–Det er spesielt at en finansrådgiver gir lån til kunder som ikke har sikkerhet eller betalingsevne, og at han i tillegg skal ha forfalsket dokumenter slik at det ser ut til at låntagerne både hadde sikkerhet og inntekt i orden, sier politi­advokat Richard Røed.

Den tidligere finansrådgiveren hos DNB på Kongsvinger er tiltalt for å ha betalt ut lån på tilsammen 25,7 millioner kroner fordelt på 20 kunder, som for det meste har lånt penger til boligkjøp.

Erkjente i avhør

Ifølge tiltalen skal 50-åringen ha forfalsket underskriftene til lånesøkere og verdiestimater på eiendommer. Han skal også ha forfalsket selvangivelser, lånekontrakter og lønnsslipper.

Mannen er tiltalt for grov økonomisk utroskap og dokumentforfalskning, som har en øvre strafferamme på henholdsvis seks og fem år i fengsel.

– Det skal langt mer til for å bli dømt for utroskap enn å ha brutt med bankens interne rutiner, sier forsvarer Anders Brosveet i advokatfirmaet Elden.

Advokat Brosveet påpeker at han nylig har tatt over som forsvarer, at han ikke kjenner detaljene i saken og vil være forsiktig med å kommentere den ytterligere nå.

Straffesaken var berammet som såkalt forenklet hovedforhandling i Glåmdal tingrett denne uken, basert på at den tiltalte hadde erkjent forholdene i avhør. Etter forsvarerbyttet er saken nå utsatt.

– Vi ønsker ikke å gå inn på detaljer i denne saken og vil helst vente med å kommentere til retten­ har sagt sitt. DNB oppdaget saken gjennom våre kontroll­rutiner, og den personen det gjelder har tilstått forholdene. Den tiltalte jobber ikke lenger i banken, kommenterer informasjonsdirektør Even Westerveld i DNB.

Tviler på forklaring

Påtalemyndigheten mener det er påfallende at låntagerne i de aller fleste tilfellene har klart å betjene lånene, og sliter med å finne finansrådgiverens motiv for å betale ut millionene.

– Det er vanskelig å forstå hvorfor finansrådgiveren skal ha gjort dette uten direkte vinning for seg selv. Vi har ikke klart å påvise at han har mottatt motytelser, og den tidligere DNB-ansatte sier selv at han ikke har fått noe. Dette stiller jeg meg imidlertid tvilende til, sier politiadvokat Richard Røed ved Hedmark politi­distrikt.

Han understreker at de fleste lånekundene som omfattes av tiltalen ikke kommer fra Kongsvinger, men fra andre deler av Østlandet. De straffbare forholdene i tiltalen strekker seg fra 2008 til 2011.

– Det er et bankprinsipp om at banken skal kjenne sin kunde, men det ser ikke ut til å være tilfelle her.

– Er det aktuelt å straffeforfølge noen av lånekundene?

– Det er for tidlig å si noe om, sier politiadvokat Røed.

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.