Milliardær og eiendomsinvestor Christian Ringnes saksøkte i sommer Berit Reiss-Andersen og fire andre advokater for drøyt tre millioner kroner. Ringnes mente at advokatfellesskapet hadde stukket fra en uoppsigelig leiekontrakt i Øvre Slottsgate 11, og krevde erstatning for tapt leieinntekt og andre kostnader knyttet til avtalebruddet.

Berit Reiss-Andersen er en av advokatene som er blitt saksøkt av Christian Ringnes.
Berit Reiss-Andersen er en av advokatene som er blitt saksøkt av Christian Ringnes.

– Jeg er skuffet over den dårlige forretningsmoralen som her utvises. Dette er utover det man kan forvente av velrenommerte advokater som det her er snakk om, sa Christian Ringnes til DN i august.

En fersk dom fra Asker og Bærum tingrett viser imidlertid at Ringnes taper på alle punkter. Formelt sett var det selskapet Øvre Slottsgate 11 as som fremmet søksmålet, og dette selskapet er eid av det Ringnes-kontrollerte eiendomsselskapet Eiendomsspar.

I tillegg til å tape søksmålet må de Christian Ringnes-kontrollerte selskapene betale drøyt 1,1 millioner kroner i saksomkostninger til de fem advokatene.

«Korrekt og som forventet»

Det er advokat Sigurd Holter Torp i advokatfirmaet Schjødt som har representert de fem saksøkte advokatene i saken.

– Vi har ingen kommentarer til dommen ut over å konstatere at resultatet er korrekt og som forventet, skriver Torp i en epost til DN.

Foruten Berit Reiss-Andersen besto det saksøkte advokatfellesskapet av Erik Kristian Gundersen, Harald Svenneby, Petar Sekulic og Rikke Lassen.

Advokat Line Ravlo-Losvik i advokatfirmaet Selmer representerte saksøkeren, men ønsker ikke å kommentere dommen og henviser til Christian Ringnes selv.

– Ja, vi kommer til å anke. Vi mener det motparten har gjort er så klanderverdig at vi vil ha saken prøvet i en høyere rettsinstans, skriver Ringnes i en epost til DN tirsdag ettermiddag.

Stakk fra uoppsigelig kontrakt

De fem advokatene inngikk i 2015 en leieavtale for kontorer i Øvre Slottsgate 11, gjennom sitt felleseide selskap R-A Kontordrift as. Leieavtalen løp fra 2015 til 2022, og det var ikke mulig å si den opp.

Allerede i januar 2017 sluttet imidlertid R-A Kontordrift å betale husleie, og selskapet ble kort tid senere oppløst. Det aktuelle advokatfellesskapet har vært leietagere i Øvre Slottsgate 11 siden tidlig på 90-tallet, og i forbindelse med tidligere leiekontrakter har det foreligget erklæringer om at advokatene er solidarisk ansvarlige for avtalen. Men noen slik bekreftelse ble ikke gitt i forbindelse med den nye kontrakten.

– I den tidligere leieavtalen ble det laget en skriftlig bekreftelse på at advokatene var personlig ansvarlig for avtalen, og den la vi til grunn at var gyldig også i den nye avtalen, sa Christian Ringnes til DN i august.

Legger ansvaret på utleier

Men Asker og Bærum tingrett er ikke enig i dette.

«Det er etter rettens syn ingen tvil om at advokatene ikke mente seg personlig forpliktet for husleieforpliktelsene overfor utleier da de inngikk husleieavtalen 23. juni 2015» skriver tingrettsdommer Nils Ole Bay i sin domsslutning.

Han har forståelse for at en «ikke juridisk kyndig person» kan ha trodd at advokatene «sto bak» aksjeselskapet da leiekontrakten ble inngått.

«Utleier må imidlertid selv bære risikoen for manglende juridisk kvalitetssikring av avtalen forut for avtaleinngåelsen», skriver dommeren.

De fem advokatene inngikk i 2015 en leieavtale for kontorer i Øvre Slottsgate 11, gjennom sitt felleseide selskap R-A Kontordrift as.
De fem advokatene inngikk i 2015 en leieavtale for kontorer i Øvre Slottsgate 11, gjennom sitt felleseide selskap R-A Kontordrift as. (Foto: Didrik Linnerud Arnesen)

Ringnes skriver at de er «tilfreds med at retten uttaler at vi som utleier kunne ha grunn til å tro at advokatene heftet sammen med selskapet, men beklager at retten har sett hen til formaliteten heller enn realiteten».

Frifinnes og avvises

Dommer Nils Ole Bay påpeker at siden det var utleieren selv som utformet leieavtalen, så burde selskapet ha passet på at bestemmelser om solidaransvar ble tatt inn i kontrakten.

«En profesjonell utleier bør være klar over at et aksjeselskap har begrenset ansvar, som innebærer risiko for at man som kreditor kan lide tap dersom selskapet ikke har midler til å oppfylle sine betalingsforpliktelser», skriver Nils Ole Bay.

Konklusjonen i dommen blir dermed at de fem advokatene frifinnes, mens søksmålet mot selskapet R-A Kontordrift as avvises siden dette selskapet ble avviklet og slettet i fjor.

Her hopper de i Trollveggen
Ulovligheter bør skje om natten. Også denne. Vi har kløvet opp baksiden av Trollveggen i mørket, og har ved toppen sett solen gnistre i horisonten, bade det ellers dystre fjellmassivet i gyllengult lys. Klokken er fem på morgenen.
02:18
Publisert:

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.