Tommy Staahl Gabrielsen og Halvard Haukedal Fredriksens engasjerende og meget leseverdige artikkel i DN 9. mars retter et kritisk søkelys mot generalistprinsippet – for enkelte en hellig ku innenfor rettssystemet. De viser til at det i det stille foregår en viss spesialisering av norsk rettspleie innenfor enkelte rettsområder.

Dette