Et aggressivt og forsettlig angrep utøvd med et vinglass, eller en ren nødvergehandling? Det er spørsmålet retten skal ta stilling til etter slagsmålet på en fest i Oslos investormiljø.

Fotballrådgiver Christian Fredrik Eidem (47) risikerer et lengre fengselsopphold hvis aktors anklager blir lagt til grunn av retten.

Aktor Renate Myhre Medby la ned påstand om fengsel i ett år og to måneder i sin sluttprosedyre i straffesaken mot Eidem, som står tiltalt i Oslo tingrett for grov kroppsskade på rådgiver og investor Einar J. Greve (57).

I retten har det kommet frem uttalelser fra miljøet om at «damer over 40 år er lik» og «fattiglapp» som en nedlatende bemerkning.

I retten onsdag ba Eidem om å få komme med en tilleggsforklaring der han utdypet flere momenter som har vært oppe i retten.

– Hvilke refleksjoner gjør du deg, spurte hans forsvarer.

– Okay, det vært en forferdelig tid for meg og Greve. Det som har kommet frem i retten, har preget oss begge. Det har kommet mer informasjon som jeg ikke visste. Jeg er oppriktig lei meg for dette. Jeg har vært uheldig og stått med glasset i hånden på feil sted til feil tid. Jeg har ikke gjort noe med vilje, sa Eidem da han satte seg i vitneboksen for andre gang.

– Dette har vært den verste tiden i mitt liv, og jeg vil tro at det har det vært for Greve også, sa han.

Tiltalte viste til at saken hadde fått konsekvenser på et sosialt plan i hans egen omgangskrets:

– Venner og forretningsfolk vil ikke ha noe med meg gjøre fordi de er redde for Greve og hans nettverk.

Eidem oppklarte i retten hva slags glass han kan ha holdt i hånden.

– Jeg drikker ikke champagne. Pressen har gjort et poeng av at det var champagnefest, men det var et vinglass.

Smertefullt å stå på ski

Eidem hevder også å ha blitt påført varige skader.

– Absolutt. Fingeren plager meg, og jeg blir minnet om det hver morgen når jeg åpner pc-en. Den er treg, og det har gått ut over bevegeligheten. Det verste er fingeren, sa han og holdt fingeren opp mot dommeren.

Fotballrådgiveren skal også ha fått en kneskade som følge av et spark, noe som skal ha gjort det vanskelig å stå på ski.

– Var det ikke i oktober, står man på ski da, spurte dommeren.

– I Verbier (i Sveits, red.anm.) begynner skisesongen 1. desember, svarte Eidem, og la til at han ble anbefalt å unngå flyreiser.

I retten ønsket Eidem å kommentere et bilde som viste blåmerker. Bloduttredelsen skal angivelig være en konsekvens av et påstått ribbensbrudd som han skal ha blitt påført da Greve dyttet ham over en sofa. Denne hendelsen skal ha skjedd i husets andre etasje og var foranledningen til slagsmålet i første etasje der Greve fikk stikkskader.

– Hvordan kan merkene komme fra en sofa, spurte tingrettsdommer Edvard Os.

– Det skal ikke mye til når du får 80 kilo over deg mot en kant, svarte Eidem.

Aktor Renate Myhre Medby stilte spørsmål ved om skaden Eidem la frem billedbevis på, i hele tatt kunne være ribbensbrudd.

– Det fremlagte bildet er vanskelig å fastslå når det er tatt og hvor det stammer fra. Det er kun tiltalte som har forklart seg om det, sa hun.

Eidem beskriver at han var halvveis i transe etter slagsmålet.

– Jeg var sikker på at de ville drepe meg. Jeg har aldri vært så redd i hele mitt liv. Jeg trodde det var mitt siste sekund, sa han.

I minuttene etter basketaket opplevde han en déjà vu-følelse, kjente rar lukt og en låst tankegang, fremkom det i retten.

Sikker på å bli drept

Aktor gikk langt i å stille spørsmål om Eidems troverdighet:

– Tiltalte har en egeninteresse av å forklare seg slik.

Aktor hevdet at tiltaltes troverdighet er svekket fordi han overdriver og at deler av forklaringen fremstår som oppkonstruert.

– Det er bare tilfeldigheter og flaks som gjorde at skadene ikke ble verre, sa hun.

Medby pekte på at stikkskadene kunne rammet nerver og truffet hovedpulsåre.

I formildende retning trakk aktor frem Greves handlemåte i slagsmålet på privatfesten.

– Vi kommer ikke utenom at fornærmede også hadde en aktiv rolle i det som skjedde, men den måten tiltalte handlet på, er ikke berettiget harme. Det er ikke forholdsmessighet i handlingene, sa aktor.

Klining og smukking

Eidems forsvarer, Mette Yvonne Larsen, mener at han bør frikjennes.

Hun trekker i tvil at Eidem hadde tilstrekkelig skadeforsett da slagsmålet oppsto og Greve fikk stikkskader av det som kan være vinglass.

– Det er lett å tenke at fordi Greve ble så hardt skadet, så har Eidem skyld, men så enkelt er det ikke, sier forsvareren.

I retten er Eidems bevegelser med glass i hånden blitt omtalt som refleksbevegelser.

Hun hevder at rettsmedisinerne ikke kan tas til inntekt for domfellelse av Eidem. Larsen mener retten ikke har annet enn Greves forklaring til grunn for domfellelse, og at ikke engang hans forklaring sier noe om det lå et forsett i den angivelige voldshandlingen.

– Det er følelse av klining og smukking i ansiktet, men det kan ikke avgjøre om vi har å gjøre med en forsettlig handling, sa hun.

Larsen påpeker at Greve ikke liker tiltalte i utgangspunktet og viser til at en kjent investor skal ha gått ut med at ingen skal ha noe med Eidem å gjøre.

– Greve kommer bundet av et mandat om å være sur, sa Larsen.

Mens aktor mener at et vinglass er en særlig farlig gjenstand, hevder forsvareren at glass var et naturlig innslag i minglingen på festen og at skadene kan ha blitt påført i tumultene i etterkant.

– Tiltalte er en blid og ustraffet mann på festen, Greve er aggressiv, sier Larsen.

Forsvarerne fastholder at Eidem ikke kan straffes for at «denne bergenseren vil ha han med ut og slåss».

– Det var en lovlig nødverge, sier medforsvarer Bendik Falch-Koslung.

Han er sterkt kritisk til straffeforfølgingen av Eidem.

– Aktor legger ned en ekstremt høy påstand for å kamuflere en dårlig sak.

Greves bistandsadvokat Ellen Holager Andenæs har ikke ønsket å kommentere forhold som har vært oppe i retten.(Vilkår)

Meretes utvalgte: En perfekt sommerriesling
Denne rieslingen er en super kombinasjon til sommerens sushimåltid.
01:17
Publisert: