Det er syv år siden Petter A. Stordalen, etter å ha tapt 800 millioner kroner på leie av hoteller i Danmark, solgte driften av alle de 12 Choice-hotellene der til konkurrenten Asmund Haare og hans First Hotels.

Det vil si; Stordalen betalte Haare 50 millioner kroner i kontanter for å bli kvitt hotellene. I tillegg har Stordalen selv sagt at det lå 150 millioner kroner i kontanter i selskapene Haare overtok.

Søksmål og krangel

Før transaksjonen med Haare ble gjennomført, hadde Stordalen tømt det danske holdingselskapet som sto som garantist for leien av de danske hotellene for rundt halvannen milliard kroner i egenkapital. I sin egen bok «Jeg skal fortelle deg min hemmelighet», erkjenner Stordalen at avtalen med Haare og hans selskap Tribe Invest kunne fremstå som småskitten.

Hotelleiendomsselskapet Pandox eide flere av hotellene som nå plutselig hadde fått en ny og langt mindre solid leietager. Storaksjonær Christian Ringnes var rasende og varslet søksmål.

Haares selskap Tribe Invest gikk konkurs i 2013, og Stordalen endte med å inngå et forlik på 80 millioner kroner med konkursboet, hvorav Pandox fikk 56 millioner.

Men det stopper ikke der.

Godkjent krav

Pandox mener selskapet også har omfattende krav mot Tribe Invests konkursbo. Det har Asmund Haare bestridt. I to uker i månedsskiftet august-september behandlet Oslo byfogdembete kravene, og i en omfattende dom på godt over 100 sider får Pandox godkjent krav i boet på 91,9 millioner kroner. I tillegg kommer såkalte uprioriterte fordringer på 124 millioner, men disse vil først være relevante dersom visse forpliktelser knyttet til driften av noen av hotellene faktisk blir misligholdt.

På den andre siden har også Haares selskap Flying Elephant, etter å ha kjøpt opp et krav fra en av de danske hotelleierne, fått godkjent et krav i boet på vel 40 millioner.

Ved forrige årsskifte hadde konkursboet, som bestyres av advokat Espen Hamar i advokatfirma Kvale, vel 22 millioner kroner på konto etter forliket med Stordalen.

Vil kreve Haare for 100 millioner

Men det kan bli betydelig mer til fordeling på kreditorene dersom konkursboet når frem med sitt varslede søksmål på omtrent 100 millioner kroner mot Asmund Haare og styret i Tribe Invest for påstått tapping av selskapet forut for konkursen. Denne saken var opprinnelig berammet til behandling i tingretten på nyåret i år, men ble utsatt på ubestemt tid i påvente av avklaringen av kravene i boet.

Morten Steenstrup, partner i advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, representerer Asmund Haares selskaper.

– Dommen innebærer reelt sett at det nå er godkjent to krav i boet; ett på 91,9 millioner fra Pandox og 40,1 millioner fra Flying Elephant. Dommen innebærer i dag at Flying Elephant eier de resterende verdier i boet og at Pandox har mottatt mer enn sin forholdsmessige del skulle tilsi, sier Steenstrup.

– Uansett vil dommen bli anket da vi mener en avtale inngått i 2013 innebærer at kravet fra Pandox ikke skal godkjennes, sier han.

– Hva med det varslede søksmålet fra konkursboet mot Haare personlig og styret i selskapet?

– Vi forventer at den prosessen blir stanset frem til vi har en endelig dom knyttet til kravene i boet. Noe annet vil være uforsvarlig bruk av konkursboets midler, også fordi Haares selskap i så fall skal ha en stor andel av et eventuelt domsbeløp om det skulle bli aktuelt, sier Steenstrup.

– Taktisk spill

Pandox' advokat, Nils-Henrik Pettersson hos advokatfirmaet Glittertind, sier han er fornøyd med dommen i saken der både Pandox og Haares Flying Elephant har saksøkt hverandre for å få motpartens krav kjent ugyldig. Dermed har strengt tatt begge både vunnet og tapt ettersom både Pandox og Haare har fått rettens støtte for sine krav. Men Pandox har innkassert den største seieren.

– Vi har hele tiden ment at søksmålet fra Haare har vært uten grunnlag i sakens faktum og utelukkende taktisk motivert. Dommen viser at vår vurdering har vært riktig.

– Hva mener du med at søksmålet fra Haare er taktisk motivert?

– Med det mener jeg at søksmålet er fremsatt for å unngå eller utsette erstatningskravet konkursboet har fremmet mot Haare. Han håpet å unngå dette ved å hevde at boet er solvent og skal tilbakeleveres til Haare, mener Pettersson. (Vilkår)

Etter finanskrisen sluttet folk å gå ut. Nå er optimismen tilbake
Madrid bygger seg opp til å bli en av verdens største businessbyer, og maten er bedre enn noen gang.
07:54
Publisert: