Tidligere finansdirektør i TGS, Arne Helland, samt tidligere administrerende direktør Christian Selmer i Skeie Energy, nå E&P Holding ble høsten 2018 dømt i tingretten til fengsel for grovt skattesvik.

Saken ble anket, og i april i år frifant Borgarting lagmannsrett alle de tre partene i saken. Økokrim anket frifinnelsen av Selmer, men anket «etter en helhetsvurdering» ikke frifinnelsen av Helland eller TGS-Nopec Geophysical Company asa.

Nå har Økokrims anke sluppet inn i Høyesterett som ventelig vil behandle saken i løpet av høsten.