I fem år på rad gikk oljeselskapet Chevron under Skatteetatens radar med en ordknapp selvangivelse. Totalt fikk selskapet redusert skatteregningen med 60 millioner kroner, med «Premie til mor» som eneste forklaring.

Nå må selskapet etterbetale et fradrag, som aldri skulle vært gitt, ifølge en fersk dom fra Borgarting lagmannsrett. I tillegg må selskapet ut med 18 millioner kroner i tilleggsskatt fordi de unnlot å opplyse godt nok om hva fradraget gjaldt. I dommen konstaterer lagmannsretten at «premie til mor» var ufullstendige opplysninger, og at selskapet «måtte forstå at det var tale om eit frådrag som reiste eit tvilsamt skatterettsleg spørsmål, og at løysinga på spørsmålet sto heilt sentralt for utfallet av likninga».

Daglig leder i Chevron Scandinavia, Siri Njøs Vang, ønsker ikke å kommentere tapet.

– Beklager, vår policy er å ikke uttale oss om rettsavgjørelser, skriver hun i en tekstmelding til DN.

Flyttet milliardlån for å spare skatt

Chevron Scandinavia er ett av flere norskregistrerte selskaper som tilhører oljegiganten Chevron. Selskapet har ifølge regnskapene aldri hatt driftsinntekter, men yter finansielle tjenester som utlån til blant annet det danske konsernselskapet.

Bakgrunnen for denne ukens sviende skattenederlag var at konsernet i 2004 valgte å flytte et lån på 2,2 milliarder kroner. For norske domstoler har selskapet opplyst at lånet ble flyttet for å spare skatt i Danmark. Danske skatteregler ble endret slik at det var en ulempe om långiver bak gigantlånet var registrert i USA, slik at lånet ble flyttet til to norske selskaper. Dagen etter at lånet ble overført, stiftet konsernet et nytt norsk selskap som igjen overtok lånet.

Advokatregningen: 1,3 mill.

De nærmere detaljene i den regnskaps- og skattemessige behandlingen er svært tekniske, og går blant annet ut på at de norske selskapene betalte en overpris på 213 millioner kroner for å overta lånet, på grunn av gode rentebetingelser, ifølge Chevron. Det var dette som var «premien til mor».

– Selskapet burde opplyst at dette var merbetaling for en fordring, sier advokat og partner Morten Søvik i advokatfirmaet Mageli, som førte saken for Skatt øst.

Selskapet krevde deretter skattefradrag for 28 prosent av denne summen ved årlige avskrivninger fra 2004 til 2009. Det er disse pengene selskapet nå må tilbakebetale – med renter og tilleggsskatt. I tillegg må selskapet dekke statens saksomkostninger på 1,3 millioner kroner.

– Vi er fornøyde med dommen, som er i tråd med synet til Skatt øst, sier Søvik.

Om konsernet alt i alt likevel sparte penger på å flytte lånet til Norge, vil selskapet ikke kommentere.

Lagmannsrettsdommen er ennå ikke rettskraftig.(Vilkår)

Slik styrer sjeføkonomene sin egen økonomi
Øystein Dørum i NHO og Roger Bjørnstad i LO forteller om de beste rådene de har fått av kona, om egen pensjonssparing og om hva Norge ville vært uten oljepenger.
02:35
Publisert: