Fredag ettermiddag kom dommen fra Bergen tingrett, hvor det ble klart at den tidligere advokaten er idømt fengselsstraff i ett år og åtte måneder. Domfellelsen gjelder tre tilfeller av underslag, på til sammen over en million kroner, og flere tilfeller av brudd på bokføringsloven.

Det største underslaget ble gjort fra et selskap der Orrem selv var styreleder. 900 000 kroner overførte han til seg selv fra selskapet. I to andre tilfeller var Orrem selv advokaten til to av ofrene.

«Det dreier seg om svært alvorlige tillitsbrudd. Det er særlig viktig at klienter kan stole på at midler som oppbevares av advokat ikke forbrukes eller unndras av advokaten», heter det i dommen fra Bergen tingrett.

Likevel slapp han unna med langt mindre enn Økokrims påstand om fengsel i tre år og seks måneder.

– Vi hadde håpet på at tiltalte skulle frifinnes i sin helhet. Nå må vi konstatere at Orrem dømmes for tre av seks påståtte underslagsforhold. Så gleder vi oss stort over at han frifinnes for grovt bedrageri, og at straffen reduseres i tråd med dette, sier Orrems forsvarer Per Magne Kristiansen i advokatfirmaet Elden til DN.

«Forsøkte å skjule underslag»

Det største beløpet bergensadvokaten sto tiltalt for, gjaldt en investering i et eiendomsprosjekt på Radøy utenfor Bergen. Bergenseren Vidar Strømsnes overførte ifølge Økokrims tiltale totalt 3 millioner kroner til Orrem. Men dette var ikke bedrageri, mente Bergen tingrett.

– Denne type forhold er ofte kompliserte. Vi mente det var grunnlag for domfellelse på alle punkter unntatt ett, hvor tiltalen ble frafalt i løpet av rettssaken. Men vi må konstatere at retten ikke har fulgt oss, uttaler politiadvokat Esben Kyhring til DN. Han sier at det finnes mange tilfeller av at advokater underslår fra klientkontoer, men at det er sjelden underslagene skjules ved systematiske brudd på bokføringsloven.

– Vi mener det var veldig alvorlig at han gikk så langt i å forsøke å dekke over underslagene med brudd på bokføringsloven. Det ser vi at også retten har vektlagt.

Anmeldt ti ganger

Det har stormet rundt eksadvokaten i Bergen de siste årene. Bergens Tidende var først til å omtale advokaten i 2014. Da var han klaget inn for tilsynsrådet for advokatvirksomhet. I desember samme år ble han anmeldt for første gang.

To år senere overtok Økokrim etterforskningen, som til slutt kunne telle hele ti anmeldelser. Samme år mistet han advokatbevillingen av tilsynsrådet – som sto bak en av anmeldelsene.

Økokrims tiltale ble klar i mai 2017.

– Etterforskningen har vært krevende, både på grunn av de store manglene i bokføringen og siden advokaters taushetsplikt har begrenset politiets mulighet for innsyn i virksomheten, uttalte politiadvokat Åsne Hana Torgersen da.

Hverken Økokrim eller Orrem hadde fredag ettermiddag besluttet om dommen fra Bergen tingrett skulle ankes. (Vilkår)

Fedre på Aker Brygge: Derfor tar vi ikke mer pappaperm
Menn som tjener over en million tar mindre pappapermisjon utover fedrekvoten enn menn som tjener mellom 250.000 og 1 million. Hvorfor er det slik? Les mer i lenken under.
03:22
Publisert: