Bastø Fosen går til erstatningssøksmål mot staten i en tidligere fergefeide. Denne gang mener rederiet at de norske foreldelsesreglene er i strid med EØS-retten.

Rederiet krevde i to rettssaker i 2001 og 2014 til sammen nær én milliard kroner av staten og Color Line etter å ha blitt nektet å gi anbud på fergestrekningen mellom Sandefjord og Strömstad, men fikk ikke tilkjent en eneste krone. I rederiets krav mot Color Line på rundt 720 millioner kroner, mente domstolene at saken var foreldet, noe også Høyesteretts ankeutvalg fastslo.

Nå mener Bastø Fosen, som eies av transportkonsernet Torghatten, at saken kan behandles helt på nytt og har varslet erstatningssøksmål mot staten ved Justisdepartementet.

«Kort sagt gjelder spørsmålet om de norske foreldelsesreglene er i strid med EØS-retten. Dette relaterer seg til et krav som Bastø Fosen tidligere har fremsatt, men tapte på foreldelse,» skriver administrerende direktør Øyvind Lund i Bastø Fosen i en epost.

«Avviser kravet»

Etter det Dagens Næringsliv forstår, er det en EU-dom fra mars 2019 som har gitt Bastø Fosen «blod på tann».

Sakens kjerne er hvordan foreldelsesfristen skal beregnes. Rederiet ventet med å gå til erstatningssøksmål til konkurransemyndighetene hadde ferdigbehandlet saken mot Color Line som fikk store gebyrer for å ha brutt konkurranseloven ved å forhindre anbud på fergestrekningen mellom Sandefjord og Strömstad. Men de norske domstolene praktiserte foreldelsesfristen på ordinært vis og mente Bastø Fosen måtte ha fremmet kravet lenge før.

Etter en EU-dom mellom Cogeco Communications Inc og Sport tv Portugal SA tolker Bastø Fosen EØS-retten slik at foreldelsesfristen på tre år for rett til erstatning utenfor kontraktforhold ikke kan begynne å løpe så tidlig. Dermed er det duket for en ny rettsrunde i fergestriden.

Denne gangen går Bastø Fosen til erstatningssøksmål mot staten ved Justisdepartementet og vil etter det DN forstår kreve å få tilkjent det samme beløpet rederiet krevde mot Color Line i forrige runde på rundt 720 millioner kroner.

Advokat Jørgen Vangsnes hos Regjeringsadvokaten avviser kravet fra Bastø Fosen.

– Staten mener de norske foreldelsesreglene har vært i samsvar med EØS-reglene og avviser kravet. Denne saken avgjorde norske domstoler i 2014 og 2015, og derfor er også kravet mot staten foreldet, sier Vangsnes.

Ferge-krav

Fergefeiden startet etter at Bastø Fosen i 1996 fikk konsesjon på Norges mest trafikkerte fergesamband mellom Horten og Moss. Året etter ønsket ledelsen i rederiet å trafikkere ruten Sandefjord-Strömstad som Color Line drev. Men staten ville ikke gi tillatelse til at Bastø Fosen kunne tilby fergeturer mellom Norge og Sverige.

Det resulterte i at Bastø Fosen i 2001 krevde over 250 millioner kroner av staten, men fergeselskapet tapte rettssaken. Retten mente at det ikke var årsakssammenheng til tapet, da Bastø Fosen uansett ikke hadde fått kaiplass i Strömstad.

Under arbeidet med å tilby en fergerute mellom Sandefjord og Strömstad, oppdaget ledelsen i Bastø Fosen at Color Line hadde inngått en eksklusiv avtale med kommunen i den svenske byen. Tilsynsorganet Esa tok fatt i saken og ga Color Line i 2011 en bot på 18,8 millioner euro for å ha misbrukt sin posisjon i Strömstad havn. Color Line godtok boten og betalte rundt 145 millioner kroner i henhold til daværende valutakurs.

Erstatningssøksmålet Bastø Fosen har stilt mot staten skal behandles i Oslo tingrett i slutten av april i år 2020. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.