29. oktober i år kjøpte kryptogründer Erik Solberg 80 kilo med kretskort på en nettauksjon. Prisen på 344 kroner skulle vise seg å være et røverkjøp. Da Solberg, som selv er ingeniør, undersøkte kortene, fant han ut at de var produsert for Siemens.

Kortene skulle til Siemens' fabrikk i Trondheim til bruk i blant annet Siemens' prestisjeprosjekt med elektriske ferger. Pakken kom uheldigvis på avveier og endte opp for salg på Auksjonshuset.no. Kort tid etter at Solberg hadde kjøpt kortene, kontaktet han Siemens med spørsmål om de ville kjøpe kortene til markedspris, som han selv vurderte til 2,5 millioner kroner. Siemens ville bare betale Solberg en finnerlønn på til sammen 30.000 kroner.

Kan bli solgt til Kina

I etterkant har det oppstått uenighet mellom Siemens og Solberg rundt hvem som er rettmessig eier av kortene. Siemens vant først frem i retten med at Solberg ikke kunne selge kortene videre til andre, og han fikk heller ikke ha kretskortene i sitt eie. Men da namsmannen skulle hente kretskortene, viste det seg at Solberg allerede hadde solgt disse til en person i Sveits for rundt 2,5 millioner kroner med 90 dagers kreditt. I tillegg hadde Solberg sikret seg en rett til å kjøpe kortene tilbake for rundt en halv million kroner i en uke. Da bestemte retten at Solberg måtte betale 15.000 kroner hver dag frem til namsmannen hadde fått kontroll på kretskortene.

I forrige uke møttes Siemens og Solberg til nye rettsrunder i Asker og Bærum tingrett.

Av den ferske kjennelsen fredag kommer det frem at Siemens vinner frem med sitt krav om opprettholdelse av den midlertidige forføyningen.

Samtidig må Solberg fortsette å betale 15.000 kroner per dag frem til han har overlevert kretskortene til namsfogden. Retten viser blant annet til at Solberg har forklart at kretskortene kan bli videresolgt til Kina.

– Det er problematisk at retten opprettholder en tvangsmulkt når Solberg ikke hadde kortene i sin besittelse da midlertidig forføyning ble begjært av Siemens. Han kan ikke unngå mulkten uten at kjøper aksepterer og bistår med tilbakelevering, og det foreligger ingen avklaring om dette per i dag, selv om Solberg har forsøkt å få det til. Dette setter Solberg i en umulig situasjon, skriver advokat Arild Gjelsvik i advokatfirmaet Berngaard i en epost.

Tror ikke på kjøpsavtalen

Samtidig mener retten at Solberg var i god tro da han kjøpte kortene, noe Siemens mente Solberg ikke var.

– Solberg er tilfreds med at retten var enig i at han var i god tro ved kjøpet. Han er imidlertid skuffet over at retten til tross for dette benytter en meget snever unntaksregel for omgjøring av hans kjøp, skriver advokat Gjelsvik.

At Solberg skal ha solgt kretskortene til Sveits, anser retten som «lite troverdig».

«Solberg hevder at han allerede har solgt kretskortene at de derfor ikke kan leveres tilbake til Siemens. Retten er i tvil om den fremlagte avtalen innebærer at eiendomsretten er overført. Forklaringene til både Solberg og [ …] fremstår som lite troverdig, det gjelder særlig forholdene rundt avtalen og også verdiene av kortene», står det skrevet.

Også salgsprisen på 2,5 millioner kroner stusser retten over.

«Det er grunn til å spørre om kjøpesummen er reell bl.a. sett hen til at det er gitt 90 dagers kreditt.», heter det i kjennelsen.

I sin vitneforklaring i retten oppga den sveitsiske forbindelsen at han kunne være villig til å overlevere kortene dersom tingretten kom frem til at de tilhører Siemens. Derfor mener retten at det fortsatt er mulig for Solberg å få kortene tilbake.

På spørsmål om Solberg vurderer anke, sier advokat Gjelsvik at de vil ta stilling til det innen kort tid.

I en epost skriver advokat Jo Ørjasæter i advokatfirmaet Wikborg Rein at Siemens er fornøyd med å ha fått medhold og at selskapet ikke har noen ytterligere kommentarer. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.