Få hytteutbygginger i landet har skapt like store protester som Hankø Utviklings planer om å bygge utleiehytter i tilknytning til fjordhotellet på Hankø i Østfold. Med protester fra ressurssterke og pressevante naboer som filmregissør Harald Zwart, ble konflikten en gjenganger i mediene og rettsvesenet. Temperaturen i konflikten har blant annet endt med at en advokat har fått irettesettelse av advokatforeningen for sin befatning med saken.

«Tok en risiko»

Denne uken barker Hankø Utvikling sammen med staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet i Oslo tingrett. Utbyggerne mener departementet må kjennes erstatningspliktig for den forsinkelsen som fulgte av at Fylkesmannen i februar 2017 nektet igangsettingstillatelse.

I sitt sluttinnlegg skriver advokat Henning Harborg på vegne av utbyggerne at «vedtaket var basert på en erstatningsbetingende (uforsvarlig) lovforståelse hos staten». Hvor mye utbyggerne mener forsinkelsen har kostet dem, er uklart. Dette søksmålet er kun er ment å avklare hvorvidt det foreligger erstatningsplikt.

– Vi har ikke beregnet tapet ferdig ennå, så får vi først se om vi får medhold i at staten skal bære ansvaret for det uhjemlede vedtaket, skriver Rasmus Os i en sms.

Han representerer Hankø Utvikling, og sier at han ikke ønsker å prosedere saken i mediene.

Regjeringsadvokaten, som fører saken for staten, mener derimot at Hankø Utvikling kan skylde seg selv.

«Saksøker tok en risiko ved å basere prosjektet på seksjonering til tross for seksjoneringsforbudet som var tatt inn i reguleringsplanen», heter det i Statens sluttinnlegg.

Allerede i 2006 vedtok Fredrikstad kommune en reguleringsplan for det sjønære området rundt Hankø Hotell & Spa som åpnet for å bygge hytter i strandsonen i Husebukta. Likevel tok det nærmere 12 år før utbyggeren fikk igangsettingstillatelse til prosjektet.

Mens naboene på idylliske Hankø fryktet en privatisering av strandsonen, fremholdt utbyggerne at de planlagte hyttene skulle drives sammen med hotellet og brukes til utleie. Kommunen hørte i første omgang på naboene og la inn en bestemmelse i reguleringsplanen om at hyttene ikke kunne seksjoneres. Det skulle gi sikkerhet for at hyttene ikke kunne skilles fra hotellet og havne på private hender.

Juridisk maraton

Hankø Utvikling mente at det ikke var lov etter Plan- og bygningsloven å nekte seksjonering av hyttene. Etter en juridisk maraton endte imidlertid Miljøverndepartementet i slutten av 2012 på at reguleringsplanen, med seksjoneringsforbudet, var gyldig. Etter nok en runde med advokater og tolkninger kom også Fylkesmannen i Østfold i januar 2017 til at denne tolkningen var riktig. Men striden endte ikke der.

Hankø Utvikling valgte å seksjonere eiendommen og søke igangsettingstillatelse for første byggetrinn av prosjektet. Kort tid etter vedtok Fylkesmannen at igangsettingstillatelse ikke kunne gis. Men fem måneder senere, etter at Hankø Utvikling hadde klaget på vedtaket, ombestemte Fylkesmannen seg og omgjorde sitt forrige vedtak.

I mellomtiden hadde Stortinget stemt ned et forslag om å gjøre om Plan- og bygningsloven. Forsøket på å gjøre det uomtvistelig at det var mulig å vedta seksjoneringsforbud i tilknytning til turistanlegg, strandet.

Endret oppfatning

Da Stortinget vendte tommelen ned for å forby seksjonering av turistanlegg, endret Kommunaldepartementet oppfatning av hvorvidt den tidligere tolkningen av det opprinnelige seksjoneringsforbudet i reguleringsplanen for Husebukta var gyldig. Protester fra naboen om at seksjoneringsforbudet hadde vært en forutsetning for at politikerne i Fredrikstad hadde vedtatt reguleringsplanen førte ikke frem. Stortingsrepresentantene mente dagens regelverk ga tilstrekkelig mulighet til å styre graden av privatisering av turistanlegg. Departementet fulgte opp med å vise til en tidligere uttalelse om at utleieperioden bør være på minst ni måneder per år.

Mens saken ventet på å komme for retten, ble hyttene lagt ut for salg med prisantydning på mellom 3,5 og 4,5 millioner kroner. Av driftsavtalen som følger prospektet kommer det frem at eierne selv kan benyttet hyttene i tre måneder hvert år – i utgangspunktet mellom 1. juni og 1. september.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Kjell Inge Røkke hylles som «original gangster» i denne litt annerledes bursdagsgaven produsert av rapperen Oral Bee, hans kompanjong Mr. Pimp Lotion og operasanger Didrik Solli-Tangen
03:53
Publisert: