Oslo tingrett forlenget 9. september fengslingen av Eirik Jensen med åtte uker, men Jensen anket fengslingen.

Nå har saken gått til Høyesterett. Der har ankeutvalget enstemmig gått inn for at anken til Jensen skal forkastes.

Jensen anket også forrige fengsling til Høyesterett, som også da avviste anken.

Ekspolitimann Eirik Jensen ble i Borgarting lagmannsrett 19. juni i år dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til grov narkotikakriminalitet. Dommen ble anket på stedet, og Høyesterett skal nå ta stilling til saksbehandlingen og lovanvendelsen i dommen. Bevisvurderingen og skyldspørsmålet er i utgangspunktet endelig avgjort.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.