Mens karrieren til proffbokser Cecilia Brækhus er inne i sitt siste kapittel, er forretningsforholdet til de mangeårige partnerne, advokatene John Christian Elden og Morten Andreassen, ugjenkallelig over.

De tre har siden 2015 eid selskapet First Lady Promotion sammen, men Brækhus har nå tvangsutløst Andreassen og Elden, viser selskapets årsberetning.

De to advokatene bestrider lovligheten av dette, går det frem av revisorberetningen til selskapet.

«Vi er kjent med at First Lady Management as (FLM) sin overtagelse av aksjepostene til Paganini Holding as og Excelsior as er bestridt og tar derfor forbehold vedrørende gyldigheten av styrevalget og herunder hvem som rettmessig avlegger årsregnskapet», skriver revisoren i sin beretning.

Paganini Holding er Andreassens selskap, mens Excelsior eies av Elden.

Morten Andreassen (til venstre) og John Christian Elden på plass ringside for å se Cecilia Brækhus bokse mot kroatiske Ivana Habazin i København.
Morten Andreassen (til venstre) og John Christian Elden på plass ringside for å se Cecilia Brækhus bokse mot kroatiske Ivana Habazin i København. (Foto: Heiko Junge)

Viser til aksjonæravtale

Advokat John Rein er Brækhus' manager og styreleder i First Lady Promotion. Han mener aksjonæravtalen gir Brækhus rett til å kaste ut Elden og Andreassen.

–Aksjonæravtalen sier at alle aksjonærene har en aktivitetsplikt. De får ikke betalt for arbeidet, men deler utbyttet om det blir overskudd. Morten Andreassen og John Christian Elden – eller deres selskaper – er i realiteten ikke involvert lenger. Da oppfyller de ikke plikten avtalen pålegger dem. Da har vi benyttet denne bestemmelsen til å utløse dem til pålydende verdi, som er én krone per aksje, sier Rein.

– De bestrider lovligheten av dette?

– Ja, de har protestert da det skjedde, men så har det ikke skjedd noe mer, sier Rein.

I april gikk Brækhus ut i Nettavisen og uttalte at hun så frem til at Andreassen solgte seg ut av selskapet.

Rein forteller at det har vært «en viss dialog» mellom partene, men at den ikke førte frem.

– Hvis de ønsker å forfølge saken, noe jeg tviler på, må de saksøke oss, sier han.

Andreassen eide 21,07 prosent av selskapet, mens Elden eide 14,05 prosent. Med en krone per aksje sitter de to igjen med henholdsvis 6.322 og 4.215 kroner etter tvangsutløsningen.

Utdrag av aksjonæravtalen til First Lady Promotion as.
Utdrag av aksjonæravtalen til First Lady Promotion as. (Foto: Faksimile)

Elden: For mange jurister involvert

– Jeg har via revisjonsrapporten registrert at det er foretatt noen tvilsomme disposisjoner av hovedaksjonær og styreleder, herunder en tvangsutløsning av meg, og at det av revisor stilles spørsmål ved lovligheten av dette. Jeg deler revisors bekymring og vil ta kontakt med styreleder etter ferien for en redegjørelse, skriver Andreassen i en tekstmelding fra Frankrike.

– Faktum er at Andreassen tok selv tok kontakt med revisor og fortalte «sin historie». Det er bakgrunnen for revisors bekymring. Fra meg har han fått varsel og den redegjørelse han har behov for. Han vet utmerket godt hva som er bakgrunnen for at han er blitt tvangsutløst, svarer Rein.

Andreassen sier han har full tillit til revisors etterrettelighet - og at han ikke har fått presentert signerte styreprotokoller, sluttsedler eller oppgjør i henhold til lovgivningen.

- Jeg vil i midlertidig presisere at jeg ikke oppfatter dette som noen konflikt. Her har det bare gått litt fort i svingene i sommervarmen for noen, og jeg har full tillit til at de ansvarlige rydder opp slik disposisjonene blir lovlige.

Elden legger seg på en mer forsonende linje.

– Alt er fred og fordragelighet mellom Cecilia og meg. Så lenge selskapet fremover skal satse i utlandet, og Morten ikke lenger er daglig leder, er det ikke naturlig at jeg har en eierrolle, så FLM bør overta aksjene. Mitt forslag om overdragelse ble møtt av et ønske om tvangsutløsning fra John Rein på vegne av FLM som jeg tviler på at er juridisk riktig, skriver han i en tekstmelding.

Han påpeker at det foreløpig ikke foreligger en sluttseddel.

- Ting gikk litt fort før generalforsamlingen uten at det er noen dramatikk i det. Kanskje er det riktig, og kanskje må det formaliseres på en annen måte.

Før han legger til:

– Jeg skjønner at revisor har stusset på fremgangsmåten, men jeg er sikker på at det løser seg. Det er bare for mange jurister involvert.

Uenighet om boksepenger fra USA

I tillegg til at partene er uenige om tvangsutløsningen, er det også konflikt om pengene Brækhus har tjent på sine siste stevner i USA.

Inntektene i selskapet de tre har eid sammen, First Lady Promotion as, stupte fra 22,9 millioner til 53.000 kroner fra 2017 til 2018. Det skyldes at Brækhus' inntekter fra kampene i USA i fjor er ført i et annet selskap med et likelydende navn, First Lady Management.

Dette selskapet eier Brækhus alene.

«Vi er informert om at det kan være uenighet i selskapet styre om riktig forståelse av avtaleverket i og rundt selskapets virksomhet. Det er særlig spørsmål om inntekter og kostnader fra arrangementer i utlandet, nå regnskapsført hos morselskapet First Lady Management as, skulle tilhørt og vært reflektert i First Lady Promotion as sitt regnskap», skriver revisor i sin beretning.

– Det har vært to synspunkter. Vårt synspunkt er at First Lady Promotion har som formål å arrangere boksestevner i Norge. Da Brækhus begynte å bokse i utlandet, med tre kamper, så har vi sagt at det faller utenfor det Promotion-selskapet skal drive med, sier Rein.

Brækhus har ikke besvart DNs henvendelser.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.