Stiftelsestilsynet var krast i sine vurderinger av advokat Dag Sagstads rolle som styreleder og styremedlem i den veldedige Olof Nylins stiftelse. Ved juletider vedtok tilsynet å avsette ham som styreleder for uforsvarlig forvaltning, sviktende kontroll og uklar strategi.

Sagstad avviste enhver kritikk og i en 77-siders klage anket han beslutningen til Stiftelsesklagenemnden.

I likhet med Stiftelsestilsynet, konkluderer klagenemnden at den «finner det klart» at Sagstad vesentlig har tilsidesatt sine plikter etter stiftelsesloven. Nå har nemnden vedtatt å opprettholde avsettelsen.

Den sterkeste kritikken gis Sagstad for at stiftelsen i 2015 lånte ut 3,5 millioner kroner, som var brorparten av stiftelsens frie kapital, til den skakkjørte Heje-stiftelsen uten å sørge for sikkerhet for lånet. Samtidig unnlot styret å vurdere habiliteten til Harald Røer, som da satt i styret og som forretningsfører i begge stiftelsene.

I en epost til DN åpner Sagstad for å bringe avsettelsen inn for rettsapparatet.

– Domstolene med tre instanser har full prøvelsesadgang, skriver han.

Venter ny vurdering

Sagstad er imidlertid kun avsatt som styreleder. Siden 2015 har han også sittet som daglig leder i stiftelsen. Tilsynets vedtak legger ingen begrensning på rollen som daglig leder.

Seniorrådgiver Øystein Sellevold i Stiftelsestilsynet opplyser at tilsynet ikke har adgang til å ansette eller avsette daglig leder.

– Den kompetansen er tillagt styret. Men det er naturlig med en ny vurdering av daglig leder i lys av tilsynets og klagenemndens vedtak om å avsette Sagstad som styreleder. Vi vil nå avvente styrets behandling, sier Sellevold.

– Dere kan ikke kreve at han går av?

– Vi vil nå avvente styrets behandling av Sagstads rolle som daglig leder. Vi vil gripe inn dersom styret ikke foretar en forsvarlig vurdering, sier han.

Godt kjente

I april fikk stiftelsen en ny styreleder, oppnevnt av det sittende styret. Både den nye styrelederen og de to andre styremedlemmene er godt kjente av Sagstad.

Advokat-ekteparet Knut Bjørnli og Tone Skalpe Bjørnli kom inn i styret i fjor etter at Sagstad ble varslet om at han ville bli avsatt av tilsynet. Knut Bjørnli jobbet i mange år tett på Sagstad på hans advokatkontor i Oslo. De varslet i fjor høst at de ville trekke seg fra styret dersom Dag Sagstad ble avsatt.

Den nye styrelederen, Jørn-Petter Herland, som kom inn i stiftelsen i april, er også en bekjent av Sagstad.

På jobbnettverket Linkedin har Herland registrert seg som rådgiver i finans og daglig leder og eier av Herlands Bedrifter as, et investeringsselskap med nærmere tre millioner kroner i negativ egenkapital som mest har gått i minus de siste 20 årene.

På Linkedin-kontoen til Herland, står det én anbefaling. Den er signert Dag Sagstad: «Man kan alltid stole på Jørn-Petter i business og i andre forhold.» Her går det frem at Jørn-Petter Herland var en klient av Sagstad i november 2016.

DN har forsøkt å komme i kontakt med både advokatekteparet og Herland, men ingen av dem har besvart henvendelsene.

Sagstad skriver i en epost at Herland ble oppnevnt etter at Stiftelsestilsynet i et halvt år unnlot å oppnevne et nytt styremedlem. I avsettelsesvedtaket skrev tilsynet at det ville oppnevne et medlem dersom styret ikke hadde gjort det innen oktober i fjor.

– Styret har rett og plikt til å oppnevne nytt styremedlem. Opprinnelig hadde de frist til oktober, men fikk utsatt frist til februar, og styret oppnevnte da en ny styreleder etter to måneder, sier Sellevold i Stiftelsestilsynet.

Minimale tap

Dag Sagstad har ikke villet svare DN på hvor lenge han vil fortsette som daglig leder i stiftelsen. Han vil heller ikke kommentere at han er avsatt som styreleder.

I en epost skriver han at «stiftelsen har hatt minimale tap så lenge jeg har hatt befatning med den fra 2007 til dags dato som styremedlem, styreleder og daglig leder». Han fremholder også at stiftelsen er så godt som gjeldfri og at stiftelsens eiendom i Spania er uten heftelser.

Krever tvangssalg

Etter Heje-stiftelsens konkurs i fjor vinter, uttalte bostyrer og Ræder-advokat Erling Opdal at Nylin-stiftelsen neppe ville få noe igjen av lånet på 3,5 millioner kroner. Han viste til at Elverum hotell, som lånet hadde pant i, ble solgt for 34 millioner kroner, og at det dermed var lite igjen til dekning av Nylin-stiftelsens krav.

Det ville ikke Sagstad finne seg i. Han mente hotellet var verdt 70 millioner kroner og gikk til sak mot konkursboet med krav om at pantet var ugyldig og at hotellet skal tvangsselges. Saken skal nå opp for retten i juni, ifølge Heje-fondets årsberetning.(Vilkår)

FC Johansen var en suksesshistorie. Så kom et dødelig virus og et regimeskifte
Fotballpresidenten Isha Johansen og ektemannen, norske Arne Birger, startet FC Johansen i Sierra Leone i restene av en borgerkrig i 2004.
03:42
Publisert: