Prora-gründer Terje Eriksen (61) er i Sør-Trøndelag tingrett dømt til fengsel i fire år.

Sønnen Roger Eriksen (38) er dømt til fengsel i tre år.

Begge er også dømt til inndragning av millionbeløp. Far Terje må betale 14,6 millioner kroner, mens sønnen må betale 4,6 millioner ifølge dommen.

De to sto tiltalt for utroskap, lånebedrageri og regnskapsmanipulasjon. Begge nektet straffskyld.

– Dommen er svært overraskende. Den unnlater ikke bare å la tvilen komme tiltalte til gode, men den bygger også på et hendelsesforløp som til de grader ble motbevist og som gjorde at Økokrim ville endre tiltalen på rettens siste dag, sier Nils Christian Langtvedt som er Roger Eriksen forsvarer.

Han opplyser at dommen er anket.

Terje Eriksens forsvarer, Halvard Helle, kommenterer dommen på følgende måte:

– Terje Eriksen har ved forkynnelsen anket dommen på samtlige punkter. Anken gjelder både tingrettens bevisvurdering og lovanvendelse, idet tingretten har vurdert saken fundamentalt feil på alle sentrale punkter.

Tilfreds aktor

Dommen er i tråd med aktors påstand.

– Vi er tilfreds med at tingretten har vurdert saken på samme måte som vi har. Saken viser at det er særdeles viktig at de som leder virksomheter i en vanskelig situasjon følger spillereglene, sier statsadvokat Bård Thorsen i Økokrim som er aktor i saken.

I retten fortalte Terje Eriksen åpent om private uttak fra Prora.

Investorer har hevdet at Proras regnskaper var oppblåste og feilaktige da de gikk inn med penger i tilknyttede prosjektselskaper.

Tiltalen bygget på at det ble solgt aksjer med tilbakekjøpsklausuler som i Prora-regnskapene i realiteten var en skjult gjeld på 205 millioner kroner. Spørsmålet er om disse tilbakekjøpsklausulene i praksis var lån fra investorene som burde vært bokført for å gi det reelle bildet av økonomien i Prora-systemet.

Retten mener det er skjerpende at straffbare forhold er begått over flere år der de tiltalte har tilført seg selv millionbeløp fra et selskap som slet med svært kritisk likviditet i hele perioden.

– De tiltalte har gjennom denne tiden utvist et fast forbrytersk forsett. Retten vil dessuten særlig fremheve de tiltaltes bevisste forledelse av selskapets revisor som spesielt kynisk og graverende. Klare allmenpreventive hensyn tilsier en streng reaksjon, fremkommer det i dommen.

Terje Eriksen hevdet at han støttet seg til råd fra regnskapsførere og revisorer.

– Tingretten er enig i vår vurdering i regnskapsposten om at midler skulle vært bokført gjeld og ikke som aksjetransaksjoner. Retten deler også vår vurdering av omfanget av utroskap og bedrageri, sier statsadvokat Thorsen.(Vilkår)

Eiendomsinvestor Christian Ringnes forteller om sin første forretningside og hvorfor han ble anbefalt å starte begravelsesbyrå
02:56
Publisert: