– Daniel Clauw anker fordi vi ønsker et rettferdig og rettslig riktig resultat. Det har han ikke fått med denne dommen, sier Fredrik Berg, Clauws advokat.

Advokat Fredrik Berg under domsavsigelsen i Yara-saken. Til høyre advokat Arild Dyngeland.
Advokat Fredrik Berg under domsavsigelsen i Yara-saken. Til høyre advokat Arild Dyngeland. (Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

Kravet fra Clauw er på vel 17 millioner kroner med renter, pluss dekning av saksomkostninger.

Clauw anker over bevisbedømmelsen og rettsanvendelsen. Subsidiært anker han over at det ikke er grunnlag for fullstendig bortfall av erstatning.

I anken anføres det at saken har vært særlig belastende for nå 69-årige Clauw, fra pågripelsen i 2012 til den endelige rettskraftige dommen om frifinnelse i 2017. Det påpekes at Clauw i fem måneder måtte være borte fra sitt hjem og bo i Norge i forbindelse med rettssaken, og at han har tapt store beløp i inntekter og styrehonorarer som falt bort på grunn av mistanken og rettssakene.

Tapte i to runder

Clauw ville opprinnelig ha 17,4 millioner kroner i erstatning og oppreisning fra staten, men fikk i sommer avslag fra Statens sivilrettsforvaltning med begrunnelsen om at de mente han løy og holdt tilbake informasjon i avhør.

Deretter saksøkte Clauw staten, men Oslo tingrett kom før jul til samme konklusjon som sivilrettsforvaltningen.

«Retten finner at kravet på erstatning og oppreisning skal falle bort fordi Clauw ved sine handlinger har gitt foranledning til etterforskningstiltak og motvirket opplysning av saken uten rimelig grunn. Retten finner at Clauw er nærmest til å bære risikoen for disse forholdene, skriver Oslo tingrett i dommen».

I tingretten forklarte Clauw at han hjalp med å legge til rette for en betaling til Libya. Han skjønte at betalingsmetoden var uetisk, men ikke at den var ulovlig, ifølge dommen.

«Retten mener at det ikke er noe dagligdags i å fasilitere en betaling til Libya som Clauw forsto var uetisk. Det var ingen rimelig grunn for handlingen, og den skyldes ikke en tilfeldig misforståelse. Han hadde mulighet til å stille spørsmål. Han hadde videre tid til å tenke seg om. Med Clauws posisjon i selskapet og internasjonale erfaring, var han nærmest til å forstå at handlingen kunne medføre etterforskningskritt og å bære risikoen for dette med å tape retten til erstatning», skriver Oslo tingrett i dommen.

Flere nektet erstatning

Yara-saken er en av Økokrims største korrupsjonssaker det siste tiåret, der fire Yara-topper ble anklaget for korrupsjon. Clauw frikjent i likhet med tidligere Yara-direktør Tor Holba og tidligere Yara-konsernsjef Thorleif Enger.

Holba fikk rekordhøye 36 millioner kroner i erstatning. Yara tidligere konsernsjef Thorleif Enger fikk i sommer avslag fra Statens sivilrettsforvaltning på erstatningskravet på 19,5 millioner kroner.

Daniel Clauw er fransk statsborger, var 62 år da han ble siktet og er i dag 69 år gammel. Han ble leder for Hydros gjødselavdeling i 1995 og var driftsdirektør i Yara International fra 2004.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.