En side av skatte­paradisproblematikken som er viktig, men som det ikke snakkes like mye om, er rettssikkerhet for den som havner i skattekontorets søkelys for aktivitet i utlandet.

Myndighetene har blant annet signalisert at de vil undersøke om nordmenn nevnt i Panama-avsløringene har gjemt penger i skatteparadiser.