Den tidligere finansdirektøren i Frank Mohn-konsernet, Tor Johannessen, ville opprinnelig ha erstatning på 25 millioner kroner. Johannessen mente han har vært utsatt for en langvarig svertekampanje fra Trond Mohn, som hadde resultert i at han ikke har fått jobber i tråd med utdannelse og erfaring.

Han mente også at han hadde gått glipp av store gevinster, ved at han måtte tilbakelevere aksjer i et Mohn-selskap i forbindelse med at han inngikk fratredelsesavtale i selskapet i 1994.

I stedet for erstatning må Johannessen betale 480.000 kroner til Trond Mohn for hans saksomkostninger. Det viser den ferske dommen fra Hordaland tingrett. Dommen er ikke rettskraftig.

Advokat Mette Yvonne Larsen, som representerer Johannessen, sier til DN at hun skal ha møte med klienten torsdag.

– Da skal vi drøfte en anke, sier advokaten.

Johannessen jobbet i Frank Mohn fra 1978 til 1994, først som finanssjef og senere som finansdirektør. I 1994 inngikk han fratredelsesavtale etter å ha blitt kalt inn til et møte hvor blant annet Trond Mohn var til stede. Bakgrunnen for møtet skal ha vært at selskapet hadde tapt 230 millioner kroner siden Johannessen ikke hadde fulgt opp arbeidsgivers ordre om å ta selskapet ut av obligasjonsmarkedet.

Saken fikk stor presseomtale i sin tid, blant annet i tidsskriftet Kapital. Johannessen skal selv ha stått offentlig frem med at han hadde et rentesyn som medførte «dårlig performance».

– Mangler bevis, er foreldet og sviktende grunnlag

I dommen kommer det frem at retten mener det ikke er bevist at Trond Mohn har opptrådt slik som Tor Johannessen har hevdet. Videre mener retten at det er klart at det ikke foreligger noe ansvarsgrunnlag. På toppen av dette mener retten at eventuelle krav uansett er foreldet. Retten bemerker også «at det faktiske grunnlaget for søksmålet fremstår som sviktende».

Mohn har avvist at han skal ha tatt del i noen svertekampanje, og ifølge dommen fremholdt milliardæren at han aldri har bidratt til negative rykter om tidligere ansatte, saksøker inkludert.

I dommen kommer det frem at Øystein Stray Spetalen i retten vitnet om «ulike hendelser og negative erfaringer i hans kontakt med saksøker, herunder bruk av direkte trusler».

– Det er forunderlig at dommeren nevner det med Spetalen i det hele tatt. Det er ikke relevant for saken. At Johannessen skulle ha truet Spetalen er ikke riktig. Hvem er det som tør å true Spetalen? Det virker helt usannsynlig, sier advokat Mette Yvonne Larsen.

Fikk ikke full rettsbehandling

Mens Johannessen mener Mohn er ansvarlig for hans manglende jobbtilbud, lanserte retten en annen teori:

«På bakgrunn av sakens bevis mener retten at det er like eller mer sannsynlig at manglende jobbtilbud skyldes saksøkers egen person og/eller hans offentlige uttalelser».

Mohn har ikke kommentert saken men hans advokat Arild Dyngeland i Schjødt har tidligere sagt at klienten oppfattet søksmålet som «grunnløst.»

Det ble avholdt et rettsmøte i saken i juni, men dommer i saken mente det var åpenbart at ingen del av kravet kunne føre frem. Derfor ble det avsagt dom på bakgrunn av forenklet domsbehandling.

Mette Yvonne Larsen reagerer på denne beslutningen.

– Utfallet ble som forventet når retten bestemte forenklet behandling og ikke har villet lytte til argumentene innenfor den veldig korte tidsrammen vi fikk, sier Larsen som opplyser at det først var besluttet full behandling, før dommeren valgte å avholde et seks timers rettsmøte.

Oppoverbakke

Advokat Larsen medgir at saken er en oppoverbakkesak.

– Det er flere grunner til det. Det er en gammel sak. Det er en komplisert sak, både rettslig og faktisk. I tillegg kommer det poenget at det er Bergen bys store velgjører som er saksøkt, kommenterer hun.

Advokat Arild Dyngeland representerer Trond Mohn i saken. Han sier:

– Vi ser at dommeren har fulgt de anførslene vi har hatt og lagt de til grunn. Utover det har jeg ingen kommentar, sier Dyngeland.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.