Innsynsrett også i paradispapirer

En skattyter har rett til innsyn i «saksdokument som angår hans ligning» også når saken har utspring i skatteparadis.

Publisert: Oppdatert:

«Vi kjenner til en konkret skattesak som er illustrerende: Skattekontoret mottok et brev med vedlegg fra myndighetene i avtalelandet. Brevet ble lagt inn i skattesaken, men vedleggene ble holdt utenfor da skattekontoret ikke fant dem relevant. Vedleggene viste seg senere å inneholde informasjon om eierforhold til et selskap i det aktuelle landet», skriver innleggsforfatterne.
«Vi kjenner til en konkret skattesak som er illustrerende: Skattekontoret mottok et brev med vedlegg fra myndighetene i avtalelandet. Brevet ble lagt inn i skattesaken, men vedleggene ble holdt utenfor da skattekontoret ikke fant dem relevant. Vedleggene viste seg senere å inneholde informasjon om eierforhold til et selskap i det aktuelle landet», skriver innleggsforfatterne. (Foto: Per Ståle Bugjerde)