Praktvillaen i Madserud Allé mellom Frognerparken og Skøyen i Oslo har vært advokatmat nesten siden det ble kjøpt i 2016, med to advokater på hver side, og intense forhandlinger om en forlikssum.

Men saken endte i retten, og nå har Oslo tingrett kommet med sin domsslutning:

Husselger Runar Strandskogen er dømt til å betale ni millioner kroner til huskjøper Denise Anfinnsen og må i tillegg betale de totale sakskostnadene hennes på 2,7 millioner kroner. Prisavslaget er sammenfallende med det fulle kravet som saksøker har fremmet, med fradrag av 2,7 millioner kroner som hun har tilbakeholdt av kjøpesummen.

I hvilken stand var egentlig den eksklusive villaen da den ble solgt for 36 millioner kroner i 2016? Og hva hadde selgeren egentlig lovet kjøperen, når han hadde uttalt at arbeidene var «fagmessige»? Det var sakens kjerne.

For mens tidligere revisor, nå investor og husselger Runar Strandskogen anslår at han hadde brukt ti millioner kroner på oppussing siden han kjøpte huset for 26 millioner kroner i 2012, mente kjøperen Denise Anfinnsen at hun fant feil på feil.

«Kan ha lagt opp til at de kan ha snytt på skatten»

Hun brukte 23 millioner kroner på sin egen oppussing, og mener at hele 11,7 millioner kroner gikk med bare til å rette opp alt den tidligere eieren hadde gjort feil i sin oppussing. Derfor krevde hun at Strandskogen betalte.

Retten gikk gjennom punkt for punkt av oppussingsarbeidene som var gjort i sin dom. Et sakkyndig vitne beskrev at det som var utført av arbeid i nyere tid var ufagmessig, og avvikene var spredt over hele huset.

Villaen ligger fredelig i en liten avstikkergate fra Madserud allé.
Villaen ligger fredelig i en liten avstikkergate fra Madserud allé. (Foto: Per Thrana)

«Det er opplyst av Strandskogen at arbeidene er utført av rundt 50 polske arbeidere som han hyret inn. Han opplyste å ha brukt rundt ti millioner kroner på oppussing. Strandskogen avviste i retten at han betalte arbeiderne svart, men har uttalt at han «kan ha lagt opp til at de kan ha snytt på skatten», står det i dommen.

Retten konstaterer videre at Strandskogen ikke har fremlagt en eneste kvittering, garanti eller annen form for dokumentasjon utstedt av håndverkerne, hverken før eller etter kontraktsinngåelsen.

«Strandskogen hadde tydeligvis ikke kontroll på hvorvidt håndverkerne betalte skatt, og han visste at det ikke fantes garantier og kvitteringer. Det er vanskelig for retten å forstå hvorfor Strandskogen i kontraktsmøtet da gikk god for at arbeidene var fagmessig utført og at dokumentasjon kunne fremskaffes, når han visste at det var en viktig forutsetning for kjøper at arbeidene var utført «etter boken», heter det i dommen.

«Feil skjult bak pent oppussede overflater»

Retten påpeker også at Denise Anfinnsen neppe kunne kjenne til manglene da hun kjøpte:

«De fleste feil lå skjult bak pent oppussede overflater», heter det videre i dommen.

Kjøper sendte håndverkere i flere omganger til villaen rundt og etter overtagelse. Ifølge Anfinnsen oppdaget de først små feil, og etter hvert større, blant annet på det elektriske anlegget, som gjorde huset brannfarlig. Hun valgte å rive alt innvendig.

Denise Anfinnsen er blant arvingene etter det norske industrieventyret Glava, selskapet som gjorde milliardbutikk av isolasjonsprodukter. Anfinnsen-familien eide 61 prosent av Glava da det ble solgt til det franske storkonsernet Saint Gobain i 2017. DN har tidligere omtalt at Anfinnsen-familien alene fikk 1,6 milliarder kroner for salget.

Denise Anfinnsen hadde 257 millioner kroner i formue i 2017, ifølge ligningstall.

«Spinnvilt krav»

DN har gjentatte ganger torsdag kveld forsøkt å få en kommentar fra Runar Strandskogen, men foreløpig uten å lykkes.

I Oslo tingrett møtte han uten advokat da rettssaken gikk i midten av mars. Han kalte pengekravet «spinnvilt»:

– Hun vil ha huset gratis. Kravet er helt spinnvilt, sa han, og viste til at pengekravet med tillegg av advokatkostnader kan overstige prisantydningen for bygget på 14 millioner ekskludert tomt og garasje, sa han.

Tingretten påpeker i dommen at saken har vært tidkrevende, noe som i betydelig grad skyldes de valg Strandskogen har tatt.

«Saken kunne og burde ha vært løst ved forhandlinger mellom partene (...) Dersom saken hadde blitt forlikt, ville sakskostnadene ha ligget på et annet nivå», heter det.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.