Opptakten til rettssaken der tidligere advokat Per Danielsen har saksøkt staten fordi han er blitt fratatt advokatbevillingen, har vitnet om høy temperatur. Men umiddelbart etter at dommer Kim Heger satte rett, begjærte begge parter lukkede dører. Dette kom bardus på både dommeren og journalistene som hadde tatt plass i salen.

Advokat Kirsten Berger hos Regjeringsadvokaten, som fører saken for staten, fryktet at sensitiv informasjon som Danielsens tidligere klienter har skrevet i eposter til han, kunne bli kringkastet som følge av rettssaken.

Advokat Linnea Tereza Karlberg, som representerer Per Danielsen, sa at man raskt i hennes innledningsforedrag ville komme inn på navngitte klienter, og at det ville bli vanskelig å stenge dørene hver gang man kom inn på tidligere klienter. Hun støttet derfor begjæringen om lukkede dører.

Pressen fikk også gi uttrykk for sin oppfatning av saken, før dommer Heger sendte alle på gangen, mens han gikk gjennom argumentene. Kort tid etter fikk parter og tilhørere igjen tilgang til salen, og Heger leste opp sin beslutning.

– Stor offentlig interesse

– Saken har stor offentlig interesse, og som pressen har argumentert med er saker knyttet til tidligere klienter allerede kjent for pressen i form av avsagte dommer, sa Heger og understreket:

– Retten antar at pressen følger de presseetiske reglene, og kommer til at dørene ikke skal lukkes, sa dommeren, før han ga ordet videre til Karlbergs innledningsforedrag.

De tre første dagene av rettssaken er satt av til denne innledningen. Deretter får Regjeringsadvokaten to dager for sitt første innlegg. Først i uke to vil retten høre Per Danielsens egen forklaring.

Tingrettsdommer Kim Heger administrerer den ti dager lange rettssaken.
Tingrettsdommer Kim Heger administrerer den ti dager lange rettssaken. (Foto: Aleksander Nordahl)

Bakgrunnen for rettssaken er at Danielsen fikk bevillingen trukket tilbake i desember 2022. Det skjedde etter at staten ved Advokatbevillingsnemden konkluderte med at han var «uskikket til å drive advokatvirksomhet», og han hadde mistet «den tillit som er nødvendig i yrket», som det heter i vedtaket. Siden vedtaket før jul har Danielsen ikke hatt lov til å fungere som advokat.

Stor uenighet

Mandag morgen omtrent klokken 8.30 ankom tidligere advokat Per Danielsen, hans prosessfullmektig Linnea Tereza Karlberg og rettslig medhjelper Håkon Danielsen, Oslo tingrett. Håkon Danielsen, som er Per Danielsens sønn, har nylig selv mistet sin advokatbevilling blant annet som følge av at han er siktet i en hvitvaskingssak.

Allerede før retten ble satt i sal 257 i Oslo tingrett var det høyt konfliktnivå mellom Danielsen og representantene for staten. Partene har ikke klart å bli enige om en tidsplan for hvordan tiden mellom partene skal fordeles mellom dem.

– Det har vært en del diskusjon om tidsplanen, for å si det mildt, sa dommer Heger, før han fortalte hvordan han har skåret gjennom med hensyn til innledningsforedrag og prosedyrer mot slutten av saken.

Per Danielsen mener han tas hardere enn andre advokater og at vedtaket om å frata ham advokatbevillingen må kjennes ugyldig. Han mener blant annet at han urettmessig gjøres ansvarlig for feil gjort at advokatfullmektiger som har jobbet for han. Videre mener han at Advokatbevillingsnemnden ikke har gjort selvstendig saksbehandling, men basert tilbakekallet av hans bevilling ukritisk på en rapport fra revisjonsselskapet EY.

Regjeringsadvokaten ved Kirsten Berger, har før rettssaken argumentert med at Danielsen topper statistikken hos Disiplinærnemnden for advokater, med til sammen 67 klagesaker de siste fem årene. Staten mener også det har vært en rekke uklare avtaleforhold og manglende informasjon fra advokat til klient i forbindelse med oppdraget.

Fire sentrale tema

Dommer Heger oppsummerte ved oppstart av saken sin forståelse av hvilke forhold som retten kommer til å få bevisførsel knyttet til. Det er behandling av klientmidler og sletting av pant på en eiendom knyttet til en skilsmisse der Danielsen representerte den ene parten. Videre skal retten vurdere om Danielsens bruk av tidligere advokat Lars Erik Mørk som utreder i selskapet, er ulovlig rettshjelp. Manglende etterlevelse av hvitvaskingsloven, spesielt i tilknytning til det som påstås å være et pyramideselskap, blir også sentralt i rettssaken. Danielsens salærpraksis, altså hvordan han håndterer fakturering og innkreving er også sentralt i saken.

Danielsens prosessfullmektig, Linnea Tereza Karlberg, brukte mandagen til å imøtegå vedtaket om tilbakekall punktvis. Hun brukte mye tid på hvordan advokatfirmaet har brukt Mørk som utreder i forbindelse med flere saker. På timelistene til klientene fremstår det som om Danielsen har stått bak arbeidet.

– Dette er ikke brudd på rettshjelpsmonopolet, fremholdt Karlberg og sammenlignet med at Høyesterett benytter seg av utredere.

Dette fikk dommer Heger til å respondere:

– Hva er poenget her? Høyesterett driver ikke advokatvirksomhet.

– Vi mener at det er sammenlignbart. Det er ikke utreder som hefter ved det endelige resultatet, svarte Karlberg, før medhjelper Håkon Danielsen skjøt inn:

– At domstolen benytter folk uten dommertittel, er sammenlignbart.

I uke to kommer retten til å få høre vitnemålene til flere personer som har vært Danielsens klienter som har kommet i konflikt med han, gjerne i tilknytning til størrelsen på fakturaene de har mottatt. Flere av disse har senere vunnet frem mot Danielsen, når han har brukt rettssystemet for å få dom på at disse skylder han penger.

Advokat Karlberg, som representerer Danielsen, fremholdt under sin innledning at det ikke er noe kritikkverdig knyttet til salærpraksisen.

– Dette er ordinær inkassovirksomhet som er grunnlovsbeskyttet. Det finnes heller ikke uklare avtaleforhold som saksøker kan kritiseres for.

Blant en rekke av Danielsens tidligere klienter har det vært et ønske å kunne følge saken gjennom videomøte. Dette hadde dommer Heger først stilt seg negativ til. Men i løpet av helgen, etter at Finansavisen hadde skrevet om avslaget, endret Heger oppfatning. Da saken startet opp mandag morgen var det satt opp en digital overføring av rettssaken.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.