– Dette er ikke representativt for hvor vår bransje burde være, sier Dyveke Hamza, direktør i advokatfirmaet Haavind.

DNs gjennomgåelse viser at det er tre partnere med ikke-vestlig etternavn i 15 av de største, norske advokatfirmaene. 25 av 585 advokatfullmektiger i de store forretningsjusfirmaene har et ikke-vestlig navn.