DN skrev fredag hvordan advokat Alexander Hesselberg ble fratatt bevillingen etter å ha brukt klient Pål Karsten Fevangs klientmidler til å dekke inn restskatt. Hesselberg hadde full tilgang til kontoer etter å ha inngått en privat vergeavtale med forretningsmannen som var pleietrengende etter en ulykke i Panama.

Manglende bevilling til tross – det har ikke hindret Hesselberg i å drive videre som daglig leder og som eier av advokatfirma Hesselberg i Larvik. Eksempelet er langt ifra enestående, bekrefter Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

– Det er en bekymring, sier Dag Eriksen, assisterende direktør om utviklingen.

Økning

Tilsynsrådet har sett flere eksempler på at advokater som mister bevillingen driver egne advokatfirmaer videre. De tar nye roller som administrerende direktør og beholder gjerne en betydelig eierandel i advokatfirma.

– Vi har sett mer av det de senere årene enn tidligere, sier Dag Eriksen.

Tilsynsrådet ser det særlig problematisk at en person som anses uskikket til å være advokat og som kan være straffedømt, beholder kontrollen med advokatfirmaets rutiner for klientmiddelbehandling, salæravregning og hvitvasking.

– Et problem i den forbindelse er da at den tidligere advokaten fortsatt står i posisjon til kunne instruere og påvirke bruk av klientbankkonto. En advokats klientkonto er regnet for å være et av sårbarhetsområdene når det gjelder hvitvasking, sier Eriksen.

  • Tilsynsrådet har også sett flere eksempler på at eksadvokater driver ulovlig rettshjelp fra advokatkontoret de kontrollerer.
  • Det er vanskeligere å føre tilsyn og påse at de aktuelle eksadvokatene faktisk forholder seg til regelverket.
  • Det kommer reaksjoner fra utenforstående som stusser over at en advokat uten bevilling kan drive advokatfirma videre.

For dårlig

– Dersom advokater blir fratatt bevillingen fordi de er ansett uskikket og fortsatt står som eier av virksomheten er det grunn til å vurdere om regelverket er godt nok, sier Merete Smith, generalsekretær i Advokatforeningen.

Merete Smith, generalsekretær i Advokatforeningen.
Merete Smith, generalsekretær i Advokatforeningen. (Foto: Aleksander Nordahl)

Hun påpeker at reglene om at andre enn advokater kan eie advokatfirma ikke var ment for å gi advokater som var ansett som uskikket en anledning til å fortsette.

– Dersom Tilsynsrådet mener dagens regler ikke gir en tilstrekkelig mulighet for dem til å føre tilsyn er det bekymringsfullt, legger hun til.

I et brev til Tilsynsrådet reagerer advokat Søren Ø. Hellenes på at Hesselberg har omorganisert virksomheten etter tapet av bevilgningen. Hellenes mener oppfølgingen av advokater med økonomiske problemer er for dårlig. Han mener det bør gå en melding til domstolene når en advokat blir begjært konkurs og at dette utløser et bokettersyn for å kontrollere at klientmidler er ivaretatt.

Advokat Alexander Hesselberg ble fratatt bevillingen etter å ha brukt klient Pål Karsten Fevangs klientmidler til å dekke inn restskatt.
Advokat Alexander Hesselberg ble fratatt bevillingen etter å ha brukt klient Pål Karsten Fevangs klientmidler til å dekke inn restskatt. (Foto: Halvor Ulvenes/Varden)

– Vi noterer at Tilsynsrådet, med støtte fra Advokatforeningen, bekrefter at Hesselberg opptrer godt innenfor gjeldende lovgivning, som Tilsynsrådet selv har ansvaret for. Firmaet er selvsagt underkastet tilsyn, og trolig med større falkeblikk enn de fleste andre ut fra den foreliggende uavklarte situasjon, skriver John Christian Elden på vegne av Hesselberg.

Ny lov

I en utredning til den nye advokatloven foreslår advokatlovutvalget å stramme inn regelverket for advokater som blir fratatt bevillingen. Her heter det at «bare advokater som utøver yrkesaktivitet i foretaket skal kunne eie». Det betyr at advokater som blir fratatt bevillingen ikke lengre kan drive eller eie advokatfirmaet. Det mener Tilsynsrådet er en fornuftig løsning på problemet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.