En familiebedrift i Drammens-området meldte denne uken oppbud, skriver Drammens Tidende fredag. Nå er det usikkert om konkursboet har midler til å betale et stort erstatningskrav mot seg.

Som DN omtalte nylig ble selskapet i slutten av desember idømt 850 000 kroner i erstatning, oppreisning og sakskostnader til en kvinne som ble sparket på usaklig grunnlag.

Ifølge dommen havnet kvinnen i en voldsom familiekonflikt bare kort tid etter at hun ble ansatt, med en rekke ulike beskyldninger om alt fra å komme for sent på jobb til å være full og utagerende på jobbrelaterte arrangementer, til å innlede et seksuelt forhold med sønnen til daglig leder og hovedeier i bedriften. Så ble kvinnen sparket.

– Det eneste vi kan si nå er at vi jobber med å undersøke hva hun kan få dekket, sier advokat Nina Elisabeth Thjømøe i advokatfirmaet Homble-Olsby.

– Vi melder selvfølgelig hennes krav til boet. Det samme gjelder sakskostnadene.

Sønnen måtte gå på dagen

Også kvinnens kjæreste, sønnen til hovedeieren og daglig leder i selskapet, har saksøkt familiebedriften for ugyldig avskjed. Han måtte gå på dagen i familiefeiden som oppsto da kvinnen begynte i selskapet. Foreldrene og søsken skal ha brutt all kontakt med mannen.

Rettssaken mellom sønnen og selskapet til faren skulle opprinnelig opp i Drammen tingrett 12.–15. februar. Innen førstkommende tirsdag må mannen melde fra om de ønsker å trekke konkursboet inn som part i saken, og dermed kjøre rettssaken som planlagt.

– Vi har ikke tatt endelig stilling til dette, sier mannens advokat Tore Lerheim.

Sønnen krevde oppreisning og erstatning for inntektstap på rundt 60 000 kroner månedlig. Hvor mange måneder sønnen ville fått erstatning for hvis Drammen tingrett hadde gitt ham medhold, er ikke klart.

– Kravet er ikke beløpsfestet, men skal beregnes på grunnlag av lidd og fremtidig inntektstap, samt et oppreisningsbeløp for ikke-økonomisk tap, sier Lerheim.

– Veldig trist

Like før familiebedriften gikk konkurs, opprettet hovedeieren et nytt selskap. Bostyrer Martin Wøien Gilhuus sier det er usikkert om kvinnen vil få pengene hun har krav på etter tingrettens dom fra boet.

– Erstatning for tapt lønn vil kunne dekkes gjennom lønnsgarantifondet med inntil 2G, i underkant av 190 000 kroner. Resten vil avhenge av hva boet får inn av midler. Det er for tidlig å si hvor mye penger selskapets kreditorer vil få. Det avhenger blant annet av hva vi får av bud på selskapets eiendeler, sier Gilhuus.

Han bekrefter at det nye selskapet har meldt sin interesse i å kjøpe varelageret og driftsutstyret til det konkursrammede selskapet.

– De som har begjært oppbud håper nok å kunne drive virksomheten videre i det nye firmaet sitt.

– Blir det nye selskapet da kvitt erstatningskrav mot det konkursrammede selskapet?

– I utgangspunktet gjør man det.

– Hva er reglene for dette?

– Det er fullt lovlig å slå seg selv konkurs. Men det er ikke gitt at kravene forsvinner av den grunn, alle kreditorer kan vurdere personlig ansvar for styre og ledelse hvis man mener de har opptrådt forsettlig eller uaktsomt, sier han.

Hovedeieren og styreleder i selskapet som nå er slått konkurs, er ordknapp om hva som har skjedd. Han ønsket hverken å kommentere arbeidsrettssakene mot hans sønn og sønnens kjæreste, eller hva som er motivet for å opprette et nytt selskap og slå familiebedriften konkurs like etter.

– Jeg har bare én kommentar: Dette er veldig trist. Ut over det har jeg ingen kommentarer, sier han til DN. (Vilkår)

Eva Grinde: – Giskes advokater kunne hatt et poeng hvis det stemte at han ikke kom til orde
Arbeiderpartiet har hatt en grundig prossess, og konkludert med seksuell trakasering. Det kommer ikke Giske unna, sier DNs kommentator Eva Grinde.
01:36
Publisert: