballspillere.
01:39
Publisert: