DN oppdaterer saken.

Keshvari ble i Nedre Romerike tingrett dømt til syv måneders fengsel 23. oktober 2019.

Saken ble anket til Lagmannsretten, som kom til samme konklusjon som tingretten, og dermet forkastet anken. Saken gjelder grovt bedrageri av reisereufusjon fra Stortinget.

Lagmannsrettens domsavsigelse kom 28. mai.

«Nå håper vi saken er avsluttet»

Det var Aftenposten som i 2018 avslørte at Keshvari hadde fått utbetalt penger for å dekke en rekke reiser som ikke har funnet sted. Tingretten og lagmannsretten la begge til grunn at Keshvari hadde tilegenet seg 450.000 kroner på urettmessig vis.

I september 2019 ble det klart at Keshvari hadde betalt 450.000 kroner tilbake til Stortinget.

Påtalemyndighetene ba i utgangspunktet om ett år og seks måneders fengsel for Keshvari, som var siktet for, og har innrømmet, grovt bedrageri.

Det var påtalemyndighetene som anket dommen til Eidsivating Lagmannsrett etter dommen fra tingretten. Ankeforhandling ble avholdt 22. mai 2020 i Lagmannsrettens hus på Eidsvoll.

«Det er bra at påtalemyndighetens anke ble enstemmig forkastet. Keshvari skal ikke negativt særbehandles ved å ha et eget straffenivå. Lagmannsretten reduserte også beløpet for bedrageriet litt, og mente perioden var 1 år mindre enn tingretten. Nå håper vi saken er avsluttet», skriver Keshvaris forsvarer John Christian Elden i en SMS til DN.

Videre skriver Elden:

«Keshvari gir utrykk for at dette er en av de tyngste og vanskeligste dagene i hans liv. Den strenge straffen går svært tungt i på ham og preger han og familien. Han benytter samtidig anledningen til å gjenta den uforbeholdne unnskyldningen han har gitt til sin familie, kollegaer, Stortinget og norske folk.»

Lagmannsretten la vekt på at Keshvari tilsto i saken.

«Keshvari har tatt tak i sin situasjon, samarbeidet med politiet og forsøkt å finne ut av reiseregningsfeilene helt siden han ble varslet om at Aftenposten undersøkte saken.», heter det i dommen.

Beklaget i retten

Den tidligere Fremskrittsparti-politikeren beklaget overfor Stortinget og det norske folk da han kom med en uforbeholden tilståelse i tingretten i 2019. Saken gikk som en såkalt tilståelsessak, som innebærer en forenklet rettsprosess, skrev NTB i fjor.

– Jeg har ikke vist meg tillit verdig, uttalte 38-åringen i retten.

Keshvari sa også at han nå vil ta fullt ut konsekvensene av sine valg og har derfor trukket seg fra alle politiske verv. Han har også meldt seg ut av Fremskrittspartiet.

– Selv om dette er en av de mørkeste, tyngste og mest skambelagte dagene i mitt liv, så er det også en viss lettelse i det å kunne å gjøre opp for meg, sa Keshvari i retten.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.